Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Obowiązkowo zgłoś zbiornik bezodpływowy
27.03.2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarny Bór w związku z nałożonym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także mając na względzie plan rozwoju sieci kanalizacyjnej i rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w gminie, zwracam się do Państwa z prośba o zapoznanie z niniejszym pismem i przekazanie wypełnionego zgłoszenia w zakresie sposobu postępowania z nieczystościami ciekłymi, tj. czy są odprowadzane do zbiornika bezodpływowego (szamba) czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszeń dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Bór (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pok. 12), na stronie internetowej: http://bip.czarny-bor.pl/ (zakładka gospodarka odpadami - Informacje), a także poniżej.

Wniosek do pobrania kliknij tutaj

« powrót