Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Spotkanie Noworoczne za nami
28.01.2019

Stało się już tradycją, że w gminie Czarny Bór w styczniu odbywa się Spotkanie Noworoczne z mieszkańcami gminy, którzy w sposób szczególny angażują się w życie lokalnej społeczności i współpracują z gminą przy realizacji przedsięwzięć. Spotkanie odbyło się w Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze i było okazją do podziękowania mieszkańcom, podsumowania tego co udało się zrealizować w 2018 roku oraz do prezentacji planów inwestycyjnych. Na początku spotkania Adam Górecki – wójt gminy złożył życzenia noworoczne uczestnikom oraz podczas prezentacji multimedialnej przybliżył inwestycje i przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w ubiegłym roku wraz ze źródłami ich finansowania. Zapoznał także zebranych z rozpoczętymi inwestycjami i planami na przyszłość.

Następnie do osób, które w sposób szczególny działały na rzecz gminy trafiły statuetki – Przyjaciel Gminy. W tym roku otrzymali je: Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha, Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Renata Chruszcz, Barbara Bąk – lekarz, Edward Buczek – Prezes Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, Damian Romanik – czarnoborski przedsiębiorca i filantrop.

W drugiej części Spotkania, Edyta Śpiewak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wręczyła podziękowania dla osób, które wsparły organizację Wigilii dla osób potrzebujących.

Spotkanie Noworoczne uświetniła swoim występem Iwona Sochacka – mieszkanka Witkowa, wykonując przeboje polskiej sceny muzycznej.

« powrót