Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

 

 

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie

 

 

Kościół wzmiankowany w 1376 r., wzniesiony w XV w., w stylu gotyckim, przebudowany w latach 1707 – 1710, być może przy wykorzystaniu starszych fragmentów. Jest to budowla jednonawowa, murowana z kamienia i cegły, z wyniesionym ponad nawę prezbiterium zamkniętym prosto i czworoboczną wieżą od strony zachodniej, zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią. Przy wieży dwa aneksy, podobnie przy ścianie południowej, mury obwodowe na poszczególnych elewacjach akcentowane pilastrami. Wnętrze kościoła jednonawowe, nakryte kolebką z szeroko rozglifionymi oknami w ścianach bocznych. Kościół był wielokrotnie przebudowywany – w XIX wieku zmieniono dach i dobudowano prezbiterium, podwyższono także wieżę.

Centrum kościoła stanowi barokowy ołtarz główny z obrazem olejnym,  pochodzącym prawdopodobnie z pracowni Michała Willmana, przedstawiającym  jednocześnie moment zwiastowania oraz wcielenia Maryi. Między prezbiterium, a nawą główną zachowały się dwie figury – brzemiennej Matki Boskiej oraz Św. Józefa. Ołtarz po prawej stronie nawy głównej także został poświęcony tej postaci – przedstawiono na nim świętego Józefa z dzieciątkiem. Innym ważnym elementem wystroju kościoła jest drewniana, neobarokowa ambona, bogato zdobiona roślinną ornamentyką. Do ważnych zabytków należą też m.in.: chrzcielnica z pierwszej połowy XVIII wieku, wykonana w stylu barokowym oraz prospekt organowy z instrumentem z 1879 r. Starszy od samego kościoła jest dzwon, wykonany przez Hannibala Brossa w II połowie XVII wieku.

 

Żródła: 

www.wokoltrojgarbu.pl

pl.wikipedia.org