Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


02.06.2020 Wsparcie dla gminnych zabytków

Pałac w Czarnym Borze otrzymał dotację w kwocie 40.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu. Dziękujemy za okazane wsparcie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego - Grzegorzowi Macko. Gmina z właśnego budżetu stara się również wygospodarować systematycznie środki, które poparte zaangażowaniem ze strony mieszkańców zmieniają oblicze gminnych zabytków. Mam  tu na myśli chociażby Kaplicę Św. Anny - podkreśla Adam Górecki, wójt gminy. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie trzy zabytki z Gminy otrzymały wsparcie finansowe. Oprócz - wspomnianego Pałacu - Gmina Czarny Bór dofinansowała remont ołtarza w Kaplicy Św. Anny w Witkowie. A wcześniej, bo w marcu 2020 r. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej >28.05.2020 30. rocznica Samorządu Terytorialnego

27 maja 2020 r. przypada 30. Rocznica powołania w Polsce instytucji samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów samorządowych.
Z tej okazji w Gminie Czarny Bór miały się odbyć uroczystości rocznicowe, które zostały odwołane w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Adam Górecki - wójt Gminy Czarny Bór i Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy skierowali na piśmie - do aktualnych i byłych radnych Rady Gminy, władz samorządowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, byłych i obecnych pracowników Urzędu Gminy - życzenia i podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności na przestrzeni ostatnich 30-lat polskiej samorządności.
W polskim samorządzie wiele zostało zrobione, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. U podstaw dobrej współpracy leży poczucie wspólnoty i wolności, ale właściwie zdefiniowane - podkreśla włodarz Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >28.05.2020 Wracają kursy pasażerskie na trasie Grzędy Górne - Wałbrzych

Z informacji jakie otrzymaliśmy od firmy Mabo wynika, że po ponad dwóch miesiącach przerwy, wznawia ona kursy pasażerskie na trasie Grzędy Górne - Wałbrzych od 1 czerwca 2020 r. (od poniedziałku).

Czytaj więcej >28.05.2020 Trwa przebudowa ulic Skalników i Sportowej w Czarnym Borze

Łagodna zima oraz wiosenna aura sprzyjają realizacji gminnych inwestycji. Aktualnie trwają prace na kolejnej dużej inwestycji drogowej - przebudowie ulic Skalników i Sportowej w Czarnym Borze. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na placu budowy pracuje ciężki sprzęt. Zwracam się do mieszkańców, kierowców oraz pieszych użytkowników o wzmożoną ostrożność i cierpliwość, którą trzeba się wykazać przy realizacji każdej inwestycji - apeluje Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. Realizacja tej inwestycji w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo w drodze do gminnych placówek oświatowych. Mam tu na myśli przedszkole i szkołę podstawową - podkreśla gospodarz gminy. Aktualnie trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej, układane są kable pod nowe oświetlenie ulic, przeprowadzane jest korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi tzn. wykonanie stabilizacji gruntu cementem i podbudowy z kruszywa.

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 80% wartości inwestycji. Wartość prac opiewa na kwotę ponad 2,7 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej >26.05.2020 ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

Czytaj więcej >26.05.2020 Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów. W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

Czytaj więcej >26.05.2020 26 maja - Dzień Mamy

Czytaj więcej >19.05.2020 Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach dobrej współpracy

Gmina Czarny Bór dziękuje Staroście Wałbrzyskiemu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za przekazanie 140 szt. testów do przeprowadzenia badań na obecność Covid-19.
Badania zostały wykonane m.in. pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze oraz funkcjonariuszom policji z Powiatu Wałbrzyskiego. Testom zostały poddane m.in. pracownice gminnego przedszkola. Mamy pewność, że najmłodsi mieszkańcy gminy są w dobrych rękach – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.
To już kolejna transza pomocy. Wcześniej Starosta przekazał również płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice ochronne oraz kombinezony, które trafiły m.in. do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Zakładu Lecznictwa Odwykowego.

Czytaj więcej >19.05.2020 BIK pomaga Polakom podczas pandemii – jak można skorzystać?

Ograniczenia związane z pandemią przeniosły większość ludzi do Internetu. Zmusiły do zdalnych zakupów i transakcji płatniczych online także osoby, które nie były do tego przyzwyczajone. To na ich dane czyhają przestępcy, licząc na ludzki błąd, brak doświadczenia i wiedzy jak chronić swoje dane. Ponad połowa Polaków (51%) przyznała, że nie zna żadnych usług ochronnych i nigdy z nich nie korzystała – wynika z najnowszego badania opinii, przeprowadzonego 28.04.2020 r. Są jednak sposoby na to, aby skutecznie ochronić się przed wyłudzeniem kredytu. Takim narzędziem jest Alert BIK, który Biuro Informacji Kredytowej udostępnia obecnie za darmo na trzy miesiące.

Czytaj więcej >18.05.2020 Gmina czarny Bór dofinansuje remont kaplicy Św. Anny

18 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Adam Górecki - wójt Gminy Czarny Bór wraz z ks. Piotrem Sałagą - proboszczem Parafia p. w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  w Witkowie podpisali umowę dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich. Prace te dotyczą ołtarza w Kaplicy Św. Anny w Witkowie. Wartość dofinansowania wyniesie 25.000,00 zł. To kolejne zadanie, na które zostaną przekazane środki z budżetu w ramach Gminnego Programu Ochrony Zabytków. Cieszy mnie fakt, że kaplica z roku na rok pięknieje. Tym bardziej, że podpisanie umowy zbiegło się z 100. rocznicą urodzin naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II - mówi Adam Górecki.

Czytaj więcej >