Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Zasady segregacji odpadów w Gminie Czarny Bór
29.07.2019

Gmina Czarny Bór przystąpiliła do sukcesywnej likwidacji gniazd selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Czarny Bór, z uwagi na wymóg zbiórki wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia (u źródła). Wymóg ten wynika z rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19, ze zmianami).
Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywa się w systemie workowym. Mieszkańcy tych nieruchomości otrzymują od firmy odbierającej odpady z terenu gminy komplet worków na ww. frakcje odpadów oraz pojemnik na pozostałości po segregacji. W dniu odbioru danej frakcji odpadów pozostawiają odpowiedni worek przy pojemniku na pozostałości po segregacji, skąd jest on zabierany przez podmiot odbierający odpady. Za każdy wystawiony worek danego koloru otrzymujecie Państwo pusty worek tego samego koloru.

Harmonogram odbioru odpadów - segregowane do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów - zmieszane do pobrania

Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej odbywa się w systemie pojemnikowym. Nieruchomości wielolokalowe wyposażone są przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy w komplet pojemników na ww. frakcje odpadów oraz w pojemnik na pozostałości po segregacji. Posegregowane odpady gromadzone są w odpowiednich pojemnikach, skąd zabierane są przez podmiot odbierający odpady.

Segregacja odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych odbywa się w systemie workowym lub pojemnikowym – w zależności od decyzji właściciela takiej nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości zaopatrują się albo w worki, albo w pojemniki o odpowiednich kolorach, w których gromadzą posegregowane odpady. Następnie odpady te są zabierane  z ustalonego miejsca przez podmiot odbierający odpady.

 

« powrót