Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


27.05.2022 Kolejne ułatwienia dla turystów

W Gminie Czarny Bór powstały 4 miejsca obsługi turystów, poszerzające ofertę turystyczną gminy oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

W każdym z miejsc zainstalowano mapę z atrakcjami turystycznymi gminy, kierunkowskazy oraz stojaki rowerowe. Dzięki dobrej współpracy na ternie stadionu zamontowano także dodatkową mapę z atrakcjami obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Działania były wsparte środkami Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Kwiat Lnu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj więcej >26.05.2022 Kolejna Inwestycja zakończona - Grzędy

Drodzy Mieszkańcy,

Z przyjemnością informujemy, że 24 maja 2022 r. została oddana do użytku droga gminna w miejscowości Grzędy. Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 318 i 18 w Grzędach" została wykonana przez firmę: Budosprzęt - Wałbrzych Sp. z o.o., ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych. Termin realizacji zadania: 15.11.2021 r. - 16.05.2022 r.  Wartość zadania wyniosła: 295 612,05 złotych brutto. W ramach zadania zostało wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, wykonanie odwodnienia, przepustów i zjazdów indywidualnych.

 

Czytaj więcej >25.05.2022 Bitwa Regionów-Konkurs Kulinarny 2022

Drogie Panie i Panownie, 

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzinnego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Organizatorami Konkursu są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwaw Warszawie. Współorganizatorami są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Celem Konkursu „ Bitwa Regionów’’ jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promowanie oraz informowanie produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR,  promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.

          

Czytaj więcej >25.05.2022 Zakończona Inwestycja w Grzędach Górnych

Drodzy Mieszkańcy,

Z przyjemnością informujemy, że 24 maja 2022 r. została oddana do użytku droga gminna w miejscowości Grzędy Górne. Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 177, 178 w Grzędach Górnych 0+000 - 0+100" została wykonana przez firmę: Budosprzęt - Wałbrzych Sp. z o.o., ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych. Termin realizacji zadania: 19.11.2021 r. - 13.05.2022 r.  Wartość zadania wyniosła: 159 898,77 złotych brutto. W ramach zadania zostało wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, wykonanie odwodnienia, przepustów i zjazdów indywidualnych.
 

Czytaj więcej >24.05.2022 Gala konkursów „zDolny Ślązak”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnościa informujemy, że 17 maja 2022 r. w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala konkursów „zDolny Ślązak”. W tej wyjątkowej uroczystości miały zaszczyt uczestniczyć dwie uczennice naszej szkoły. Tytuł dwukrotnej laureatki Konkursu Biologicznego i Konkursu Polonistycznego otrzymała uczennica klasy 8d- Aleksandra Werner. Warto nadmienić, iż tylko 24 uczniów w naszym województwie może poszczycić się takim sukcesem. Tytuł pojedynczej laureatki Konkursu Biologicznego otrzymała również uczennica klasy 8d- Maria Piekarska. Pamiątkowe medale, dyplomy i gratulacje Aleksandra i Maria odebrały z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień od 2000r. Brawo i Ogromne Gratulacje.

 

Czytaj więcej >24.05.2022 Dzień Dziecka w czarnym borze

Drodzy Mieszkańcy,

Serdecznie zachęcamy do wspólnej zabawy z Okazji zbliżającego się święta Dnia Dziecka przypadającego kalendarzowo na 1 czerwca 2022r. Wójt Gminy Czarny Bór zaprasza wszystkich mieszkańców na zorganizowaną Gminną Impreze pt: ''Dzień Dziecka czyli Fabryka Kreatywnej Zabawy'', która odbędzie sie 29 maja 2022r. o godz. 15:00 na Boisku Sportowym w Grzędach.

Transport jest zorganizowany i całkowicie nieodpłatny, Odjazdy z przystanków autobusowych 

Trasa:

*godz. 14:00- Borówno

*godz. 14:10- Jaczków

*godz. 14:20  Witków

*godz. 14:45- Czarny Bór

*godz. 14:55- Grzędy Górne

*godz. 15:05- Grzędy Stadion

Kurs powrotny godz. 19:00

Wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zabawy i uśmiechu na twarzy :) 

 

Czytaj więcej >20.05.2022 AKTUALIZACJA LIST 1. RUNDY NABORU W PROJEKCIE GRANTOWYM WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększeniem dofinansowania dla  projektu "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w załączeniu przedstawiamy wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania oraz nierekomendowanych z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną rundę naboru dla zadania nr 1 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór".

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.

Do pobrania:

Lista rankingowa - aktualizacja

Czytaj więcej >20.05.2022 Inwestycja w Jaczkowie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych gmina Czarny Bór wykonała montaż oznakowania drogowego - montaż barier drogowych ochronnych stalowych U-14a na długości 146 metrów, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jaczków (dz. nr 329 obręb Jaczków). Prace zostały wykonane przez firme z Jeleniej Góry Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZNAK ul. Cieplicka 126, Jelenia Góra. Całkowity koszt inwestycji 29.451,12 zł. 

Czytaj więcej >20.05.2022 VIII DOLNOŚLĄSKI KONGRES SAMORZĄDOWY

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 19 maja 2022r odbył się VIII Dolnośląski Kongres Samorządowy we Wrocławiu zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Około 500 osób wzięło udział w wydarzeniu poświęconym problemom i wyzwaniom, przed jakimi stoi polski samorząd.

Naszą Gminę na kongresie reprezentował Wójt Gminy Adam Górecki oraz Sekretarz Gminy Tomasz Gromala.Dolnośląski Kongres Samorządowy to wyjątkowa okazja do wymiany myśli i idei dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów. Już po raz ósmy w stolicy regionu spotkają się przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, działacze organizacji pozarządowych oraz eksperci.

Motywem przewodnim wydarzenia były zagadnienia związane z rolą, zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed samorządami w najbliższej przyszłości. To kwestie niezwykle istotne,szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w naszym kraju i za jego wschodnią granicą. Rzeczywistości, która wymaga od lokalnych wspólnot podjęcia zdecydowanych działań oraz ogromnego wysiłku w obszarach związanych między innymi z ochroną zdrowia czy wsparciem osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Czytaj więcej >19.05.2022 Konsultacje społeczne 2 czerwca 2022 w B+CK W CZARNYM BORZE

Szanowni Mieszkańcy Czarnego Boru,

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w Czarnym Borze w dniu  02.06.2022, o godz. 9.30-13.00  w Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, Sala konferencyjna. 

Zaproszenie na spotkanie dotyczy tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania„Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określaniakierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkania warsztatowe.  

Czytaj więcej >