Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Fundusz Sołecki do wykorzystania w 2021 roku
30.07.2020

Fundusz Sołecki do wykorzystania w 2021 rokuCel wydatkowania środków z funduszu sołeckiego, który został ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Czarny Bór, określany jest przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich. Na podstawie algorytmu, który jest wyliczany zgodnie ze wzorem określonym w ustawie o funduszu sołeckim i uzależniony od liczby mieszkańców w danym sołectwie, podajemy kwoty jakie zostaną przeznaczone na realizację pomysłów mieszkańców w 2021 r. Wcześniej te pomysły muszą być zatwierdzone Uchwałą zabrania wiejskiego. Spotkania planowane są na wrzesień. Wartość funduszu sołecekigo kształtuje się następująco w poszczególnych sołectwach: Borówno – 36.657,46 zł, Czarny Bór – 50.147,00 zł, Grzędy – 36.807,90 zł, Grzędy Górne – 19.005,71 zł, Jaczków – 33.799,08 zł i Witków – 50.147,00 zł. W sumie mieszkańcy gminy zadecydują o wydatkowaniu ponad 226.000,00 zł. Tymczasem trwa realizacja zadań, które zostały zgłoszone podczas ubiegłorocznych spotkań z mieszkańcami.

« powrót