Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

13 grudnia - 37 Rocznica Stanu wojennego
12.12.2018

13 grudnia przypada 37 Rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce przez Generała Wojciecha Jaruzelskiego. Stan nadzwyczajny wprowadzono Uchwałą Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W trakcie jego trwania naród polski był narażony na ogromne reperkusje, m.in. internowano łącznie ponad 10 tysięcy działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Stan Wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku.

« powrót