Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Złożyłeś wniosek suszowy - zgłoś się do Urzędu Gminy
27.09.2019

Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Borze zwraca się do rolników, którzy składali wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Czarnym Borze z siedzibą przy ul. Głównej 18 – pokój nr 12 w celu podpisywania sporządzonych protokołów suszowych. Podpisane protokoły zostaną skierowane do Wojewody Dolnośląskiego w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia. Po dokonanej weryfikacji protokoły zostaną odesłane do tut. Urzędu, który przekaże je do dalszego postępowania.

« powrót