Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

Kontakt:

Tomasz Gromala
Sekretarz Gminy Czarny Bór
Urząd Gminy w Czarnym Borze
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
tel. 74 8450-139
e-mail: infrastruktura@czarny-bor.pl