Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

 

ADAM GÓRECKI

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 

RENATA CHRUSZCZ - urlop bezpłatny

 

 

SEKRETARZ GMINY

 

TOMASZ GROMALA

 

 

SKARBNIK GMINY

 

PAWEŁ TWARDOWSKI