Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


17.10.2016 Gminne Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowe

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października br. wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki zaprosił na spotkanie dyrektorów Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego  im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze wraz z całą załogą.  W spotkaniu uczestniczyli również pan Waldemar Poręba, przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Wałbrzychu pan Jerzy Kowalski.

Dzień Edukacji Narodowej stał się doskonałą okazją do podziękowania gronu pedagogicznemu, administracji oraz pracownikom technicznym za zaangażowanie w rozwój gminnej oświaty, za ich ciężką i bardzo ważną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia, za podnoszenie jakości pracy szkoły, współpracę z samorządem lokalnym oraz promocję szkoły i gminy.

Czytaj więcej >14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej >12.10.2016 Podsumowanie Sezonu w UKN Melafir

W miniony piątek sala widowiskowa  w Karczmie Kamiennej w Czarnym Borze wypełniła się młodymi biathlonistami i ich przyjaciółmi. Powodem tego spotkania było uroczyste podsumowanie sezonu 2015/2016 organizowanego przez UKN Melafir Czarny Bór.  Prezes klubu pani Urszula Filip miała powody do dumy, bo jak się okazało z prezentacji multimedialnej jej podopieczni osiągnęli w minionym sezonie bardzo wiele sukcesów. Cieszyła organizatorów również frekwencja, bo na podsumowanie przybyło bardzo dużo gości. Obok sportowców, trenerów i rodziców zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem Adamem Góreckim na czele, sponsorzy, dyrektorzy szkół. 

Czytaj więcej >10.10.2016 ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym

 

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Borównie .


Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >07.10.2016 Zgłaszanie uwag do programu współpracy z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (TJ: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). działające na terenie gminy Czarny Bór do zgłaszania uwag, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarny Bór w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Czarny Bór 

Czytaj więcej >04.10.2016 Nowa Radna w Gminie

2 października w gminie Czarny Bór odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Zostały one ogłoszone w związku ze śmiercią radnego Ryszarda Nowakowskiego, z okręgu nr 7. Frekwencja wyniosła 40,70% ,głosowało 116 osób, jeden głos był nieważny. Na kandydata Monikę Romanik z listy KWW „Górne Borówno” oddano 100 głosów a na kandydata Rafała Rafalskiego z komitetu KWW „Rafała Rafalskiego Razem dla Czarnego Boru” oddano 15 głosów. W związku z powyższym nowym radnym Rady Gminy w Czarnym Borze została pani Monika Romanik. Już wkrótce na najbliższej sesji Pani radna złoży ślubowanie i rozpocznie oficjalnie prace radnego na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej >04.10.2016 Ksiądz Biskup Kiernikowski w Czarnym Borze

28 września br. mieliśmy zaszczyt gościć w Urzędzie Gminy  Jego Ekscelencję Księdza Biskupa  Zbigniewa Kiernikowskiego.  Spotkanie z władzami gminy oraz pracownikami urzędu  miało miejsce w  ramach wizyty kanonicznej Biskupa,  którą została objęta Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze. 

Czytaj więcej >04.10.2016 Fundusze Sołeckie na 2017 rok

Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. W miesiącu wrześniu w gminie Czarny Bór odbyły się we wszystkich miejscowościach zebrania sołeckie, na których każde z sołectw podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków z Funduszu na rok 2017.  

Czytaj więcej >30.09.2016 Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze zawiadamia, że w dniu 3 października 2016 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpią przerwy w dostarczaniu wody dla mieszkańców przy ul. Nadrzecznej, Słonecznej i części Parkowej w Czarnym Borze, w związku z awarią na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej >28.09.2016 Recykingowy zawrót głowy w Lubawce

Łowienie rybek,  gonitwa przez sznur, żonglerka chustami, nauka gry na bębnach i warsztaty ekologiczne to tylko część atrakcji, na które zaprasza lubawska spółka Sanikom. Recyklingowy zawrót głowy – dzień otwarty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce już   1 października 2016 r.

Pracownicy Sanikomu, animatorzy z Pracowni Karkonoskiej i Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, młodzi aktorzy teatru Hej zachęcają do wspólnej zabawy, relaksu i zwiedzania zakładu w Lubawce, przy ul. Zielonej 30. Nikt nie będzie się nudzić! Początek „Recyklingowego zawrotu głowy” o godz. 12.00. Zwiedzanie zakładu o pełnych godzinach (12.00, 13.00, 14.00, 15.00), gry, warsztaty, konkursy z nagrodami non stop- do godz. 16.00.

Czytaj więcej >