Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


25.11.2022 Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony  to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r.,  limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień. 

Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii.

Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu  z roku 2022.

Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Czytaj więcej >24.11.2022 Komputery rozdane

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100.000 zł tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.

Dzięki temu zakupiono 38 laptopów oraz 1 komputer stacjonarny wraz z akcesoriami. Wójt Gminy podpisał 39 umów darowizny w ramach realizacji tego projektu.

Uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego miało miejsce środę 23 listopada w Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze. Dzieciom i młodzieży, dla których przeznaczone były komputery, laptopy i tablety towarzyszyli rodzice, a samorząd reprezentowała wójt gminy Czarny Bór oraz Sekretarz Gminy „Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci, przekazane komputery i laptopy maja na celu wyeliminowanie tych ograniczeń” -te słowa oraz życzenia – „Życzę wam i waszym rodzicom, aby ten sprzęt komputerowy przyczynił się do waszego rozwoju osobistego, bo to jest najważniejsze – aby pomagał wam w codziennych zajęciach w szkole”.

Przekazał podczas spotkania Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki

Czytaj więcej >22.11.2022 Forum Gospodarczo Samorządowe

Wójt Adam Górecki reprezentuje Gminę Czarny Bór na dwudniowym forum gospodarczo-samorządowym w Zagórzu Śląskim w gminie Walim. Jego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego. 

W pierwszym dniu tematami rozmów były m.in. edukacja i rynek pracy, partnerstwo publiczno – prywatne oraz zmiany zachodzące na rynku pracy. Dzisiaj uczestnicy spotkania poruszają tematy dotyczące wyzwań czekających na szkoły i przedsiębiorców, wymienią się doświadczeniami dotyczącymi pozyskiwania środków zewnętrznych oraz omówią zarządzania w projektach w oparciu o innowacyjny y model wsparcia kard. Udział w takim spotkania daje samorządowcom szansę do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz pozwala nawiązać nowe kontaktu, które jeszcze skuteczniej pozwalają osiągać realizowane cele. Całość zakończy panel dyskusyjny. Wśród gości, którzy przyjechali na forum są m.in.: Minister Michał Dworczyk, Wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Poseł Marcin Gwóźdź.

Czytaj więcej >21.11.2022 Życzenia do Pracowników Opieki Społecznej

Czytaj więcej >21.11.2022 Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego w OPS Czarny Bór.

Wójt Czarnego Boru Adam Górecki złożył z tej okazji podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom Ośrodka.

Czytaj więcej >17.11.2022 Ostatni dzień na składanie wniosków

UWAGA!!!

Prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór pokój nr. 12.

Czytaj więcej >14.11.2022 Powiatowe obchody Dnia Niepodległości

W Czarnym Borze uczciliśmy 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Tradycyjnie asystę wojskową zapewnili nam żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. Broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Dziękuję wszystkim, zaproszenie i byli obecni. Dziękuję Wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko za obecność. Dziękuję dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej gen. brygady Grzegorzowi Barabiedzie i dowódcy 10 Batalionu Zmechanizowanego „ Dragonów” ppłk. Radosławowi Wujdzie za oddelegowanie żołnierzy do dzisiejszych uroczystości i dotychczasową współpracę. Dziękuje wszystkim Mieszkańcom Gminy Czarny Bór i powiatu wałbrzyskiego, którzy byli razem z nami.

Czytaj więcej >09.11.2022 Możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Gmina Czarny Bór informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Miejsce składania wniosków: 

- osobiście w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór, pokój nr 12;

- pocztą;

                             - poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

 

Do pobrania:

WNIOSEK

Czytaj więcej >09.11.2022 Pasowanie na Ucznia

Pasowanie na ucznia w Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze. Witamy w gronie uczniów naszej szkoły

Czytaj więcej >09.11.2022 Załóż Konto w PUE ZUS

Szanowni Państwo,
począwszy od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek będzie miał ustawowy obowiązek [1] posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Płatnicy, którzy aktualnie rozliczają składki w ZUS i nie mają profilu na PUE ZUS, powinni go założyć do 30 grudnia 2022 roku.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek-osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).
Płatnik składek-osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby założyć profil na PUE ZUS

1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).

2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil - do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.

3. Wybierz sposób rejestracji:

· za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna);

· za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

· za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl);

· samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.

4. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

5. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.

Materiały dla płatników

Rejestracja i logowanie: https://www.zus.pl/.../platforma.../rejestracja-i-logowanie;
PUE krok po kroku dla płatników: https://www.zus.pl/.../platforma-uslug.../dla-platnikow.

Czytaj więcej >