Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

 

 

 

1. Nazwa zadania: Budowa żłobka w Czarnym Borze
 

Zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Wartość dofinansowania: 2.500.000,00 zł

 

Wartość całkowita zadania: 5.270.000,77 zł

 

Krótki opis zadania: Zadanie polega na budowie żłobka gminnego przeznaczonego na zapewnienie opieki dla 55 dzieci. Obiekt będzie budynkiem parterowym, wolnostojącym, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosiła 675,00 m2. W budynku wyobrębiono następujące pomieszczenia: sala pobutu i dwie sale zabaw, szatnia dla dzieci i sala wielofunkcyjna, 3 łazienki dla dzieci, pomieszczenie porządkowe, kuchnię oraz pomieszczenia sanitarne i administracyjno-biurowe.

 

2. Nazwa zadania: Budowa żłobka w Czarnym Borze

 

Nazwa Funduszu/Programu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

 

Wartość dofinansowania: 1.815.000,00 zł

 

Wartość całkowita zadania: 5.270.000,77 zł

 

Krótki opis zadania: Zadanie polega na budowie żłobka gminnego przeznaczonego na zapewnienie opieki dla 55 dzieci. Obiekt będzie budynkiem parterowym, wolnostojącym, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosiła 675,00 m2. W budynku wyobrębiono następujące pomieszczenia: sala pobutu i dwie sale zabaw, szatnia dla dzieci i sala wielofunkcyjna, 3 łazienki dla dzieci, pomieszczenie porządkowe, kuchnię oraz pomieszczenia sanitarne i administracyjno-biurowe.