Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


30.10.2017 Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwój dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci instrumentów zwrotnych grantów i dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 

Czytaj więcej >25.10.2017 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Najmłodsi wychowankowie Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czarnym Borze przeżywali  wczoraj pierwszą ważną uroczystość szkolną - pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość odbyła się w Bibliotece+Centrum Kultury. Wesoły program artystyczny wzbudził wiele emocji i śmiechu wśród zebranych, a ponieważ pasowanie na przedszkolaka ma dla dzieci rangę święta otrzymały z tej okazji upominki, a rodzice przygotowali dla nich słodki poczęstunek.

Czytaj więcej >23.10.2017 SENIORZY ŚWIĘTOWALI

Uroczyste obchody Dnia Seniora stały się już tradycją w naszej gminie. W sobotę z tej okazji w Bibliotece+Centrum Kultury zorganizowany został koncert Andrzeja Rybińskiego, a widownia była wypełniona do ostatniego miejsca. Muzykowi podczas występu na pianinie akompaniował syn Kacper. Zebrani doskonale się bawili podczas występu i - tak jak śpiewał artysta – „nie liczyli godzin i lat”. Każdy z przybyłych otrzymał upominek, a następnie rozmawiano wesoło przy słodkościach.

Czytaj więcej >20.10.2017 DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) informuje przedsiębiorców, iż trwa nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pula dostępnych środków, które w procedurze konkursowej przeznaczy dla przedsiębiorców IPAW w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego wyniesie ponad 20 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017r.

Konkurs przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zgrupowań i partnerstw MŚP. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie IPAW: www.ipaw.walbrzych.eu. Wniosek w formie elektronicznej udostępniony jest w systemie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl .

Czytaj więcej >19.10.2017 Nowe urządzenia na placu zabaw w Jaczkowie

Plac zabaw w Jaczkowie został doposażony o nowe elementy. Dzieci  mogą teraz korzystać dodatkowo z takich sprzętów jak : bujak kaczuszka, bujak samochodzik, karuzela tarczowa , zestaw zabawowy. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci zyskały piękne miejsce do zabawy i integracji. Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na placu zabaw i życzymy dobrej zabawy. Koszt doposażenia placu zabaw wyniósł 22 435,20 zł.

Czytaj więcej >18.10.2017 ROWEROWY WEEKEND

Dwie duże imprezy rowerowe odbyły się w miniony weekend na terenie powiatu wałbrzyskiego. W imprezach tych z powodzeniem wystartowali mieszkańcy naszej gminy. W sobotę na Słonecznej Polanie w Szczawnie Zdroju w zawodach Four Cross o Puchar Burmistrza Szczawna Zdroju trzecie miejsce w kategorii Full Amator zajął Dawid Sowa z Czarnego Boru. Natomiast w niedzielę w Boguszowie Gorcach na Górze Dzikowiec w Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Down Hill pierwsze miejsce w kategorii kobiet zdobyła Justyna Duda z Borówna, a Dawid Sowa w kategorii Elita Pro zajął czwarte miejsce. Gratulujemy wysokich miejsc i cieszymy się, że mieszkańcy naszej gminy rozwijają swoje pasje sportowe w coraz większej liczbie dyscyplin sportowych.

Czytaj więcej >17.10.2017 Ogłoszenie o naborze

 

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >17.10.2017 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, a jego adresatem jest młodzież niepracująca oraz nieucząca się w wieku 18 - 24 lata. W ramach projektu młodzież może nieodpłatnie skorzystać z:

  • bezpłatnych kursów zawodowych
  • staży zawodowych u pracodawców ( z wynagrodzeniem)
  • warsztatów z zakresu kreowania wizerunku
  • kursu prawa jazdy kat. B
  • kursu przedsiębiorczości
  • kursu komputerowego ECDL
  • konsultacji specjalistycznych, doadczych, psychologicznych.

 

Projekt będzie realizowany w MCK Boguszów Gorce, Pl. Odrodzenia 8, 58-370 Boguszów Gorce, tel. 74 844 81 77, e- mail: mck.boguszowgorce@ohp.pl, osoba do kontaktu: doradca zawodowy Beata Markowska.

Czytaj więcej >16.10.2017 Uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze jak i jego filii w Witkowie odbyły się uroczyste apele przygotowane przez uczniów i ich wychowawców. W apelach udział wziął wójt gminy Adam Górecki.  Po uroczystościach w szkołach wójt zaprosił na uroczyste spotkanie Dyrekcję, całe grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, aby osobiście podziękować wszystkim za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji w Gminie Czarny Bór.

Czytaj więcej >16.10.2017 Projekty Grantowe - zapraszamy do składania wniosków

 

Czytaj więcej >