Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

PSZOK-i czynne w ograniczonym zakresie
16.11.2020

Od 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) otwarte zostają w ograniczonym zakresie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługiwane przez firmę „SANIKOM” sp. z o.o. Do PSZOK-ów należy oddawać następujące odpady: przeterminowane leki, chemikalia, metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów. Punkty będą czynne tylko w poniedziałki i wtorki. Przypominamy, że mieszkańcy gminy Czarny Bór mogą dostarczać odpady do następujących PSZOK-ów: w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49, czynny w godzinach  7.00-17.00. Kontakt telefoniczny możliwy pod nr (+48) 75 64 55 175 lub (+48) 75 64 55 192 oraz w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1, czynny w godzinach 7.00-19.00. Kontakt telefoniczny możliwy pod nr (+48) 74 84 49 321 lub (+48) 74 84 49 322.

« powrót