Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


16.04.2021 Konkurs Działaj Lokalnie - edycja 2021

Czytaj więcej >14.04.2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - wytyczne

Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego zakończenie planowane jest na koniec września 2021 r. Do spisu zobligowani są wszyscy obywatele Polski, a można to zrobić na kilka sposóbów: 1) obowiązkowo - metodą samospisu internetowego oraz
2) uzupełniająco - metodą wywiadu telefonicznego i bezpośredniego.
Od maja 2021 r. z mieszkańcami będą kontaktować się  rachmistrzowie spisowi, którzy będą pozyskiwać informacje drogą kontaktu telefonicznego. W poprzednich edycjach NSLiM rachmistrzowie kontatowali się w sposób bezpośredni z mieszkańcami gmin. Tym razem jest to niemożliwe ze względu na panującą pandemię.
Publikujemy listę wytycznych, które pomogą w prawidłowym przeprowadzeniu spisu - kliknij tutaj. Pozwolą one na weryfikację pytań i przygotowanie się właściwie do wypełnienia formularza.
Szczegóły na https://spis.gov.pl/.

Czytaj więcej >09.04.2021 Nabór wniosków na wymianę pieców w maju 2021 r.


 

W ramach podpisanej umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Czarny Bór i ościennymi samorządami zostanie przeprowadzony nabór wniosków na wymianę źródła ciepła na ekologiczne. Beneficjenci, którzy są zainteresowani udziałem w naborze powinni wypełnić wniosek o przyznanie grantu wraz z pozostałymi dokumentami. Dokumenty dostępne są pod linkiem kliknij tutaj. Nabór wniosków w Gminie Czarny Bór odbędzie się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze w dniach 24-28.05.2021 r. w godz. 9.00-14.30. Projekt "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejska Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Liderem projektu jest Gmina Stare Bogaczowice. W Gminie Czarny Bór na wymianę pieców przyznano pulę 95 lokalizacji.

Czytaj więcej >06.04.2021 Bezpłatne badania przesiewowe wykrywające raka jelita grubego

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki oraz Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i Grzegorz Macko podpisali Deklarację Współpracy w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Oficjalne podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Na mocy podpisanego dokumentu do dyspozycji mieszkańców Gminy Czarny Bór są testy do samodzielnego pobrania próbki pod kątem wykrycia krwi utajonej. Testy można odebrać w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, a więcej informacji uzyskać pod nr tel. 74 8450-139, wew. 33. W programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą mogły wziąć udział:
1) osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
2) osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
3) osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

 

Czytaj więcej >02.04.2021 Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej >02.04.2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września 2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.: ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad oraz dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Link do ustawy:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html.


 

Czytaj więcej >02.04.2021 Przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy w szkole w Witkowie

Pieczołowicie przygotowywane palmy wielkanocne oraz ozdoby świąteczne, dekoracje i wianuszki pochłaniały w tygodniu poprzedzajacym Wielkanoc uczniów ze szkoły filialnej w Witkowie. Palma, która została zgłoszona do gminnego konkursu na Najpiękniejszą Palmę była wspólnym dziełem dzieci i rodziców. Efektem świetnej współpracy było zwycięstwo w Kategorii Dzieci Szkolne. Wykonane w ostatnich dniach pisanki i stroiki ozdobią wielkanocne stoły i domostwa podczas Świąt. Gratulujemy i dziękujemy maluchom za zaangażowanie!

Czytaj więcej >02.04.2021 Na sprzedaż działki w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działek, który odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze. Na sprzedaż wystawiono następujące grunty w Czarnym Borze:
1) działka nr 629/1 o pow. 0,1304 ha. Więcej szczegółów - http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4170,
2)
działka nr 629/4 o pow. 0,1348 ha. Więcej szczegółów http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4171,
3) działka nr 629/6 o pow. 1246 ha. Więcej szczegółów -
http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4172,
4) działka nr 629/7 o pow. 1450 ha. Więcej szczegółów -
http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4173.
Oferty w/w działek dotyczą również drogi dojazdowej.
Więcej informacji pod nr 74 8450-139, wew. 20.

Czytaj więcej >02.04.2021 Cyklostrada Dolnośląska przez Gminę Czarny Bór

Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska – koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów złotych projekt poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową. Główne trasy rowerowe regionu tworzą sieć o długości prawie 1800 km. Sieć to 11 głównych tras, w tym 5 tras krajowych, stanowiących element Ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP. Przez Gminę Czarny Bór przebiega Trasa krajowa nr 12 Słubice – Katowice.

Czytaj więcej >30.03.2021 Webinarium - wsparcie zakładania działności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Pieniądze na start – wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej” – 9 kwietnia 2021 r. W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione dwa  projekty dotyczące m.in. możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej zarówno dla osób młodych do 29 roku życia pozostających  bez pracy, jak  również osób zwolnionych  lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn pracodawcy. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  do dnia 07.04.2021r. Po rejestracji  otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Czytaj więcej >