Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Forum Gospodarczo Samorządowe
22.11.2022

Wójt Adam Górecki reprezentuje Gminę Czarny Bór na dwudniowym forum gospodarczo-samorządowym w Zagórzu Śląskim w gminie Walim. Jego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego. 

W pierwszym dniu tematami rozmów były m.in. edukacja i rynek pracy, partnerstwo publiczno – prywatne oraz zmiany zachodzące na rynku pracy. Dzisiaj uczestnicy spotkania poruszają tematy dotyczące wyzwań czekających na szkoły i przedsiębiorców, wymienią się doświadczeniami dotyczącymi pozyskiwania środków zewnętrznych oraz omówią zarządzania w projektach w oparciu o innowacyjny y model wsparcia kard. Udział w takim spotkania daje samorządowcom szansę do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz pozwala nawiązać nowe kontaktu, które jeszcze skuteczniej pozwalają osiągać realizowane cele. Całość zakończy panel dyskusyjny. Wśród gości, którzy przyjechali na forum są m.in.: Minister Michał Dworczyk, Wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Poseł Marcin Gwóźdź.

« powrót