Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


16.10.2020 Gmina Czarny Bór w pierwszej 100. liderów samorządu

15 października 2020 r. Pismo Wspólnota opublikowało kolejny ranking. Tym razem Gmina Czarny Bór znalazła się na 97 miejscu w Polsce i 4 na Dolnym Śląska w zestawieniu Samorządowych liderów pozyskania środków unijnych w latach 2014-2019 w kategorii gmin wiejskich. W rankingu wzięło udział 1538 samorządów wiejskich. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania przez Gminę Czarny Bór tak wysokiej lokaty. W szczególności mam tu na myśli pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy europejskich - mówi Adam Górecki, wójt gminy. Więcej na temat rankingu na www.wspolnota.pl.

Czytaj więcej >16.10.2020 Gmina Czarny Bór ponownie wysoko w rankingu Rzeczypospolitej

Gmina w skali całego kraju zajęła wysoką - 36 pozycję w kategorii gmin wiejskich na 1537 samorządów i 3 na Dolnym Śląsku. Ranking Samorządów Rzeczypospolitej to prestiżowe krajowe zestawienie samorządów gminnych i powiatowych oraz dużych aglomeracji. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Więcej o rankingu na https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020.

Czytaj więcej >16.10.2020 Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witkowie za nami

15 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Witkowie odbyło się zebranie wiejskie,  podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Poprzedni Sołtys i Rada Sołecka zostali odwołania z funkcji na wniosek mieszkańców podczas wrześniowego zebrania wiejskiego. W wyborach na Sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę, która otrzymała poparcie 21 głosów. W głosowaniu wzięło udział 23 mieszkańców, ale dwa głosy okazały się nieważne.  W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego na sołtysa wybrano Panią Renatę Pajor-Tokarczyk. W skład Rady Sołeckiej weszli: Krystyna Stawiarska, Danuta Pogwizd, Marzena Turek i  Konrad Pajor. Gratuluję społecznego poparcia i zapraszam do współpracy na rzecz mieszkańców Witkowa. Życzę wytrwałości, w pełnieniu tej nie łatwej, ale dającej dużo satysfakcji funkcji społecznej – mówił na zebraniu Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >16.10.2020 Nabór wstępny propozycji projektów w ramach ZIT AW

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej informuje o naborze wstępnych propozycji projektów służących do przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027. Wszystkie  szczegóły i niezbędne dane dostępne pod linkiem: https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/nabor-wstepnych-propozycji-projektow-sluzacych-do-przygotowaniem-dokumentu-strategicznego-tzw-planu-dzialan-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-na-lata-2021-2027/

Czytaj więcej >14.10.2020 Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Czytaj więcej >13.10.2020 Umowa na dostawę wozu strażackiego podpisana

W efekcie usilnych starań władz Gminy Czarny Bór związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych dziś udało się podpisać umowę na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Grzędy. Prezes OSP Grzędy Krzysztof Kaczanowski w obecności włodarza gminy podpisał umowę na dostawę wozu z firmą Autobagi Polska Sp. z o.o. z Libertowa. Wóz ma trafić do strażaków do końca roku. Wartość średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wynosi 830.000,00 zł. Jednostka otrzymała dofinasowanie na zakup wozu z kilku źródeł:  1) środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.000,00 zł, 2) dotacja budżetowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270.000,00 zł, 3) środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń – 50.00,00 zł, 4) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – 40.000,00 zł, 5) środki własne i samorządowe – 230.000,00 zł.

Czytaj więcej >13.10.2020 Noc bibliotek w czarnoborskiej książnicy

dziewczynka z dyrektor CKBiblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy Bibliotek pod tegorocznym hasłem Klimat na Czytanie. Już w piątek przygotowano nocne spotkanie dla najmłodszych. Było piżamowe party między regałami, książkowe historie z dreszczykiem i zabawa w małych odkrywców bibliotecznych skarbów, a i jeszcze wieńce z cebulowo-czosnkowych chrupek, bo wiadomo nic tak nie odstrasza wszelkich straszydeł jak te właśnie specjały. W sobotę "dorośli" mieli coś dla siebie. Na spotkanie z poezją zaprosili Barbara Stobiecka – miłośniczka poezji, która właśnie wydała swój pierwszy tomik wierszy „Popełnienia” oraz Patryk Górecki - pasjonat pióra i fotografii, autor tomiku „To, tutaj”. O muzyczną oprawę przy saksofonowych dźwiekach zadbał niezawodny Krzysztof Kurnyta. Dziękujemy za kameralne spotkanie w nostalgiczno-magicznej atmosferze z kulturą przez duże "K".

Czytaj więcej >12.10.2020 Ruszył konkurs "Strażacy dla klimatu"

Ruszył konkurs filmowy "Strażacy dla klimatu" z atrakcyjnymi nagrodami! Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP, miesięcznik Strażak oraz firma Purpose. Do udziału zapraszają Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej Polski. Konkurs trwa do 15 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsca - nagroda do wyboru: kamera GoPro w zestawie z akcesoriami lub kamera termowizyjna
II miejsca - nagroda do wyboru: projektor multimedialny lub myjka ciśnieniowa lub opryskiwacz spalinowy
III miejsca - nagroda do wyboru: deska ortopedyczna lub zestaw ratownictwa medycznego lub bon na zakupy sprzętu strażackiego. Nagroda publiczności - nagroda do wyboru: tablet lub bon na zakupy sprzętu strażackiego. Co należy zrobić, aby wygrać nagrody? Dowiedz się w zakładce "Czytaj więcej".

Czytaj więcej >12.10.2020 Adaptacja świetlicy na mieszkania

Systematycznie zwiększamy gminne zasoby mieszkaniowe. Tym razem na dwa mieszkania komunalne zaadoptowany zostanie budynek po świetlicy wiejskiej w Jaczkowie – wyjaśnia Adam Górecki, wójt gminy. Prace mają być zakończone do końca roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła z Jaczkowa.

Czytaj więcej >12.10.2020 Gmina Czarny Bór wysoko w ogólnopolskim rankingu

Gmina  Czarny Bór zajęła 31. miejsce w Polsce i 7. Na Dolnym Śląsku na 1537 gmin wiejskich w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorzy zestawienia brali pod uwagę całość wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2017-2019, aby jednoroczne inwestycje samorządów czy chwilowe trendy nie miały wpływu na jakość danych. W tym czasie udało się wiele gminnych kluczowych inwestycji zarówno z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, ekologii, sportu i turystyki. W tym czasie m.in.
- przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej i GOK-u w Witkowie,
- wybudowano wieżę widokową na Trójgarbie i nartrolkostradę,
- przeprowadzono remonty dróg we wszystkich sołectwach, w tym ul. Głównej w Czarnym Borze,
- wybudowano remizę strażacką w Witkowie
- wybudowano świetlicę wiejską w Grzędach
- wymienia Adam Górecki, wójt gminy. Z zestawienia wynika, że średnie wydatki inwestycyjne w gminie na mieszkańca wyniosły w latach 2017-2019 - 2111,51 zł. Więcej na www.wspolnota.org.pl

Czytaj więcej >