Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


04.11.2019 Mistrzowie Pięknego Czytania wyłonieni

Nie sposób nie przywołać dziś jakże aktualnych słów polskiej pisarki Marii Dąbrowskiej - Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Tym bardziej, że jest ku temu okazja w związku z organizowanym w B+ CK w Czarnym Borze konkursem Mistrzowie Pięknego Czytania w Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych.W rywalizacji wzięło udział ośmiu uczniów i uczennic wyłonionych w szkolnych eliminacjach z klas I-III szkoły podstawowej Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. Komisja Konkursowa w składzie: Anna Dziewit - Dyrektor GZSz-P w Czarnym Borze, Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór, Ewelina Kempkowska - pracownica B+ CK wyłoniła zwycięzców. Mistrzami Pięknego Czytania zostali: 1) w kategorii klas I Julia Janor, 2) w kategorii klas II Jakub Konopko, 3) w kategorii klas III Konrad Stodolak. Gratulujemy wszystkim uczestnikom czytelniczej rywalizacji.

Czytaj więcej >31.10.2019 Mieszkańcy Gminy czarny Bór docenieni

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski - Starosta Powiatu Wałbrzyskiego oraz Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego uhonorowali mieszkańców Gminy Czarny Bór specjalnymi podziękowaniami za kultywowanie ludowych tradycji i reprezentowanie Powiatu Wałbrzyskiego podczas Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych w Niemczy. Przedstawiciele sołectwa Czarny Bór osiągnęli ogromny sukces podczas Święta Plonów w Niemczy i zajęli wysokieIII miejsce w Konkursie na Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy.
Gratulujemy Sołtysowi Czarnego Boru, Radzie Sołeckiej i osobom zaangażowanym w przygotowanie wieńca wspaniałego wyróżnienia. Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i aktywną postawę życząc dalszego zapału w pracy społecznej.

Czytaj więcej >30.10.2019 Pasowanie na Ucznia w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym

W poniedziałkowe przedpołudnie - 28 paździenika 2019 r. uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej w Czarnym Borze zostali włączeni do społeczności szkolnej. Stało się już tradycją, że uczniowie, którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją uczestniczą w uroczystości Pasowania na Ucznia. W Czarnym Borze utworzono dwie klasy pierwsze, które liczą w sumie 34 uczniów, w tym 15 dziewcząt i 19 chłopców. Po złożeniu ślubowania, symbolicznego pasowania dokonała dyrektor GZSz-P – Anna Dziewit w auli placówki. Gratulujemy inauguracji w murach szkoły i życzymy ciągłego rozwoju w wymiarze nie tylko edukacyjnym, ale także społecznym.

Czytaj więcej >29.10.2019 Jubileusz Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze za nami

25 października 2019 roku Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze świętowała swój Jubileusz. W tym roku przypadają dwie ważne daty dla tej instytucji, a mianowicie 70-lecie powstania biblioteki, która została powołana Uchwałą Nr 78 Gromadzkiej Rady Narodowej z 1948 r. oraz 5-lecia zakończenia budowy nowej siedziby. Za faktyczną datę powstania placówki uważa się pierwszy wpis do księgi inwentaryzacyjnej, który miał miejsce 23 marca 1949 r. Już w holu biblioteki gromadzących się gości powitał akompaniament muzyczny w wykonaniu Kapeli Góralskiej Janicki. Uroczystość, która miała podniosły i sentymentalny charakter rozpoczęła się występem uczestniczki siódmej polskiej edycji talent show „Must Be the Music”, harfistki – Jadwigi Tomczyńskiej. Towarzyszył jej na gitarze Maksymilian Ambroziak. Aksamitny głos solistki i instrumentalistki we współpracy z „męskim graniem” stanowił kwintesencję uczty muzycznej i spotkał się z gromkimi brawami ze strony zasłuchanej publiczności. Kolejną atrakcją Jubileuszu był, mający charakter skeczu, występ młodzieżowej grupy teatralnej działającej w B+ CK – I Morele Bęc.

Czytaj więcej >29.10.2019 Zmiana harmonogramu odbioru odpadów 1 listopada 2019 r.

W związku z przypadającym Świętem Wszystkich Świętych, zostaje przesunięty odbiór odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór. Odpady będą odbierane w następujące dni:
1) odpady segregowane (szkło) z dnia 31.10.2019 r. (czwartek) zostaną odebrane bez zmian w dniu 31.10.2019 r. (czwartek),
2) odpady zmieszane oraz segregowane (papier) z dnia 1.11.2019 r. (piątek)– zostaną odebrane w dniu 31.10.2019 r. (czwartek).
Prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami segregowanymi w ww. terminach przy wejściu na posesję.

Czytaj więcej >22.10.2019 OPS w Czarnym Borze realizuje projekt "Aktywny Czarny Bór"

Od 1 sierpnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze realizuje projekt "Aktywny Czarny Bór". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Realizacja projektu ma na celu przywrócenie jego uczestnikom (10 osób) korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w PUP), w tym osoby niepełnosprawne ,korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej. Z zakwalifikowanymi do Projektu osobami został  podpisany  kontrakt socjalny, a na jego podstawie uczestnicy projektu zostali objęci instrumentami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym oraz edukacyjnym.
 

Czytaj więcej >22.10.2019 BLIK: zamiast gotówką czy kartą zapłać… telefonem

Ile razy zdarzyło ci się wyjść z domu bez portfela, o czym przekonywałeś się dopiero przy sklepowej kasie? A nawet, jeżeli go zabrałeś, to okazywało się, że jest pusty, a sprzedawca nie chciał przyjąć płatności kartą za drobne zakupy? Odpowiedzią na te problemy może być system BLIK, dzięki któremu jedyne, czego potrzebujemy przy kasie, to nasz telefon. Coraz częściej wychodzimy z domu bez pieniędzy w portfelu, co potwierdzają statystyki. Co trzeci mieszkaniec Polski deklaruje, że nigdy nie nosi ze sobą gotówki lub rzadko ma ją przy sobie, wynika z badania "Finansowy Barometr ING: Społeczeństwo Bezgotówkowe". Jednocześnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dnia bez telefonu komórkowego. Nic więc dziwnego, że dla wielu z nas staje się on także narzędziem płatniczym. Płacenie za zakupy czy usługi w sklepach, restauracjach i innych punktach, wypłacanie gotówki w bankomatach, dokonywanie płatności w internecie jedynie za pomocą telefonu, bez użycia karty płatniczej, umożliwia nam system płatności mobilnych BLIK.

Czytaj więcej >22.10.2019 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 28 października 2019 r. dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na rozwój działalności, produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej. Spotkanie odbędzie się: 28 października 2019 r.(poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 12:00-15.00. (rejestracja od 11-30). Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173. w terminie do 24 października 2019 r. do godz. 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału! Szczegółowy program spotkania w "czytaj więcej".

 

Czytaj więcej >21.10.2019 Eleni podczas Gminnych obchodów Dnia Seniora

Znane i lubiane melodie, a wśród nich m.in. „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”, „Miłość jak wino” i „Za każdy uśmiech Twój” popłynęły w niedzielne popołudnie ze sceny czarnoborskiego B+ CK. Ponadczasowe utwory, które tłumnie zgromadziły publiczność wykonała artystka  polskiej sceny muzycznej – Eleni. Piosenkarka zabrała wiernych fanów w sentymentalną, jesienną podróż do świata dźwięków, okraszoną wspomnieniami z kraju pochodzenia jej rodziców, czyli Grecji. Eleni podbiła serca publiczności i po koncercie rozdała setki autografów, m.in. na swoich płytach oraz chętnie fotografowała się ze słuchaczami. Gminne obchody Dnia Seniora już na stałe wpisały się w gminny kalendarz imprez kulturalnych. W poprzednich latach na czarnoborskiej sceny występowali znakomici polscy artyści,  a wśród nich: Halina Frąckowiak, Andrzej Rybiński, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Zbigniew Wodecki i Izabela Trojanowska.

Czytaj więcej >10.10.2019 ROLNIKU ZŁOŻYŁEŚ WNIOSEK SUSZOWY

Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Borze zwraca  się do rolników, którzy składali wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy  Czarny Bór z siedzibą przy ul. Głównej 18 – pokój nr 12 w celu odbioru protokołów zweryfikowanych i podpisanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Czytaj więcej >