Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


16.04.2021 Półmaraton "Z flagą na Trójgarbie" przeniesiony na jesień

Gmina Czarny Bór na przemian z Gminą Stare Bogaczowice jest organizatorem Półmaratonu "Z flagą na Trójgarbie". Pierwotny termin imprezy to 2 maja każdego roku. Ze względu na obostrzenia sanitarne i panującą w kraju sytuację epidemiczną tegoroczna edycja imprezy biegowej zostaje przeniosiona na jesień. O dokładnym terminie zawodów, które w tym roku wystartują z Witkowa będziemy informować. Do zobaczenia na trasie!

Czytaj więcej >16.04.2021 Konkurs Działaj Lokalnie - edycja 2021

Czytaj więcej >14.04.2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - wytyczne

Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego zakończenie planowane jest na koniec września 2021 r. Do spisu zobligowani są wszyscy obywatele Polski, a można to zrobić na kilka sposóbów: 1) obowiązkowo - metodą samospisu internetowego oraz
2) uzupełniająco - metodą wywiadu telefonicznego i bezpośredniego.
Od maja 2021 r. z mieszkańcami będą kontaktować się  rachmistrzowie spisowi, którzy będą pozyskiwać informacje drogą kontaktu telefonicznego. W poprzednich edycjach NSLiM rachmistrzowie kontatowali się w sposób bezpośredni z mieszkańcami gmin. Tym razem jest to niemożliwe ze względu na panującą pandemię.
Publikujemy listę wytycznych, które pomogą w prawidłowym przeprowadzeniu spisu - kliknij tutaj. Pozwolą one na weryfikację pytań i przygotowanie się właściwie do wypełnienia formularza.
Szczegóły na https://spis.gov.pl/.

Czytaj więcej >09.04.2021 Nabór wniosków na wymianę pieców w maju 2021 r.


 

W ramach podpisanej umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Czarny Bór i ościennymi samorządami zostanie przeprowadzony nabór wniosków na wymianę źródła ciepła na ekologiczne. Beneficjenci, którzy są zainteresowani udziałem w naborze powinni wypełnić wniosek o przyznanie grantu wraz z pozostałymi dokumentami. Dokumenty dostępne są pod linkiem kliknij tutaj. Nabór wniosków w Gminie Czarny Bór odbędzie się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze w dniach 24-28.05.2021 r. w godz. 9.00-14.30. Projekt "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejska Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Liderem projektu jest Gmina Stare Bogaczowice. W Gminie Czarny Bór na wymianę pieców przyznano pulę 95 lokalizacji.

Czytaj więcej >06.04.2021 Bezpłatne badania przesiewowe wykrywające raka jelita grubego

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki oraz Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i Grzegorz Macko podpisali Deklarację Współpracy w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Oficjalne podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Na mocy podpisanego dokumentu do dyspozycji mieszkańców Gminy Czarny Bór są testy do samodzielnego pobrania próbki pod kątem wykrycia krwi utajonej. Testy można odebrać w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, a więcej informacji uzyskać pod nr tel. 74 8450-139, wew. 33. W programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą mogły wziąć udział:
1) osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
2) osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
3) osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

 

Czytaj więcej >02.04.2021 Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej >02.04.2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września 2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.: ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad oraz dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Link do ustawy:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html.


 

Czytaj więcej >02.04.2021 Przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy w szkole w Witkowie

Pieczołowicie przygotowywane palmy wielkanocne oraz ozdoby świąteczne, dekoracje i wianuszki pochłaniały w tygodniu poprzedzajacym Wielkanoc uczniów ze szkoły filialnej w Witkowie. Palma, która została zgłoszona do gminnego konkursu na Najpiękniejszą Palmę była wspólnym dziełem dzieci i rodziców. Efektem świetnej współpracy było zwycięstwo w Kategorii Dzieci Szkolne. Wykonane w ostatnich dniach pisanki i stroiki ozdobią wielkanocne stoły i domostwa podczas Świąt. Gratulujemy i dziękujemy maluchom za zaangażowanie!

Czytaj więcej >02.04.2021 Na sprzedaż działki w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działek, który odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze. Na sprzedaż wystawiono następujące grunty w Czarnym Borze:
1) działka nr 629/1 o pow. 0,1304 ha. Więcej szczegółów - http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4170,
2)
działka nr 629/4 o pow. 0,1348 ha. Więcej szczegółów http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4171,
3) działka nr 629/6 o pow. 1246 ha. Więcej szczegółów -
http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4172,
4) działka nr 629/7 o pow. 1450 ha. Więcej szczegółów -
http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4173.
Oferty w/w działek dotyczą również drogi dojazdowej.
Więcej informacji pod nr 74 8450-139, wew. 20.

Czytaj więcej >02.04.2021 Cyklostrada Dolnośląska przez Gminę Czarny Bór

Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska – koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów złotych projekt poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową. Główne trasy rowerowe regionu tworzą sieć o długości prawie 1800 km. Sieć to 11 głównych tras, w tym 5 tras krajowych, stanowiących element Ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP. Przez Gminę Czarny Bór przebiega Trasa krajowa nr 12 Słubice – Katowice.

Czytaj więcej >