Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

Gmina Czarny Bór to gmina wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Położona jest w Sudetach Środkowych, na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Kamiennych (pasmo Czarnego Lasu i Lesistej), w dolinie Leska. Na terenie gminy przybiega  trasa szybkiego ruchu S3, która lączy polnoc Polski z Czechami, Gmina jest oddalona o 13 km od Wałbrzycha. Gmina stanowi 15,4% powierzchni powiatu.

Rynek Pracy

Gmina Czarny Bór ma 4 840 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,5% ludności powiatu z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.
W gminie Czarny Bór na 1000 mieszkańców pracuje 137osób. 34,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,3% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Czarny Bór wynosi ok 10,7% (12,7% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czarny Bór wynosi 3 825,44 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czarny Bór 646 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy.

17,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czarny Bór pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Gospodarka

W gminie Czarny Bór w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 425 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 336 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Wśród podmiotów najwięcej (411) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.
5,4% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarują rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,

25,4% (108) przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało podmiotów,

69,2% (294) - pozostała działalność.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czarny Bór najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (19.0%).

Turystyka w regionie

Gmina Czarny Bór położona jest w sercu Sudetów. Otoczona jest górami i lasami, a wokół jest bardzo wiele atrakcji turystycznych, do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

- Wieżę widokową na Trójgarbie

- Pocysterski kompleks klasztorny w Krzeszowie 

- Zamek Książ

- Podziemia Riese

- Uzdrowisko Szczawno Zdrój

- Karkonosze

Oprócz powyższych atrakcji, setki innych oraz kilometry szlaków turystycznych, biegowych oraz rowerowych.