Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Trwają odbiory techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków
13.05.2019

Gmina Czarny Bór realizuje zadanie pn. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziś przeprowadzono odbiory techniczne w Grzędach i Grzędach Górnych 14 z 31 takich obiektów zlokalizowanych na posesjach mieszkańców gminy. Środki na realizację przedsięwzięcia proekologicznego udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 550 tysięcy złotych, przy współfinansowaniu na poziomie ponad 60% kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na lata 2014-2020.

 

« powrót