Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


10.01.2022 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2022. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy Czarny Bór w roku 2022 z przeznaczaniem na dotacje na ochronę zabytków wynosi  75.000 zł. Termin skladania wniosków upływa w dniu 31 stycznia br. 

Szczegóły na stronie BIP:

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4726

 

 

 

Czytaj więcej >10.01.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej -Ważna informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2021/2022.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900,00 zł.

 

 

 

Czytaj więcej >05.01.2022 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy na okres 01.01.2022-30.06.2022

Informujemy o nowym harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych sołectw, zmianie uległa częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.

Borówno

Czarny Bór

Jaczków i Witków 

                                      Grzędy i Grzędy Górne

Czytaj więcej >05.01.2022 Prośba o wypełnienie ankiety do mieszkańców Gminy Czarny Bór

Szanowny Mieszkańcu!
Wójt Gminy Czarny Bór zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. 

Czytaj więcej >05.01.2022 Podziękowania dla mieszkańców Gminy Czarny Bór

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarny Bór,

Serdecznie Gratulujemy za odpowiedzialne i godne uznania podejście do walki z Covid-19, dzięki dużej liczbie osób zaszczepionych Gmina otrzymała czek na kwotę 1 000 000 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Dziękujemy!

 

Czytaj więcej >03.01.2022 Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Czarny Bór

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r.  dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Czarnego Boru dostępny będzie w Centrum Kultury+Biblioteka w  Czarnym Borze w każdy wtorek w godzinach: 10:00 – 14:00.

 

 

Czytaj więcej >31.12.2021 Gmina Czarny Bór

Koniec grudnia to moment, w którym warto podsumować to co udało się zrealizować w mijającym roku
2021 rok to nie był łatwy czas dla nas wszystkich. Mimo panującej pandemii udało nam się wykonać wiele inwestycji, w dalszym ciągu wspierać kluby sportowe i organizacje pozarządowe odbyły się cykliczne imprezy gminne, oraz zrealizowano wiele projektów.
Przed nami nowe wyzwania w zakresie infrastrukturalno-edukacyjno-społecznym. Pełni energii, optymizmu i nadziei w lepsze jutro ruszamy w Nowy 2022 Rok i tego również Wam życzymy z całego serca.
Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki wraz z pracownikami Urzędu.

 

 

 

Czytaj więcej >29.12.2021 Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Czarny Bór

MIESZKASZ W Gmina Czarny Bór!?
ROZLICZ PROSZĘ PIT DLA NASZEJ WSPÓLNOTY!
Z rocznych podatków finansujemym.in.: oświatę, kulturę, ochronę środowiska, budujemy drogi i mieszkania, prowadzimy inwestycje…
Jeśli chcesz aby pieniądze z Twoich podatków trafiły do Gminy Czarny Bór w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r. podaj miejsce swojego zamieszkania na terenie naszej Gminy nie musisz być tu zameldowany.
Ważnym jest miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania!
DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej >28.12.2021 Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu ogłasza konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej

Poniżej udostępniamy Państwu link umożliwiający zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi trwającego konkursu ogłoszonego i prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu, nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej trwa od 31.12.2021r do 27.01.2022r.

 

http://kwiatlnu.eu/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor/

 

Czytaj więcej >23.12.2021 Życzenia dla mieszkańców Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >