Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


07.04.2017 Wypełnianie wniosków obszarowych - zmiana terminu

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu informuje, że wypełnianie wniosków obszarowych z dnia 11.04.2017 r. (wtorek) przeniesiono na 13.04.2017 r. (czwartek) od godz. 9.00 do 14.00.

Rolnicy posiadający bydło proszeni są o przyniesienie paszportów zwierząt.

Czytaj więcej >06.04.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) - sprzedaż baraku przy ul. Sportowej 41 w Czarnym Borze

  1. Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnym Borze  przy ul. XXX lecia PRL 18.

  2. Data i miejsce przetargu: piątek 14 kwietnia 2017 r. godz. 10:00, w siedzibie Sprzedającego pok. Nr 5  (sala konferencyjna).

  3. Cena wywoławcza wynosi: 1.800,00zł , postąpienie 50,00 zł.

  4. Przedmiot sprzedaży można oglądać: barak zlokalizowany jest przy ul. Sportowej nr 41 w Czarnym Borze.

Czytaj więcej >06.04.2017 Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Gmina Czarny Bór zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wymienionego poniżej drewna, pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Czarny Bór:

Lp.

Gatunek drewna

Sortyment

Ilość w m3

1.

świerk

S4

86,19

2.

świerk

WDK

118,72

3.

świerk

S2a

90,72

4.

świerk

W-standard

47,38

 

Czytaj więcej >04.04.2017 stypendia sportowe 2017 r.

W piątkowe popołudnie w sali widowiskowej Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyła się gala wręczenia dyplomów zawodnikom, którzy otrzymali stypendium sportowe Wójta Gminy Czarny Bór za osiągniecia sportowe z roku 2016.

W tym roku była to już piąta edycja rozdania stypendiów sportowych. Na imprezę oprócz stypendystów i ich rodziców przybyli także zaproszeni goście: Wicewojewoda Dolnośląski Pan Kamil Zieliński, Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Anna Dziewit, Prezes UKN Melafir Pani Urszula Filip oraz trenerzy Panowie Jerzy Szyda i Zdzisław Kotas. 

Czytaj więcej >03.04.2017 SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL

W dniu 28 marca 2017 r. w holu Biblioteki + Centrum Kultury, ul. Sportowa 43 w Czarnym Borze otwarta została urna z ankietami konsultacyjnymi w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL położonej na terenie wsi Czarny Bór.

Opinia w sprawie zmiany nazwy ulicy zbierana była w okresie od dnia 07.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. za pomocą ankiety papierowej.

W badaniu ankietowym wzięło udział 131 mieszkańców, z czego 107 głosów jest ważnych, natomiast 24 głosy uznano za nieważne w związku z tym, że:

- 2 głosy – nie wstawienie znaku „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi;

- 1 głos – osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

- 21 głosów - osoby niebędące mieszkańcami ulicy XXX-lecia PRL.

Wyniki ankiety zostały przedstawione Radzie Gminy Czarny Bór, w celu zaopiniowania. Po zaopiniowaniu zostanie przygotowana Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL i przedłożona do podjęcia na sesji Rady Gminy.

Do pobrania: raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany ulicy

Czytaj więcej >28.03.2017 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Czarny Bór, ulice: Kamiennogórska, Kolejowa

 

 

Rozpoczęcie: 03.04.2017 r.  godz. 11:00

Zakończenie: 03.04.2017 r.  godz. 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej >22.03.2017 Wypełnianie wniosków obszarowych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu informuje o rozpoczęciu

WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kamiennogórskiej 22

Każdy wtorek tygodnia od godz. 9.00 do 14.00

od  04.04.2017r.

Rolnicy posiadający bydło proszeni są o przyniesienie paszportów zwierząt.

 

Czytaj więcej >17.03.2017 Portal biznes.gov.pl pomaga rozwijać firmę

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Setki artykułów o tym, jak prowadzić biznes, blisko 150 poradników dla przedsiębiorców - to tylko niektóre informacje, jakie można znaleźć na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Za pomocą portalu osoby prowadzące firmę mogą składać drogą elektroniczną wnioski do instytucji państwowych, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet.

Ulotka informacyjna

Czytaj więcej >17.03.2017 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Czarny Bór, ulice: Boczna, Brzozowa, Kamiennogórska, Kwiatowa, Polna, Wesoła, XXX- Lecia PRL

 

Rozpoczęcie: 30.03.2017 r.  godz. 10:00

Zakończenie: 30.03.2017 r.  godz. 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej >16.03.2017 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze

Szanowni mieszkańcy ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze informuję, że w dniach od 07.03.2017 r. do 27.03.2017 r. odbywać się będą konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze.

Konsultacje dotyczą wyłącznie mieszkańców ul. XXX-lecia PRL (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych).

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej, poprzez złożenie ankiety do urny znajdującej się w holu Biblioteki + Centrum Kultury, ul. Sportowa 43 w Czarnym Borze.

Biblioteka + Centrum Kultury jest czynna: poniedziałek 11:00-19:00, wtorek-piątek 9:00-19:00, sobota 10:00-18:00.

Ankieta dostępna będzie w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Gminy Czarny Bór, na stronie www.bip.czarny-bor.pl w zakładce Konsultacje społeczne a także w holu Biblioteki + Centrum Kultury, ul. Sportowa 43 w Czarnym Borze.

Więcej informacji w sprawie konsultacji znajduje się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Czarny Bór nr 14/2017.

Zapraszam mieszkańców ul. XXX-lecia PRL do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla ulicy XXX-lecia PRL. 

Bliższych informacji dotyczących konsultacji społecznych uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18 (pokój nr 8-I piętro), lub pod nr telefonu 748450139 wew. 20.              

Ankieta konsultacyjna - do pobrania

Czytaj więcej >