Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


14.05.2018 Zapraszamy na zawody z cyklu "Biathlon dla każdego" połączone z piknikiem rodzinnym

Czytaj więcej >11.05.2018 Serdecznie zapraszamy na VIII Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka

Czytaj więcej >09.05.2018 Czarnoborska delegacja z rewizytą w niemieckim Steimbke

W ramach nawiązywania i zacieśniania dobrych relacji miedzy gminą Czarny Bór i niemieckim miasteczkiem Steimbke, Burmistrz Miasta Friedrich Laseberg, Burmistrz Gminy Związkowej Steimbke Knut Hallmann oraz Zastępca Męża Zaufania Hans – Jurgen Schon zaprosili włodarzy gminy na coroczne święto strzeleckie, podsumowujące zawody myśliwskie. Zaproszenie nie było przypadkowe, lecz stanowiło odpowiedź na festyn integracyjny zorganizowany w Jaczkowie w roku 2016.

Czytaj więcej >08.05.2018 Informacja o konsultacjach społecznych na terenie Gminy Czarny Bór

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016,  poz. 487 ze zm. ), w związku z tym Rada Gminy Czarny Bór musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Czytaj więcej >07.05.2018 Wójt Gminy Czarny Bór oraz OSP Borówno zapraszają na Gminny Dzień Strażaka

Czytaj więcej >04.05.2018 Życzenia z okazji "Dnia Strażaka"

Z okazji „Dnia Strażaka” pragnę złożyć wszystkim Druhnom i Druhom z Gminy Czarny Bór słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.                                       

                                                                                                                     Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                                                                Adam Górecki

Czytaj więcej >04.05.2018 III Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie

Już po raz trzeci, 2 maja nad zalewem w Starych Bogaczowicach, odbył się „Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie”. Impreza organizowana jest wspólnie przez gminy Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Ma ona na celu popularyzację biegów górskich jako formy rekreacji ruchowej, upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu oraz zachęcenie do uprawiania sportu.

Bieg cieszy się coraz większą popularnością. W zeszłym roku wystartowało ponad 160 biegaczy, natomiast w tegorocznej edycji ponad 200. Wśród uczestników były osoby spoza naszego powiatu: z Wrocławia, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świdnicy, Zebrzydowa, Polanicy – Zdroju, Strzegomia, Marciszowa, Bożkowa, Brzegu Dolnego, Opola, Legnicy, Rogowa Sobóckiego, Warszawy, Gdyni, Gdańska, Bydgoszczy.

Czytaj więcej >02.05.2018 APELE Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA OKAZJĄ DO PODZIĘKOWAŃ

 30 kwietnia w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze odbywały się uroczyste apele poświęcone Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Korzystając z okazji, na zakończenie Pani Dyrektor Anna Dziewit wraz z Panem Wójtem Adamem Góreckim wręczyli upominki dla uczniów w związku z ich ostatnimi osiągnięciami.  

Czytaj więcej >30.04.2018 Święta Majowe

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. Warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować publicznie symbole naszego państwa, dlatego pamiętajmy, aby wywiesić flagi w majowe święta.

1 maja – Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 r. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r. w Chicago podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy. 1 maja we wszystkich polskich regionach odbywają się obchody z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Celem święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

Czytaj więcej >30.04.2018 Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu dzisiejszym w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze odbyły się uroczyste apele poświęcone Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 – pierwsza spisana ustawa zasadnicza w Europie – była próbą reformy ustroju Rzeczypospolitej po jej pierwszym rozbiorze. Zapewniała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, brała pod opiekę chłopów. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, tę ostatnią składając w ręce króla i tzw. Straży Praw, zwiększała też liczebność armii. Od chwili uchwalenia Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

Czytaj więcej >