Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


21.01.2022 ŻYCZENIA

Czytaj więcej >18.01.2022 Ferie zimowe w czarnym borze

Ferie zimowe tuż tuż, dlatego już dziś zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze

Czytaj więcej >18.01.2022 KONCERT NOWOROCZNY W CZARNYM BORZE

Serdecznie zapraszamy na koncert noworoczny.

Czytaj więcej >11.01.2022 STYPENDIA SPORTOWE - NABÓR TRWA DO 31.01.2022 R.

Wójt Gminy przypomina o możliwości składnia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Czarny Bór, za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2021.Termin składania wniosków upływa 31 stycznia br. Szczegółowe kryteria oraz zasady przyznawania stypendiów sportowych określone zostały w Uchwale Nr XXVII/124/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/146/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Do pobrania:

Wniosek

Rodo

Czytaj więcej >10.01.2022 Ośrodek Pomocy społecznej - dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to wsparcie dla obywateli, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Czytaj więcej >10.01.2022 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2022. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy Czarny Bór w roku 2022 z przeznaczaniem na dotacje na ochronę zabytków wynosi  75.000 zł. Termin skladania wniosków upływa w dniu 31 stycznia br. 

Szczegóły na stronie BIP:

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4726

 

 

 

Czytaj więcej >10.01.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej -Ważna informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2021/2022.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900,00 zł.

 

 

 

Czytaj więcej >05.01.2022 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy na okres 01.01.2022-30.06.2022

Informujemy o nowym harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych sołectw, zmianie uległa częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.

Borówno

Czarny Bór

Jaczków i Witków 

                                      Grzędy i Grzędy Górne

Czytaj więcej >05.01.2022 Prośba o wypełnienie ankiety do mieszkańców Gminy Czarny Bór

Szanowny Mieszkańcu!
Wójt Gminy Czarny Bór zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. 

Czytaj więcej >05.01.2022 Podziękowania dla mieszkańców Gminy Czarny Bór

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarny Bór,

Serdecznie Gratulujemy za odpowiedzialne i godne uznania podejście do walki z Covid-19, dzięki dużej liczbie osób zaszczepionych Gmina otrzymała czek na kwotę 1 000 000 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Dziękujemy!

 

Czytaj więcej >