Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


24.09.2018 zapraSZAMY NA OTWARCIE NARTOROLKOSTRADY

Czytaj więcej >21.09.2018 Badania mammograficzne w czarnym borze

Według statystyk tylko 17% kobiet w grupie wiekowej 50-69 lat zgłasza się na badania mammograficzne. Natomiast zachorowalność na raka piersi wzrasta w ostatnich latach  najszybciej wśród wszystkich nowotworów nękających polskie społeczeństwo. Dlatego nie wahaj się i zgłoś się na bezpłatne badanie mammograficzne już 26 września (środa) w Czarnym Borze przy ul. Parkowej 8 (przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego). Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku o g. 8.00-16.00 pod nr (68) 452 77 96, (68) 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077. Zadbaj o siebie – miej pewność, że jesteś zdrowa.

Czytaj więcej >21.09.2018 Duathlon na stadionie w Czarnym Borze już w najbliższą sobotę

Czytaj więcej >18.09.2018 Rusza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czarny Bór

18 września 2018 r. Adam Górecki – wójt gminy Czarny Bór oraz Przemysław Gruszka – właściciel Ekofirmy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim podpisali umowę na budowę 31 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 550 tysięcy złotych, przy współfinansowaniu na poziomie ponad 60% kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na lata 2014-2020. Termin zakończenia inwestycji, która rozpocznie się już wkrótce przewidywany jest na połowę przyszłego roku.

Czytaj więcej >18.09.2018 Zasady przyznania pomocy suszowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w danej uprawie w wysokości co najmniej 70 %. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50%  tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w danej uprawie wyniosły co najmniej 30 %, i mniej niż 70 %, wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018r.   W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również    jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.

Czytaj więcej >18.09.2018 Ryszard Pita nowym proboszczem w Czarnym borze

W niedzielę – 16 września parafianie w Czarnym Borze powitali nowego proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - ks. Ryszarda Pitę. Duszpasterz decyzją Biskupa Legnickiego został przeniesiony z parafii w Olszanicy  w dekanacie Złotoryja. 

Czytaj więcej >17.09.2018 Konferencja dla przedsiębiorców

20 września 2018 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się konferencja „WAŁBRZYCH PRZEDSIĘBIORCOM”. Podczas spotkanie będzie można uzyskać informacje o możliwościach inwestycyjnych w Gminie Wałbrzych, wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, poznania możliwości związanych z zatrudnianiem obcokrajowców i nawiązanie kontaktów biznesowych. Szczegółowy harmonogram konferencji w zakładce „czytaj więcej”.

Czytaj więcej >10.09.2018 zmiany w czarnoborskiej parafii

W minioną niedzielę, 9 września mieszkańcy gminy Czarny Bór pożegnali duszpasterzy Parafii w Czarnym Borze proboszcza – Pawła Oskwarka oraz księdza wikariusza - Piotra Żukowskiego. Parafia w Czarnym Borze p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa poza czarnoborską świątynią obejmuje swoim zasięgiem także kościoły filialne - Chrystusa Króla w Borównie i Św. Jadwigi w Grzędach. Decyzją Biskupa Legnickiego duszpasterze zostali przeniesieni na nową parafię do Karpacza. Przez 5 lat działalności zaskarbili sobie sympatie i szacunek parafian. Działali na rzecz nie tylko samych wiernych, ale także dbali o zabytki sakralne i pozyskiwali środki na prace remontowo-budowlane. Zwieńczeniem współpracy z gminą Czarny Bór było przyznanie ks. Pawłowi Oskwarkowi w 2017 roku tytułu Przyjaciel Gminy.

Czytaj więcej >10.09.2018 Ruszył konkurs "Społecznik Roku"

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 r. Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r., wybranych zostanie dwóch laureatów – jeden w kategorii lokalnej i jeden w kategorii ogólnopolskiej. Ich sylwetki i działalność zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska”. Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem w zakładce "czytaj więcej".

 

Czytaj więcej >06.09.2018 Uwaga! zamknięty przejazd kolejowy w Jaczkowie

Z otrzymanych informacji od wykonawcy prac na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, przejazd kolejowy w Jaczkowie będzie zamknięty od 10.09.2018 (poniedziałek) do 21.09.2018 r. Zalecany objazd, zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, przez Witków-Czarny Bór-Jabłów-Lubomin-Strugę do Starych Bogaczowic.
Źródło foto: www.echodnia.eu
 

Czytaj więcej >