Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Fundusz Sołecki rozdysponowany
25.09.2019

Fundusz sołecki to odpowiednik Budżetu Obywatelskiego w miastach. Cel wydatkowania środków określany jest przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich w drodze uchwały. Za nami cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Czarny Bór. Na wrześniowych spotkaniach mieszkańcy gminy zadecydowali jak chcą rozdysponować środki przyznane przez Gminę i wyliczone według specjalnego algorytmu. Kwoty w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach wahają się od ponad 17.000,00 zł w Grzędach Górnych do ponad 45.000,00 zł w Witkowie i Czarnym Borze. Decyzją mieszkańców zostanie sfinansowane m.in. zagospodarowanie placów użyteczności publicznej, doposażenie jednostek OSP, doposażenie sołectw w sprzęt niezbędny do utrzymania porządku, poszerzenie oferty urządzeniowej placów zabaw i obiektów sportowych. Realizacja zadań rozpocznie się w 2020 roku.

« powrót