Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną rozstrzygnięty
15.04.2019

Kreatywność, ręczne wykonanie, naturalne materiały i zmysł artystyczny były inspiracją dla twórców Palm Wielkanocnych w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę w Gminie Czarny Bór. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie atrakcyjnych nagród odbyło się w Niedzielę Palmową - 14 kwietnia w kościele parafialnym w Czarnym Borze. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Indywidualni: I miejsce - Irena i Mieczysław RusnarczykII miejsce - Anna Łękawska. Dzieci Szkolne (GZSz-P w Czarnym Borze): I miejsce - klasa V B, II miejsce - klasa III A, III miejsce - ex aequo klasa VI A i Przedszkole. Wyróżnienie: klasa VI B i VII A; Instytucje: I miejsce - Stowarzyszenie "Atrakcyjni", II miejsce - Sołectwo Jaczków, III miejsce - Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyróżnienie: Szpital Lecznictwa Odwykowego. Prace zgłoszone do konkursu podlegały ocenie Komisji Konkursowej w składzie: Dorota Skibska (Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór), Katarzyna Bernaś (p.o. Dyrektor Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze), Anna Dziewit (Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), Bożena Orłowska - Kulig (Przedstawicielka Rady Parafialnej), Zdzisław Kulig (Przedstawiciel Rady Parafialnej), Monika Bisek-Grąz (Kulturoznawca). Dziękujemy uczestnikom, a Laureatom gratulujemy inwencji twórczej.

« powrót