Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


12.10.2020 Adaptacja świetlicy na mieszkania

Systematycznie zwiększamy gminne zasoby mieszkaniowe. Tym razem na dwa mieszkania komunalne zaadoptowany zostanie budynek po świetlicy wiejskiej w Jaczkowie – wyjaśnia Adam Górecki, wójt gminy. Prace mają być zakończone do końca roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła z Jaczkowa.

Czytaj więcej >12.10.2020 Gmina Czarny Bór wysoko w ogólnopolskim rankingu

Gmina  Czarny Bór zajęła 31. miejsce w Polsce i 7. Na Dolnym Śląsku na 1537 gmin wiejskich w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorzy zestawienia brali pod uwagę całość wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2017-2019, aby jednoroczne inwestycje samorządów czy chwilowe trendy nie miały wpływu na jakość danych. W tym czasie udało się wiele gminnych kluczowych inwestycji zarówno z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, ekologii, sportu i turystyki. W tym czasie m.in.
- przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej i GOK-u w Witkowie,
- wybudowano wieżę widokową na Trójgarbie i nartrolkostradę,
- przeprowadzono remonty dróg we wszystkich sołectwach, w tym ul. Głównej w Czarnym Borze,
- wybudowano remizę strażacką w Witkowie
- wybudowano świetlicę wiejską w Grzędach
- wymienia Adam Górecki, wójt gminy. Z zestawienia wynika, że średnie wydatki inwestycyjne w gminie na mieszkańca wyniosły w latach 2017-2019 - 2111,51 zł. Więcej na www.wspolnota.org.pl

Czytaj więcej >12.10.2020 ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Szczegóły w zakładce "Czytaj więcej".

Czytaj więcej >09.10.2020 Utrudnienia na Zamkowej

Trwa inwestycja na drodze Czarny Bór - Borówno - Witków od ulicy Zamkowej w Czarnym Borze. Aktualnie wykonywane jest odwodnienie i kładzione są przepusty. Gmina Czarny Bór otrzymała dofinasowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem  na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Pierwsza z promes w wysokości 170.000 zł dotyczy zadania: Czarny Bór-Borówno-Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych II etap. Jest to kolejna dotacja celowa na tę inwestycję, bowiem w czerwcu br. Gmina otrzymała pierwszą część środków wysokości 190.000 zł. Wykonawcą robót  na wskazanym odcinku będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  z siedzibą w Świdnicy, a wartość prac oszacowana została na ponad 970.000,00 zł. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze. Prosimy o zachowanie ostrożności - podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >09.10.2020 Czarny Bór - gmina przyjazna pszczołom

Sadzenie roślin miododajnych, drzew i krzewów, udział w Programie Gmina Przyjazna Pszczołom, zajęcia edukacyjne to działania samorządu, które mają na celu stworzenie tym pożytecznym owadom optymalnych warunków do życia. W ostatnim czasie Gmina stała się także siedzibą struktur Regionalnego Związku Pszczelarzy, którego decyzją w Czarnym Borze powstało Gminne Koło Pszczelarzy. Koło, którego Prezesem jest mieszkaniec naszej gminy – Zbigniew Mokrzycki, skupia 9 pszczelarzy z Powiatu Wałbrzyskiego. Bartnicy spotykają się w czarnoborskiej Bibliotece+ Centrum Kultury. Cieszę się, że na siedzibę koła wybrano właśnie gminę Czarny Bór i dziękuje gminnym pszczelarzom za zaangażowanie. Zachęcam też mieszkańców do pójścia w ślady doświadczonych pszczelarzy i zakładania pasiek. Bo jak wiemy to pszczoły warunkują życie na ziemi - mówi Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >07.10.2020 Jubileusz aktywnych seniorów

Stowarzyszenie Klub Seniorów w Witkowie, obchodzi w tym roku okrągły jubileusz działalności. Z tej okazji realizuje projekt dofinansowany ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu pn.: 10 lat minęło jak jeden dzień - jubileuszowe działania integracyjno-aktywizujące seniorów z Witkowa. Jednym z elementów tych działań był wyjazd w Bieszczady i okolice. Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja członków m.in. poprzez turystykę. Na przestrzeni lat seniorzy zwiedzili wiele miejsc ale ten bieżący pozostawił niezwykłe wrażenia. W Busku Zdroju była degustacja wód mineralnych i udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz. Do Soliny wjechali śpiewając słynne "Zielone wzgórza nad Soliną", pogoda sprzyjała pieszym wycieczką i szczegółowemu zwiedzeniu Zamościa. Wyjazd zakończyli pobytem w Zwierzyńcu - urokliwej maleńkiej miejscowości Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszyscy wrócili usatysfakcjonowani, pełni dalszych planów wycieczkowych. Uroczyste obchody jubileuszowe będą miały miejsce 14 listopada w rodzimym Ośrodku Kultury. /źródło tekstu: Klub Seniora Wiktów Fb/

Czytaj więcej >06.10.2020 Drogowa inwestycja w toku

chodnik w trakcie budowyPrzebudowa ulic Sportowej i Skalników będzie kosztować ponad 2,7 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest do końca 2020 roku. Gmina Czarny Bór na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 80% wartości inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwa Budowlano - Instalacyjne BIN-POL Spółka Jawna z Wałbrzycha. W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana m.in.:
- przebudowa odcinków dróg klasy D o łącznej długości blisko 1 km,
- przebudowa chodników o łącznej długości prawie 300 m.
- wykonanie chodników dla pieszych i 46 stanowisk parkingowych
- wykonanie szykan spowalniających ruch oraz wyniesionych wysp na skrzyżowaniach oraz montaż instalacji ostrzegawczych LED. Wykonanie inwestycji nie tylko poprawi estetykę, ale przede wszystkim pozwoli na stworzenie warunków do bezpiecznego przemieszczania się dzieci i młodzieży z największego osiedla w Czarnym Borze do szkoły, biblioteki i centrum kultury - zapewnia Adam Górecki, wójt gminy.

 

 

Czytaj więcej >05.10.2020 Trwa remont chodników na Nadrzecznej

Trwa remont chodników przy ul. Nadrzecznej w Czarnym Borze. W tym roku wartość prac wyniesie ponad 86.000,00 zł. Inwestycja to kontynuacja działań, które zostały zainicjowane już w 2018 r. Wówczas wykonano remont nawierzchni chodników o pow. 370 m2 wraz z wymianą krawężników na dł. 238 m. Wartość prac wtedy wyniosła blisko 70.000,00 zł. Aktualnie zakres prac obejmuje powierzchnię 433,50 m2 wraz z wymianą krawężników na długości 289 m. W przyszłym roku planowane są kolejne działania w tym obszarze - deklaruje Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >05.10.2020 Noc Bibliotek już w najbliższą sobotę

Czytaj więcej >02.10.2020 Segregacja na cenzurowanym

W sierpniu b.r. pracownicy urzędu gminy przeprowadzili kontrolę odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarny Bór. Weryfikacji podlegali:
- podmiot odbierający odpady komunalne z Gminy Czarny Bór - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.,
- właściciele nieruchomości, objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowość  w segregacji odpadów.
O zaistniałych uchybieniach w poszczególnych nieruchomościach bądź wspólnotach zawiadamiać będziemy listownie.
Gmina Czarny Bór może być eko, jeżeli będziemy solidarni w segregacji odpadów. Po raz kolejny apeluję do mieszkańców nieruchomości i wspólnot. Wykorzystujcie prawidłowo posiadane pojemniki na gromadzenie odpadów - podkeśla Adam Górecki, wójt gminy.
 

Czytaj więcej >