Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Pasowanie na Ucznia w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym
30.10.2019

W poniedziałkowe przedpołudnie - 28 paździenika 2019 r. uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej w Czarnym Borze zostali włączeni do społeczności szkolnej. Stało się już tradycją, że uczniowie, którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją uczestniczą w uroczystości Pasowania na Ucznia. W Czarnym Borze utworzono dwie klasy pierwsze, które liczą w sumie 34 uczniów, w tym 15 dziewcząt i 19 chłopców. Po złożeniu ślubowania, symbolicznego pasowania dokonała dyrektor GZSz-P – Anna Dziewit w auli placówki. Gratulujemy inauguracji w murach szkoły i życzymy ciągłego rozwoju w wymiarze nie tylko edukacyjnym, ale także społecznym.

« powrót