Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


29.07.2019 Trening systemu ostrzegania i alarmowania

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 306 z dnia 9 lipca 2019 r., w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 na terenie całego województwa dolnośląskiego przeprowadzony będzie trening systemu ostrzegania i alarmowania, który będzie jednocześnie formą upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu, na terenie gminy Czarny Bór zostaną uruchomione syreny i wyemitowany sygnał ogłoszenia alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut). Na emitowane sygnały alarmowe nie należy reagować praktycznie.

 

Czytaj więcej >29.07.2019 Zasady segregacji odpadów w Gminie Czarny Bór

Gmina Czarny Bór przystąpiliła do sukcesywnej likwidacji gniazd selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Czarny Bór, z uwagi na wymóg zbiórki wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia (u źródła). Wymóg ten wynika z rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19, ze zmianami).
Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywa się w systemie workowym. Mieszkańcy tych nieruchomości otrzymują od firmy odbierającej odpady z terenu gminy komplet worków na ww. frakcje odpadów oraz pojemnik na pozostałości po segregacji. W dniu odbioru danej frakcji odpadów pozostawiają odpowiedni worek przy pojemniku na pozostałości po segregacji, skąd jest on zabierany przez podmiot odbierający odpady. Za każdy wystawiony worek danego koloru otrzymujecie Państwo pusty worek tego samego koloru.

Harmonogram odbioru odpadów - segregowane do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów - zmieszane do pobrania

Czytaj więcej >29.07.2019 Ruszył nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy w Czarnym Borze, informuje że istnieje możliwość uzyskania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjentem programu będzie gmina, która wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym celu należy przygotować dokumentację projektową wraz z kosztorysem, a także wykonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Projektem zostaną objęte miejscowości: Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie pisemnych deklaracji w terminie do 9 sierpnia 2019r. Więcej informacji można uzyskac telefonicznie pod nr 74 8450-139 wew. 33, e-mail: srodowisko@czarny-bor.pl lub osobiscie w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze, pokój nr 12 II piętro.

Czytaj więcej >25.07.2019 Kolarskie Święto w Jaczkowie w sobotę - 3 sierpnia

Czytaj więcej >25.07.2019 Piramidy finansowe kuszą biednych i bogatych

Piramida finansowa i chciwość to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia. O ile chciwość jest cechą ludzką, przez jednych uważaną za dźwignię postępu, a przez innych za źródło wszelkich nieszczęść, o tyle piramida finansowa jest konstrukcją opartą o wzór matematyczny, której celem jest wykorzystanie chciwości jej uczestników dla… zaspokojenia chciwości jej twórcy. Piramida finansowa – schemat Ponziego – jest strukturą, w której zysk konkretnego uczestnika jest uzależniony od wpłat poźniejszych uczestnikow, znajdujących się w pewnym sensie na kolejnym niższym poziomie. Każdy z uczestników takiej piramidy jest zobowiązany do pozyskania sześciu nowych uczestników. Jego zysk jest uzależniony od wpłat uczestników na kolejnych niższych poziomach. Problem pojawia się w momencie, kiedy nie można już zwerbować nowych chętnych do piramidy. Wszyscy ludzie na Ziemi nie wystarczyliby do uczestniczenia w piramidzie liczącej kilkanaście poziomów. Ale do upadku piramidy finansowej dochodzi znacznie wcześniej. Momentem krytycznym jest pojawienie się dużej liczby osób, które chcą wypłacić swoje pieniądze. Charles Ponzi, włoski emigrant stworzył swoją piramidę finansową na początku XX wieku. Inwestorom, których pozyskał oferował zysk w wysokości 50 proc. po 45 dniach. Straty uczestników jego piramidy oszacowano na 15 mln dolarów. Od tamtego czasu piramidy finansowe nazywane są także schematem Ponziego.
 

Czytaj więcej >25.07.2019 Jarmark Ekologiczny w Świeradowie w niedzielę - 4 sierpnia

Czytaj więcej >24.07.2019 Kolejne inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Na podstawie wniosków zgłoszonych podczas zebrań wiejskich przez sołectwa, a przyjętych uchwałą jesienią ubiegłego roku realizowana jest oddolna inicjatywa mieszkańców. Gmina Czarny Bór dokonała m.in. zakupów związanych z doposażeniem jednostki OSP w Grzędach oraz doposażeniem sołectwa Witków w traktorek do koszenia trawy. Na dniach rozpocznie się również kolejny etap wymiany ogrodzenia przy cmentarzu w Czarnym Borze. Przed nami jeszcze m.in. zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury, doposażenie świetlic wiejskich, utwardzenie placów użyteczności publicznej.
Czym jest Fundusz Sołecki?

To środki wydzielone z budżetu gminy, o których wydatkowaniu w celu poprawy warunków życia decydują sami mieszkańcy. Ale decyzję o wyodrębnieniu takich środków podejmuje Rada Gminy.
Część wydatkowanych środków przez gminę jest zwracana z budżetu państwa w 20, 30 lub 40 % (w zależności od zamożności konkretnego samorządu).

Czytaj więcej >23.07.2019 Nabór ochotników do służby przygotowawczej

Czytaj więcej >15.07.2019 Komunikat Sanepidu w sprawie sieci wodociągowej w Grzędach Górnych

Prezentujemy Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Grzędach Górnych.

Do pobrania

Czytaj więcej >11.07.2019 76 rocznica zbrodni wołyńskiej

W 1943 roku w wyniku skoordynowanych działań nacjonalistycznych bojówek ukraińskich na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków. Pierwsze ataki na ludność polską pojawiły sie już w lutym 1943 r. Nasilenie zbrodni nastąpiło w lecie 1943 roku – 11 i 12 lipca UPA dokonało zmasowanego ataku na 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem.
Obchodzony 11 lipca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku.

Czytaj więcej >