Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


27.10.2020 Zamknięte PSZOK-I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o. o., informuje, że od dnia 26.10.2020 r. do odwołania, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną kraju, zamknięte zostają wszystkie PSZOK-i obsługiwane przez przedsiębiorstwo.

Decyzja dotyczy PSZOK-ów w: Lubawce, Kamiennej Górze, Jaworze, Lwówku Śląskim, Boguszowie-Gorcach i Mieroszowie.

Odpady komunalne odbierane będą nadal zgodnie z obowiązującymi harmonogrami.

Czytaj więcej >27.10.2020 Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Czytaj więcej >22.10.2020 Urząd Gminy zamknięty dla Interesanta

Czytaj więcej >21.10.2020 Odpowiedz na Apel Centrum kwiodastwa

Czytaj więcej >21.10.2020 WZWiK prowadzi prace w Borównie

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w Borównie. Prace są prowadzone przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji i podzielone są na etapy. Aktualnie realizowany jest I etap, a prace przebiegają przy posesji od nr 35 do 37e oraz od nr 36 do 36f.  Wykonawcą zadania jest firma Hydroraz Piotr Berliński, Przemysław Hudy Spółka Cywilna z Henrykowa. Wartość prac wyniesie ponad 366.000,00 zł. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Czytaj więcej >21.10.2020 Strażacy ochotnicy z nowym sprzętem

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Czarnym Bór zyskały wyposażenie z zakresu uzbrojenia, techniki specjalnej i osobistych ubrań ochronnych dla strażaków. Zakupów udało dokonać w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”.  OSP Otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW oraz Narodowego Fundusz Gospodarki Wodnej na poziomie 70% wartości wnioskowanej kwoty. OSP Jaczków otrzymało dofinansowanie na poziomie 9.386,00 zł, OSP Grzędy 12.740,00 zł, a OSP Czarny Bór 3.752,00 zł w ramach  Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwy był zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla strażaków - ochotników, którzy niejednokrotnie pierwsi udzielają pomocy we wszelkich zdarzeniach. Wręczenie symbolicznych bonów odbyło się pod siedzibą Państowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na początku lipca 2020 r. w obecności m.in. Ministra Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Czytaj więcej >21.10.2020 Współpraca z WSSE kluczem rozwoju lokalnych firm

Bardzo dobre informacje napłynęły do nas z siedziby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park. Swoją działalność rozszerza czarnoborska firma MoN-Tech, która wypływa na coraz szersze wody. Zakład produkujący pojemniki, opakowania z metalu oraz inne elementy służące do usprawnienia produkcji na liniach przemysłowych głównie firm z sektora automotive zwiększy moce przerobowe poprzez m.in. budowę nowoczesnego centrum magazynowego. Firma, która zainwestuje w Gminie ludzi z pasją ok. 4,5 mln zł. podpisała właśnie umowę o wsparciu z Wałbrzyską Spcjalną Strefą Ekonomiczną Invest-Park.
- Cieszę się, że w Gminie Czarny Bór przedsiębiorczość rozwija się z takim rozmachem, a lokalne firmy mogą liczyć na wsparcie ze strony WSSE. To również potwierdza, że utworzenie Programu Polskiej Strefy Inwestycji to słuszne działanie - komentuje podpisanie umowy Adam Górecki, wójt gminy. Więcej na ten temat dowiecie się klikając w link https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polska-strefa-inwestycji.

Czytaj więcej >20.10.2020 Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Czytaj więcej >16.10.2020 Gmina Czarny Bór w pierwszej 100. liderów samorządu

15 października 2020 r. Pismo Wspólnota opublikowało kolejny ranking. Tym razem Gmina Czarny Bór znalazła się na 97 miejscu w Polsce i 4 na Dolnym Śląska w zestawieniu Samorządowych liderów pozyskania środków unijnych w latach 2014-2019 w kategorii gmin wiejskich. W rankingu wzięło udział 1538 samorządów wiejskich. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania przez Gminę Czarny Bór tak wysokiej lokaty. W szczególności mam tu na myśli pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy europejskich - mówi Adam Górecki, wójt gminy. Więcej na temat rankingu na www.wspolnota.pl.

Czytaj więcej >16.10.2020 Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witkowie za nami

15 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Witkowie odbyło się zebranie wiejskie,  podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Poprzedni Sołtys i Rada Sołecka zostali odwołania z funkcji na wniosek mieszkańców podczas wrześniowego zebrania wiejskiego. W wyborach na Sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę, która otrzymała poparcie 21 głosów. W głosowaniu wzięło udział 23 mieszkańców, ale dwa głosy okazały się nieważne.  W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego na sołtysa wybrano Panią Renatę Pajor-Tokarczyk. W skład Rady Sołeckiej weszły: Krystyna Stawiarska, Danuta Pogwizd, Marzena Turek i  Konrad Pajor. Gratuluję społecznego poparcia i zapraszam do współpracy na rzecz mieszkańców Witkowa. Życzę wytrwałości, w pełnieniu tej nie łatwej, ale dającej dużo satysfakcji funkcji społecznej – mówił na zebraniu Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >