MENU
 
 
 
 
 


Dzisiaj jest: 08.07.2015
Aktualności
Kanał RSS

Zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud wielu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy i beztroski. Koniec roku szkolnego to także czas podsumowań nie tylko dla uczniów, to również moment refleksji nad tym, co w danym roku udało się osiągnąć, jak przebiegał proces dydaktyczny, wreszcie - jakie działania możemy uznać za sukces. Minione dziesięć miesięcy to w GZSzP czas wytężonej pracy, zakończonej licznymi sukcesami na polu sportowym, wychowawczym i naukowym, czego dowodem była liczba wręczonych dyplomów, wyróżnień i nagród za wspaniałe wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Czas podsumowań jest ważny zwłaszcza dla uczniów ostatnich klas, którzy kończą pewien etap w swoim życiu i przechodzą na kolejny poziom edukacyjny lub opuszczają mury szkoły, rozpoczynając naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009 - 2015 były tematem konferencji podsumowującej kilkuletnią pracę Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Uroczystość odbyła się gościnnie w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Czarnym Borze. Na konferencję przybyli zaproszeni goście, realizatorzy projektów, członkowie Stowarzyszenia Kwiat Lnu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i samorządów. Podczas spotkania Pani Prezes Bożena Pełdiak przedstawiła w formie ilościowej i finansowej efekty realizacji programu Leader na obszarze 6 partnerskich gmin. Następnie głos zabrali sami realizatorzy projektów, którzy krótko przedstawili zrealizowane działania. Nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich zaangażowanych we wdrażanie LSR w tym osób reprezentujących sektor społeczny, gospodarczy i samorządowy. Całość zakończył występ finalistki wałbrzyskiego Mam Talent Anny Rudewicz.

Zawodnicy UKN Melafir Czarny Bór walczyli przez trzy dni w Kościelisku na Mistrzostwach Polski w biathlonie letnim, skąd przywieźli aż 18 krążków.
W niedzielę najlepsi zawodnicy z całej Polski rywalizowali w biegu indywidualny w 10 kategoriach. III miejsce w juniorach zdobył Bartłomiej Filip, a tuż za podium był Mateusz Janik AZS AWF Wrocław. W kategorii kobiet V miejsce zdobyła Karolina Trzaska AZS AWF Wrocław. II miejsce w juniorach młodszych wywalczył Robert Szczepaniak, III miejsce Karol Turek, nie poszczęściło się na strzelnicy Damianowi Marczakowi, który uzyskał drugi czas biegowy na 36 zawodników i ostatecznie zajął 9 lokatę. Srebro w kat. kobiet wywalczyła Pauliny Król. Bardzo udany start dla Wojciecha Filipa, który stanął na drugim miejscu podium w kategorii młodzicy, na piątym miejscu uplasował się Wojciech Janik. VI miejsce zdobyła Karolina Baraniec.

We wtorek od 10.00 rano na placu koło remizy strażackiej zebrały się dzieci ze wszystkich świetlic wiejskich, aby piknikowo rozpocząć wakacje. Była muzyka, ognisko i kiełbaski, ale nie zabrakło również wspólnych zabaw sportowych i zespołowych. Organizatorzy, czyli Centrum Kultury, zadbali również o bezpieczeństwo dzieci i zaprosili dzielnicowego, Pana Macieja Trela, który opowiadał jak uniknąć niebezpieczeństw na drogach.
Na piknik przyszedł również wójt gminy, który życzył dzieciom udanych i radosnych wakacji.

Zamknięte składowiska odpadów w Lubawce i Czarnym Borze już wkrótce staną się... atrakcją dla turystów. Zostaną wytyczone na nich ścieżki edukacyjne i nasadzone różne gatunki roślin. Będzie to możliwe dzięki ponad 8 mln zł unijnej dotacji dla spółki Sanikom. Umowę o wsparcie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko podpisali we Wrocławiu prezesi zarządów: WFOŚ we Wrocławiu, Aleksander Marek Skorupa i Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.
Rekultywacja ograniczy negatywny wpływ składowanych odpadów na środowisko, m.in. przedostawanie się odcieków do wód gruntowych i emisję gazów do atmosfery m.in. metanu. Ilość tego gazu cieplarnianego emitowanego z obu składowisk zmniejszy się o około 80 ton w ciągu roku. Ponadto zamknięte składowiska przestaną szpecić krajobraz. Staną się atrakcją dla mieszkańców i turystów.

Dzień Ojca to święto  w Polsce obchodzone od 1965 roku w dniu 23 czerwca. Dziś już po raz pięćdziesiąty wszyscy ojcowie świętują swój dzień. Dzieci dziękują im za wkład włożony w ich wychowanie i opiekę, składają życzenia i obdarowują ich drobnymi upominkami, przeważnie własnoręcznie wykonanymi przez siebie. Ojciec spełnia rolę swego rodzaju „mistrza", który z jednej strony kształtuje osobowość dziecka, uwrażliwia jego sumienie, uczy uczciwości, odpowiedzialności, autorefleksji, sprawiedliwego traktowania ludzi, a z drugiej strony - uczy sztuki życia w świecie, wyprowadza dziecko z domu i otwiera przed nim świat.
Składamy więc wszystkim tatusiom życzenia wszelakiej miłości i przyjaźni od swoich pociech, dużo wytrwałości w pełnieniu roli ojcowskiej, radości i jak najmniej trosk oraz dużo zdrowia i uśmiechu.

Od pięciu lat Podwórkowa Liga Mistrzów, czyli turniej drużyn podwórkowych - organizowana była w Wałbrzychu, w dzielnicy Stary Zdrój. W te wakacje - to niezwykłe wydarzenie po raz pierwszy obejmie Region Wałbrzyski. Idea propagowania sportu i gry fair play, rozrasta się więc, zyskując coraz większą rangę.

Turniej - tradycyjnie - rozpocznie się na boisku orlik przy ulicy 11 listopada 75 Zespół Szkół Gminnych nr 2. Kolejne eliminacje odbywać się będą co drugi dzień w miejscowościach: Mieroszów, Nowa Ruda, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Boguszów Gorce, Walim, Czarny Bór, Głuszyca.
Wielki finał, w którym mistrzowie swoich miejscowości spotkają się na boiskach centrum rekreacyjno-wypoczynkowego Aqua - Zdrój w Wałbrzychu, przypadnie na 20 lipca 2015r.
Zespoły zagrają w dwóch kategoriach wiekowych: do 14 lat i powyżej 15 lat. Powinny składać się z siedmiu zawodników (bramkarz + 6 zawodników) bez rezerwowych.
Turniejowe drużyny można zgłaszać wysyłając sms pod numer 794 729 273 o treści:
miejscowość - nazwa drużyny - kategoria wiekowa. Termin zgłaszania drużyn do dnia poprzedzającego eliminacje. Liczba drużyn zgłaszanych do eliminacji ograniczona.
Więcej informacji na plakacie.

 

Na zakończenie tygodnia spotkali się w Czarnym Borze wójt gminy wraz z wicestarostą Krzysztofem Kwiatkowskim. Starosta rozpoczął spotkanie od gratulacji za zdobytą przez Czarny Bór dzień wcześniej nagrodę Dolnośląskiego Klucza Sukcesu i życzył dalszego tak prężnego rozwoju gminy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim budowy III Etapu Obwodnicy. Ponieważ II Etap odbywa się zgodnie z harmonogramem, należy już rozpocząć prace przygotowawcze związane z dalszym etapem, który obejmować będzie budowę drogi na odcinku końcowym Obwodnicy tj. połączenie z drogą wojewodzką. Spotkanie wykorzystane było również do sprawdzenia w gminie stanu dróg kilku powiatowych.

Gmina Czarny Bór zdobyła statuetkę Dolnośląski Klucz Sukcesu" za 2014 rok w kategorii „Dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej". Nagrodę odebrał osobiście na Uroczystej Gali w Zgorzelcu wójt gminy Adam Górecki. To jedno z najbardziej prestiżowych nagród, jakie może otrzymać gmina, tym bardziej cieszy więc fakt, że trafiła właśnie do Czarnego Boru.
Kapituła brała pod uwagę między innymi wzrost gospodarczy gminy i jej kondycję finansową oraz zadania mające na celu promocję Dolnego Śląska. W Czarnym Borze dynamika wzrostu dochodów własnych w 2014 r. wyniosła 124,6% czyli wzrosła o 24.6 % w stosunku do roku 2013 (9.791.447,73 w roku 2013 i 12.196.360,68 w roku 2014). Na inwestycję w roku 2014 wydano 8.463.394,84 zł a udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wyniósł rekordowe 35,42%. Dla porównania w roku 2013 było to 23,6% a roku 2012 tylko 7,8%. Dynamika środków finansowych pozyskanych zewnątrz wyniosła za rok 2014 187,8 % czyli wzrosła o 87,8% w stosunku do roku 2013 (2.615.768,84 w roku 2013 i 4.911.492,81 w roku 2014). Środki pozyskiwane były między innymi z kilku programów Unijnych, Budżetu Państwa, Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Wałbrzyskiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Nadleśnictwa Wałbrzych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

W środę bibliotekę gminną odwiedziło aż 50 ubranych odświętnie pierwszoklasistów. Powodem było pasowanie uczniów na czytelnika, czyli od tej pory staną się pełnoprawnymi członkami naszej bibliotecznej braci. Najpierw piątoklasiści pod okiem pani Grażyny Nir przygotowali piękne przedstawienie słowno-muzyczne, które opowiadało o bajkach, baśniach i świecie poezji. Następnie uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Dowiedzieli się także, że to właśnie książka jest prawdziwym przyjacielem każdego człowieka. Przyszli czytelnicy musieli wykazać się znajomością postaci ze znanych baśni, a także pięknie wyrazili jakie prośby ma książka do swoich czytelników. Pani dyrektor szkoły Anna Dziewit osobiście pasowała wszystkich maluszków na czytelnika, a potem zastępca wójta Renata Chruszcz wręczyła specjalnie na tę uroczystość przygotowane przez wójta upominki. Organizatorzy nie zapomnieli również o słodkim poczęstunku dla nowych czytelników. Cieszy fakt, że na uroczystość przybyło dużo rodziców i dziadków, którzy jak sami przyznali lubią czytać bajki swoim dzieciom i cieszą się, że ich pociechy rozpoczynają swoją przygodę z książką.

Urząd Gminy w Czarnym Borze oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce organizują w dniach: 22-27 czerwca 2015 r. na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, tj.: zużytych mebli, dywanów, etc. wg następującego harmonogramu:
- 22.06.2015 r. - Czarny Bór,
- 23.06.2015 r. - Borówno,
- 24.06.2015 r. - Grzędy,
- 25.06.2015 r. - Grzędy Górne
- 27.06.2015 r. - Jaczków, Witków.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w wyznaczone dni zgodnie z harmonogramem przy pojemnikach na odpady komunalne do godziny 800 dnia,w którym planowany jest odbiór.
Odbiór ww. sprzętu będzie odbywał się bezpośrednio u mieszkańców danej gminy i jest on bezpłatny.


 

Dzisiaj ważny dzień dla mieszkańców gminy i ich włodarzy, ponieważ o godzinie 10.00 podpisana została z wykonawcą umowa na Budowę obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110). Ta wyczekiwana przez czarnoborzan od ponad 20 lat inwestycja jest niezwykle ważna z kilku powodów. Po pierwsze zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola, ponieważ cały ciężki tabor z kamieniem przeniesie się na nową obwodnicę poza główną metropolię. Po drugie dzięki obwodnicy powstaną nowe tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców o obszarze około 17 hektarów. Ważna będzie oczywiście również poprawa czystości w gminie, która obecnie kojarzy się ze wszędobylskim kurzem w kolorze bordo co widać chociażby na budynkach czy znakach drogowych.

Miło nam poinformować, że gmina Czarny Bór została nominowana w konkursie Dolnośląski Klucz Sukcesu" za 2014 rok w kategorii „Dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej". Uroczysta Gala, na której zostaną ogłoszone wyniki odbędzie się w 18 czerwca w Zgorzelcu i wtedy dowiemy się, czy Czarny Bór będzie zwycięzcą. Trzymamy kciuki!

Słów parę o Dolnośląskim Kluczu Sukcesu

3 czerwca br. w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze odbyła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom". A organizatorami była Biblioteka oraz Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, w którym działa, z inicjatywy Pani Joanny Duroł, Dyskusyjny Klub Edukacyjny. Szkole, a przede wszystkim klasie IIIa, za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim Konkursie Kampanii Społecznej JA CZYTAM , Wydawnictwo Operon zorganizowało spotkanie autorskie z Panią Maliną Prześlugą. Jest to autorka kilku książek dla dzieci oraz dramatopisarka pracująca w Teatrze Animacji w Poznaniu.

W dniach 26 maja - 1 czerwca ponad tysiąc mieszkańców Czarnego Boru przystąpiło do XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2015, największej imprezie sportowej masowego w Polsce, rozgrywanej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Gmina Czarny Bór, która wspiera każdą inicjatywę aktywizującą mieszkańców, włączyła się w organizację Turnieju, rozpowszechniając wśród zainteresowanych regulamin i zasady oraz koordynując całość przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i nauczycieli z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze oraz przedstawicieli klubów sportowych „Heros", „Joker", „Lesk" i „Trójgarb" i stowarzyszenia „Atrakcyjni" zorganizowano w ramach Turnieju szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, w których licznie uczestniczyły zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl