Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


23.10.2017 SENIORZY ŚWIĘTOWALI

Uroczyste obchody Dnia Seniora stały się już tradycją w naszej gminie. W sobotę z tej okazji w Bibliotece+Centrum Kultury zorganizowany został koncert Andrzeja Rybińskiego, a widownia była wypełniona do ostatniego miejsca. Muzykowi podczas występu na pianinie akompaniował syn Kacper. Zebrani doskonale się bawili podczas występu i - tak jak śpiewał artysta – „nie liczyli godzin i lat”. Każdy z przybyłych otrzymał upominek, a następnie rozmawiano wesoło przy słodkościach.

Czytaj więcej >20.10.2017 DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) informuje przedsiębiorców, iż trwa nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pula dostępnych środków, które w procedurze konkursowej przeznaczy dla przedsiębiorców IPAW w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego wyniesie ponad 20 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017r.

Konkurs przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zgrupowań i partnerstw MŚP. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie IPAW: www.ipaw.walbrzych.eu. Wniosek w formie elektronicznej udostępniony jest w systemie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl .

Czytaj więcej >19.10.2017 Nowe urządzenia na placu zabaw w Jaczkowie

Plac zabaw w Jaczkowie został doposażony o nowe elementy. Dzieci  mogą teraz korzystać dodatkowo z takich sprzętów jak : bujak kaczuszka, bujak samochodzik, karuzela tarczowa , zestaw zabawowy. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci zyskały piękne miejsce do zabawy i integracji. Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na placu zabaw i życzymy dobrej zabawy. Koszt doposażenia placu zabaw wyniósł 22 435,20 zł.

Czytaj więcej >18.10.2017 ROWEROWY WEEKEND

Dwie duże imprezy rowerowe odbyły się w miniony weekend na terenie powiatu wałbrzyskiego. W imprezach tych z powodzeniem wystartowali mieszkańcy naszej gminy. W sobotę na Słonecznej Polanie w Szczawnie Zdroju w zawodach Four Cross o Puchar Burmistrza Szczawna Zdroju trzecie miejsce w kategorii Full Amator zajął Dawid Sowa z Czarnego Boru. Natomiast w niedzielę w Boguszowie Gorcach na Górze Dzikowiec w Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Down Hill pierwsze miejsce w kategorii kobiet zdobyła Justyna Duda z Borówna, a Dawid Sowa w kategorii Elita Pro zajął czwarte miejsce. Gratulujemy wysokich miejsc i cieszymy się, że mieszkańcy naszej gminy rozwijają swoje pasje sportowe w coraz większej liczbie dyscyplin sportowych.

Czytaj więcej >17.10.2017 Ogłoszenie o naborze

 

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >17.10.2017 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, a jego adresatem jest młodzież niepracująca oraz nieucząca się w wieku 18 - 24 lata. W ramach projektu młodzież może nieodpłatnie skorzystać z:

  • bezpłatnych kursów zawodowych
  • staży zawodowych u pracodawców ( z wynagrodzeniem)
  • warsztatów z zakresu kreowania wizerunku
  • kursu prawa jazdy kat. B
  • kursu przedsiębiorczości
  • kursu komputerowego ECDL
  • konsultacji specjalistycznych, doadczych, psychologicznych.

 

Projekt będzie realizowany w MCK Boguszów Gorce, Pl. Odrodzenia 8, 58-370 Boguszów Gorce, tel. 74 844 81 77, e- mail: mck.boguszowgorce@ohp.pl, osoba do kontaktu: doradca zawodowy Beata Markowska.

Czytaj więcej >16.10.2017 Uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze jak i jego filii w Witkowie odbyły się uroczyste apele przygotowane przez uczniów i ich wychowawców. W apelach udział wziął wójt gminy Adam Górecki.  Po uroczystościach w szkołach wójt zaprosił na uroczyste spotkanie Dyrekcję, całe grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, aby osobiście podziękować wszystkim za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji w Gminie Czarny Bór.

Czytaj więcej >16.10.2017 Projekty Grantowe - zapraszamy do składania wniosków

 

Czytaj więcej >16.10.2017 Komunikat Polskiej Spółki Gazowniczej

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 16-17 października 2017 r. na terenie Gmin: Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko bez miejscowości Kłodzko i Boguszyn, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie, Międzylesie, Szczytna, Polanica-Zdrój, Radków, Nowa Ruda, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Walim, Świdnica, Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa, Piława, Jelcz-Laskowice, Oława, Strzelin, Wiązów, Zgorzelec, Nowogrodziec, Bolesławiec;

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Czytaj więcej >13.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej

 

Czytaj więcej >