Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

LGD Kwiat Lnu informuje o planowanym naborze wniosków
10.05.2019

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu dnia 06.05.2019r. na swojej stronie internetowej www.kwiatlnu.eu ogłosiło 3 nabory wniosków o powierzenie grantów na następujące zadania:
Nabór nr 9: Utworzenie lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej – pula środków 34 236,00 zł
Nabór nr 10: Miejsca prezentacji produktów lokalnych i dziedzictwa historycznego – pula środków 66 810,00 zł
Nabór nr 11: Miejsca odtworzenia i rewitalizacji krajobrazu kulturowego wsi – pula środków 100 000,00 zł. Termin naborów: 22.05.2019r. – 06.06.2019r. Grantobiorcami (wnioskodawcami) mogą być: 1) organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS, 2) jst, 3) Samorządowe Instytucje Kultury.
Wszystkie dokumenty konkursowe znajdą Państwo na stronie www.kwiatlnu.eu w aktualnościach dotyczących danego naboru. Biuro LGD prowadzi doradztwo/konsultacje dotyczące wszystkich naborów, obowiązują zapisy pod numerem tel. 75 74 11 804 lub mailowo biuro@kwiatlnu.eu

« powrót