Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


11.07.2018 75. Rocznica Zbrodni Wołyńskiej

W 1943 roku w wyniku skoordynowanych działań nacjonalistycznych bojówek ukraińskich na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków. Nasilenie zbrodni nastąpiło w lecie 1943 roku – 11 i 12 lipca UPA dokonało zmasowanego ataku na 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem. Na cześć ofiar tamtych wydarzeń, zgodnie z apelem Instytutu Pamięci Narodowej, włączając się w ogólnopolską akcję upamiętniającą 75. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej w dniu dzisiejszym na terenie gminy o godz. 12.00 zostaną uruchomione sygnały alarmowe na czas jednej minuty.

Czytaj więcej >10.07.2018 VIII Festyn nad Grzędzkim Potokiem już w najbliższą sobotę

Czytaj więcej >09.07.2018 spotkanie z historią

Dolny Śląsk to arcyciekawy obszar w kontekście etnograficznym. Od pokoleń zlepek różnorodnych kultur wzajemnie się przenika tworząc dla badacza pole do fascynujących odkryć. Temu zjawisku poświęciłem ponad 30 lat swojego życia – mówił podczas spotkania z mieszkańcami gminy Henryk Dumin. Prelekcja pn. „Historie i rytuały. Tożsamość kulturowa dolnośląskiej społeczności” odbyła się w czarnoborskim Biblioteka+ Centrum Kultury. Za każdym razem kiedy mam okazję rozmawiać się z Henrykiem Duminem podziwiam ogrom wiedzy o zwyczajach, tradycji i kulturze Dolnoślązaków jaką posiada oraz z jaką łatwością dzieli się nią z innymi. Dzisiejsza prelekcja to okazja do podróży nie tylko w kontekście historycznym, ale także możliwość do zajrzenia w głąb siebie. Tym bardziej cieszę się, że gościmy tak znamienitego etnologa właśnie u nas – mówił Adam Górecki, wójt gminy. 

Czytaj więcej >05.07.2018 Informacja

Zjawisko wystąpienia suszy rolniczej na terenie całego kraju potwierdził to Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach prowadzący System Monitoringu Suszy Rolniczej

Strona : http://www.susza.iung.pulawy.pl/

 

Wójt Gminy Czarny Bór informuje  o możliwości zgłaszania szkód będących następstwem poniższych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obowiązuje w tym wypadku klasyfikacja zjawisk zawartych  w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubiegać o pomoc mogą producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Więcej informacji na stronie internetowej: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu www.duw.pl zakładka Urząd →Wydziały → Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska → Oddział Rolnictwa i Środowiska

PRZEPISY PRAWNE:

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz.187 ze zm.)

 

● „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,    

w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny,     ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”, opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (29.05.2018 r.)

 

● Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania (dostępne na stronie www.arimr.gov.pl  w zakładce pomoc krajowa)

 

Czytaj więcej >04.07.2018 ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >04.07.2018 Informacja o nowych zasadach segregacji odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku na terenie Gminy Czarny Bór zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Zmiany te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Nowe przepisy zakładają podział odpadów na cztery frakcje. Dla każdej frakcji właściwy będzie inny kolor worka lub pojemnika:

- niebieski – na papier;

- zielony – na szkło;

- żółty – na metale i tworzywa sztuczne;

- brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

Czytaj więcej >03.07.2018 Praktyczny portal informacyjny - budowlaneABC

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, iż pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno - budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych,zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem.

Czytaj więcej >03.07.2018 Zaproszenie Prezydenta RP do Narodowego Czytania

Czytaj więcej >03.07.2018 Egzamin gimnazjlany 2018 już za nami

Miło nam poinformować, że uczniowie naszego gimnazjum odnieśli sukces na tegorocznym egzaminie. Średni procentowy wynik szkoły w części humanistycznej i matematyczno -przyrodniczej jest wyższy od średniej wojewódzkiej!

Średnia szkoły z j. polskiego wyniosła 69,0%. W naszym województwie wyższą średnią osiągnął tylko powiat wrocławski (69,7%) i miasto Wrocław (73,4%), a w województwie opolskim tylko (!) miasto Opole. Podobnie sytuacja przedstawia się  w przedmiotach historia  i  wiedza o społeczeństwie ( szkoła - 60,3%, powiat wrocławski - 60,7%, miasto Wrocław - 66,2%) oraz matematyka ( szkoła - 51,3%, powiat wrocławski - 53,3%, miasto Wrocław - 60,5%). W przedmiotach przyrodniczych(wynik szkoły - 54,3%)  wyższy wynik osiągnęły: powiat oławski - 54,7%, powiat świdnicki - 54,4%, powiat wrocławski - 57,9%, miasto Wrocław 63,3%. Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym województwie jest 30 powiatów uzyskaliśmy bardzo wysokie wyniki, które niewątpliwie uznajemy za sukces.

Czytaj więcej >29.06.2018 ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy  w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >