Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

 

 

 

Gmina Czarny Bór leży na starych ziemiach piastowskich, których historia sięga X wieku. Średniowieczny Śląsk położony był na styku trzech kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Z XIII-wiecznych kronik dowiadujemy się, że na tych ziemiach, a konkretnie w miejscowości Krzeszów, przebywał książę świdnicki Bolko l, który przekazał swoje dobra cystersom. W przeważającej części sprawy były rozpatrywane przez sądy kościelne a tylko nieliczne rozpatrywano w sądach cywilnych. Powstawały wówczas tzw. stoły sędziowskie, np. w sąsiadującej z Grzędami Górnymi miejscowości Kochanów, które można oglądać do dnia dzisiejszego. W ówczesnych czasach stosowano różnego rodzaju kary, jak np. kary pieniężne, kary krwi, niewoli, niełaski, konfiskaty majątku i kary na czci. Kamienne meble sądowe to 5 krzeseł + stół, stojące w milczeniu, łatwo się domyślić, że rozgrywały się tu tragedie. Skazywano tu bowiem ludzi, zarówno winnych jak i niewinnych, na śmierć.

 


 

Ruina zamku, rycina z 1889 r.

źródło: http://www.zamkipolskie.com

 

Gmina Czarny Bór leżała na szlaku wiodącym ze Świdnicy poprzez miejscowość Czarny Bór, Grzędy do Krzeszowa. Krzeszów od strony Kamiennej Góry był niedostępny. Obszar ten był zalany wodą. Wszystkie drogi od Lubawki z czeskiej Pragi prowadziły więc przez Krzeszów, Grzędy.
Za panowania księcia Bolka II Świdnicko-Jworskiego zbudowano na terenie gminy, na niewielkim wzgórzu nad Leskiem, gotycki zamek (z 1355 r.), z którego do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty murów i ruiny wysokiej granitowej wieży, która widnieje w herbie naszej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiny zamku książęcego w Czarnym Borze

 

źródło: http://www.zamkipolskie.com

 

 

 

W centrum miejscowości Czarny Bór znajduje się pałac z połowy XVIII wieku, w którym mieści się obecnie Zakład Lecznictwa Odwykowego. Pałac ten otoczony jest starym parkiem.

 

Pałac barokowy dawniej

 

 

Pałac barokowy dziś