Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Remontów dróg ciąg dalszy
28.11.2018

Sprzyjające warunki pogodowe pozwalają na realizację kolejnych inwestycji, tym razem drogowych. W ostatnich dniach zakończyła się przebudowa dróg gminnych w Witkowie. Nowa nawierzchnia pojawiła się na drodze prowadzącej do kapliczki Św. Anny oraz do stacji kolejowej PKP. Całkowita modernizacja drogi w przypadku drugiej lokalizacji będzie możliwa, gdy Gmina Czarny Bór otrzyma pozwolenie od różnych spółek PKP na przebudowę części drogi znajdującą się na ich terenie. Wykonawcą inwestycji drogowych w Witkowie była firma Budosprzęt z Wałbrzycha. Wartość prac wyniosła ponad 700.000,00 zł. przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych na poziomie ok. 50%, w tym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

« powrót