Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Czarny Bór

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

  (+48) 74 8450 139

  (+48) 74 8450 349

 fax (+48) 74 8450 006

 

  sekretariat@czarny-bor.pl

www.czarny-bor.pl

www.bip.czarny-bor.pl