Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


29.06.2018 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarny Bór obowiązujący od 01.07.2018 r.

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 843 42 20, www.alba.com.pl    

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarny Bór obowiązujący od 01.07.2018 r.

 

odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych 1 x w tygodniu

 

Dzień

Trasa - rejon - ulice

 

Poniedziałek

 

Jaczków, Witków, Borówno,

 

Wtorek

 

Grzędy, Grzędy Górne

Czarny Bór:

Skalników, Główna, Górnicza, ul. Jasna 11, 11a, 12, 13, Kamiennogórska 12, Wesoła 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30

 

Środa

Gmina Czarny Bór – odpady biodegradowalne

Jeden raz w tygodniu

Czwartek

 

 

Gmina Czarny Bór: szkło – co 2 tygodnie począwszy od 26.07.2018r

 

Czwartek

 

 

Gmina Czarny Bór- tworzywa sztuczne

co 2 tygodnie począwszy od 02.08.2018r

 

 

 

Piątek

 

 

Czarny Bór:

Azaliowa, Boczna, Brzozowa, Jarzębinowa, Jasna, Kamiennogórska, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Skalników, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Wałbrzyska, Wesoła, Zamkowa.

 

 

Piątek 

 

 

Gmina Czarny Bór – papier co 2 tygodnie począwszy od 27.07.2018r.

 

 

 

Czytaj więcej >29.06.2018 JEDNOSTKI OSP Z NOWYM SPRZĘTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W dniu wczorajszym w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo – medycznego czterem Jednostkom OSP z naszej gminy – Grzędy, Borówno, Jaczków i Czarny Bór.

Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Wniosek o dotację na zakup sprzętu został złożony w ramach V naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB).

Czytaj więcej >28.06.2018 Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze

przypomina  o składaniu wniosków w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, o ustalenie    prawa do następujących świadczeń:

 

  1. ŚWIADCZENIE „DOBRY START” - od 01.08. - 30.11.2018r.
  2. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) - od 01.08 -    31.08.2018r.
  3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – od 01.08. - 31.08.2018r.
  4. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – od 01.08. - 31.08.2018r.
  5. ZASIŁEK RODZINNY – od 01.09. - 30.09.2018r.
  6. STYPENDIUM SZKOLNE – od 01.09. - 15.09.2018r.

 

Wnioski w formie elektronicznej („Dobry Start”, świadczenie wychowawcze) można składać od 1 lipca 2018r.

Czytaj więcej >28.06.2018 "DOBRY START" - wyprawka szkolna dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka wynosi 300 złotych raz w roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, wszystkie rodziny będą mogły liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie “Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski  o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Czytaj więcej >27.06.2018 Wycieczka wakacyjna do Śląskiego Wesołego Miasteczka "Legendia" w Chorzowie

Czytaj więcej >27.06.2018 Zapraszamy do udziału w wycieczkach

Czytaj więcej >27.06.2018 Wyjazdowe kolonie letnie do Zagórza Śląskiego

Czytaj więcej >26.06.2018 Umowa na budowę wieży widokowej podpisana

W dniu dzisiejszym w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju podpisana została umowa na zadanie pn. „Budowa wieży widokowej na Trójgarbie”. Projekt „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW, realizowany w formule partnerskiej przez Gminę Czarny Bór, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Szczawno Zdrój, Fundację Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwo Wałbrzych.

Wykonawcą zadania będzie Firma „TATRY” Janusz Kluzowicz, ul. Słowackiego 30, 32-400 Myślenice, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (1.790.000,00 zł). W ramach umowy przewidziana jest budowa wieży widokowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wieży.

Wieża będzie miała wysokość blisko 30 metrów i składać się będzie z 5 kondygnacji – platform widokowych. Zaprojektowana jest w konstrukcji stalowej. Układ biegów schodowych oraz platform widokowych zaprojektowany jest jako sekwencja trójkątów, odpowiadających symbolice przyjętej jako założenie wstępne do projektowania /Trzy Gminy partnerskie/.

 

Czytaj więcej >26.06.2018 Trwają prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Czarny Bór

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierający azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2018".

Aktualnie podmiot gospodarczy wyłoniony w drodze zamówień publicznych rozpoczął realizację zadania na tereni gminy. Z 17 złożonych wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich utylizację wykonano już połowę zleconych prac. Szacunkowa ilość płyt azbestowo - cementowych przeznaczonych do zebrania to 35,91 Mg.

Czytaj więcej >25.06.2018 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W GMINNYM ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W CZARNYM BORZE

22 czerwca nadszedł upragniony dzień wszystkich uczniów. Tego dnia we wszystkich placówkach wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Jak co roku, ze względu na dużą liczbę dzieci, uroczystości miały miejsce o różnych godzinach. O 8:00 rozpoczęto obchody w szkole filialnej w Witkowie, następnie o 9:30 dla nauczania początkowego w auli gimnazjalnej, natomiast pożegnanie Absolwentów Gimnazjum i zakończenie dla uczniów klas IV-VII i II gimnazjum rozpoczęło się o 11:00 na hali sportowej szkoły.

Czytaj więcej >