Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


10.10.2019 ROLNIKU ZŁOŻYŁEŚ WNIOSEK SUSZOWY

Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Borze zwraca  się do rolników, którzy składali wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy  Czarny Bór z siedzibą przy ul. Głównej 18 – pokój nr 12 w celu odbioru protokołów zweryfikowanych i podpisanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Czytaj więcej >04.10.2019 GZSZ-P w Czarnym borze w czołówce szkół na Dolnym Śląsku w Igrzyskach Młodzieży szkolnej

Czytaj więcej >02.10.2019 Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Czarny Bór z dofinansowaniem

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Czarny Bór z dofinansowaniem w ramach Programu "Mały Strażak". Cztery jednostki OSP w Gminie Czarny Bór otrzymały dofinansowanie w ramach Programu "Mały Strażak" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oficjalne przekazanie symbolicznych promes odbyło się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Uczestniczyli w nim: Michał Dworczyk - Minister, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Łukasz Kasztelowicz - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Bartłomiej Wiązowski - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Adam Konieczny - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Aleksander Szwed - Senator RP, Marcin Gwóźdź - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Kamil Zielinski - były Wicewojewoda. Zdobyte środki finansowe pozwolą strażakom z OSP Czarny Bór, Grzędy, Jaczków i Witków na doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Czarny Bór.
 

Czytaj więcej >02.10.2019 Gmina Czarny Bór w czołówce ogólnopolskiego rankingu

Gmina Czarny Bór w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Samorządów. Gmina w skali całego kraju zajęła wysoką - 24 pozycję w kategorii gmin wiejskich na 1548 samorządów, które poddano wnikliwiej ocenie w wymiarze m.in. inwestycyjnym, infrastrukturalnym i społecznym. Gmina Czarny Bór osiągnęła nie tylko najlepszy wynik w historii, ale także jest liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej i jedną z najlepszych gmin wiejskich na Dolnym Śląsku. Ranking Samorządów 2019 - jeden z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych zestawień, prowadzony od 15 lat przez gazetę „Rzeczpospolita” 30 września br. ogłosił zwycięską listę laureatów. Cele, zasady i kryteria oceny rankingu ustalała niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera RP, prof. Jerzego Buzka. Wszystkie samorządy w Polsce zostały poddane jego ocenie, a źródłem danych były dostępne publicznie bazy GUS i Ministerstwa Finansów oraz odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytania ankietowe. Pod uwagę brano ponad 50 wskaźników oceniających zrównoważony i trwały rozwój samorządów.

Czytaj więcej >30.09.2019 Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru w porywach do 90 km/h. Wiatr będzie się osłabiał w godzinach wieczornych.
Zachowajcie ostrożność i zastosujcie się do wskazówek Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.


Czytaj więcej >30.09.2019 Apel KRUS - bezpieczna praca przy sianokiszonce

Czytaj więcej >27.09.2019 Złożyłeś wniosek suszowy - zgłoś się do Urzędu Gminy

Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Borze zwraca się do rolników, którzy składali wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Czarnym Borze z siedzibą przy ul. Głównej 18 – pokój nr 12 w celu podpisywania sporządzonych protokołów suszowych. Podpisane protokoły zostaną skierowane do Wojewody Dolnośląskiego w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia. Po dokonanej weryfikacji protokoły zostaną odesłane do tut. Urzędu, który przekaże je do dalszego postępowania.

Czytaj więcej >25.09.2019 Fundusz Sołecki rozdysponowany

Fundusz sołecki to odpowiednik Budżetu Obywatelskiego w miastach. Cel wydatkowania środków określany jest przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich w drodze uchwały. Za nami cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Czarny Bór. Na wrześniowych spotkaniach mieszkańcy gminy zadecydowali jak chcą rozdysponować środki przyznane przez Gminę i wyliczone według specjalnego algorytmu. Kwoty w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach wahają się od ponad 17.000,00 zł w Grzędach Górnych do ponad 45.000,00 zł w Witkowie i Czarnym Borze. Decyzją mieszkańców zostanie sfinansowane m.in. zagospodarowanie placów użyteczności publicznej, doposażenie jednostek OSP, doposażenie sołectw w sprzęt niezbędny do utrzymania porządku, poszerzenie oferty urządzeniowej placów zabaw i obiektów sportowych. Realizacja zadań rozpocznie się w 2020 roku.

Czytaj więcej >25.09.2019 Koncert Eleni na Gminny Dzień seniora

Czytaj więcej >24.09.2019 XXI Puchar Melafiru rusza w piątek

Czytaj więcej >