Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

 

 

      Kultura fizyczna na terenie miejscowości Czarny Bór jest bardzo dobrze rozwinięta. Prężnie działają następujące kluby sportowe:

 

 1. Uczniowski Klub Narciarski „MELAFIR” w Czarnym Borze - 35 członków, 1 trener

 2. Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „HEROS” w Czarnym Borze - 33 członków, 1 trener

 3. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SKALNIK” w Czarnym Borze -  55 członków, 1 trener

 4. Uczniowski Klub Narciarski „TRÓJGARB” w Witkowie -  30 członków, 1 instruktor

 5. Ludowy Zespół Sportowy „JOKER”  w Jaczkowie -  53 członków, 1trener, 1 instruktor

 6. Uczniowski Ludowy Zespół Sportowy „LESK” w Czarnym Borze - 72 członków, 4 instruktorów

 7. Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „ISKRA” w Witkowie -  27 członków, 1trener

 8. Ludowy Zespół Sportowy „PŁOMYK” w Borównie -  34 członków, 1 trener

 9. Ludowy Zespół Sportowy „HUSARIA” w Grzędach -  26 członków, 1 instruktor.

 

Bazę sportową Gminy tworzą:

 • Stadion sportowy w Czarnym Borze
 • Boisko wielofunkcyjne w Witkowie
 • Hala sportowa w Czarnym Borze
 • Boiska sportowe wraz z zapleczami w miejscowościach: Borówno, Grzędy, Jaczków
 • Strzelnica sportowa w Czarnym Borze

 

    Z Gminy Czarny Bór wywodzi się 6 olimpijczyków: Jan Wojtas, Zbigniew Filip i Krzysztof Pływaczyk, startujący w biathlonie, Radosław Romanik – w kolarstwie szosowym oraz najbardziej utytułowani medaliści olimpiad bracia Kazimierz i Józef Lipieniowie. Osiągnięcia wymienionych olimpijczyków są wzorami do naśladowania przez młodzież zamieszkującą naszą Gminę.
    Wielu uczniów, trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Czarny Bór, podejmuje naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, a następnie rozwija i kontynuuje swoją karierę sportową. Sukcesy sportowe odnoszą także uczniowie z terenu gminy, niezrzeszeni w klubach sportowych. Sport jest więc ważnym elementem życia Gminy Czarny Bór. Sukcesy naszych sportowców przyczyniają sie do promocji gminy w kraju i za granicą. Dlatego też samorząd lokalny i władze gminy wspierają sport na wielu płaszczyznach.
     Na szczególną uwagę zasługują dwa kluby, a mianowicie Uczniowski Klub Narciarski „Melafir” w Czarnym Borze oraz Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „HEROS” w Czarnym Borze, których wyniki są znaczące, zarówno na terenie Dolnego Śląska jak i kraju. UKN Melafir prowadzący szkolenie w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu w kategorii wiekowej młodzika i juniora młodszego, osiąga liczące się wyniki sportowe z tytułami mistrzów Polski włącznie. Klub ten jest swoistym „przedszkolem” przed dalszą karierą zawodniczą w „mocniejszych” finansowo i organizacyjnie klubach na terenie kraju.
     ULKS „Heros” prowadzi szkolenie młodzieży w zapasach klasycznych mężczyzn i wolnym kobiet w kategoriach młodzika, kadeta, juniora, młodzieżowca i seniora. Członkowie tego klubu, a przede wszystkim kobiety, seryjnie zdobywają tytuły mistrzów Polski i medale mistrzostw Europy. Stratują z dobrymi wynikami nie tylko na arenach kraju, ale i Europy, USA i Kanady. Aktualnie 6 zawodniczek jest w kadrach narodowych.
   Osiągnięcia tylko tych dwóch klubów pozwoliły przez małą gminę wiejską Czarny Bór na zajmowanie miejsca w ścisłej czołówce samorządów Dolnego Śląska w punktacji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu.