Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


25.06.2019 Wójt Gminy Czarny Bór z absolutorium

24 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Gminy Czarny Bór Wójt Gminy - Adam Górecki jednogłośnie otrzymał absolutorium od radnych gminy za wykonanie budżetu za 2018 rok.
Głosowanie nad zatwierdzeniem budżetu i jego poparcie poprzedziło przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Wójt zaprezentował inwestycje i działań jakie udało się zrealizować w ubiegłym roku oraz podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę. Zaznaczył także, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.

Czytaj więcej >24.06.2019 Zmarł Pan Stanisław Janor

 

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Stanisława Janora
– mieszkańca Borówna, wieloletniego Sołtysa Sołectwa Borówno
oraz Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w latach 2014-2018

Pogrzeb odbędzie się w środę (26.06.2019 r.) o godz. 15.00
w kościele p.w. Chrystusa Króla w Borównie.

Składamy głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

 

                                                     Adam Górecki                                                 Marzena Łatka
                                             Wójt Gminy Czarny Bór                  Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór

 

 

Czytaj więcej >24.06.2019 Likwidacja ZGKiM - zmiana rachunku bankowego

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze opłaty z tytułu: czynszu, mediów oraz za Cmentarz od 1 lipca 2019 r. należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Czarny Bór z siedzibą przy ul. Głównej 18, 58-379 Czarny Bór o numerze: 18 8395 0001 0023 7158 2000 0015.
 

Czytaj więcej >24.06.2019 Gmina czarny Bór z promesą Urządu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie o wartości 340.200,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie. 24 czerwca 2019 r. przed południem w Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyło się wręczenie promes Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań z zakresu remontów dróg ze środków ochrony gruntów rolnych budżetu Województwa Dolnośląskiego. Promesy przedstawicielom gmin, miast i powiatów z całego regionu wręczał Marcin Gwóźdź – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Wicemarszałek wizytował także jedną z największych inwestycji gminnych i unikatową w skali Dolnego Śląska – nartorolkostradę.

Czytaj więcej >21.06.2019 W czarnym borze powstanie budynek komunalny

Podejmowane od wielu lat starania w ramach polityki mieszkaniowej w Gminie Czarny Bór uda się wreszcie zrealizować. Już wkrótce rusza budowa budynku komunalnego z 12 mieszkaniami jedno i dwupokojowymi przy ul. Wesołej w Czarnym Borze. Wykonawcą inwestycji będzie firma Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła z Jaczkowa. - W ostatnich dniach udało się podpisać umowę na budowę kluczowej inwestycji, która w znaczny sposób pozwoli zabezpieczyć gminne potrzeby mieszkaniowe. Wartość inwestycji wyniesie ponad 2,8 mln zł, a termin zakończenia prac planowany jest w drugiej połowie 2020 r. Co ważne, udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie do 900.000,00 zł. – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >21.06.2019 Spis wyborców - Wybory do Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Spis członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w powiecie wałbrzyskim, z gminy Czarny Bór udostępniony jest do wglądu, tzn. osoby zainteresowane mogą uzyskać informację o sobie – czy zostały ujęte w spisie. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie. Spis dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Czarny Bór z siedzibą przy ul. Głównej 18, 58-379 Czarny Bór – pokój nr 3 (biuro podawcze) w dniach od 17 czerwca 2019 r. do  25 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj więcej >19.06.2019 Procesje Bożego Ciała w Gminie czarny Bór

20 czerwca (czwartek) przypada Święto Bożego Ciała. W związku z planowanymi procesjami religijnymi wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Gminie Czarny Bór. Według otrzymanych informacji harmonogram procesji przedstawia się następująco:
1) rozpoczęcie procesji z Borówna do Czarnego Boru - godz. 9.15,
2) procesja w Grzędach odbędzie się od godz. 10.45 do 11.30 i przebiegać będzie drogą powiatową nr 3367D od kościoła do remizy OSP,
3) procesja w Czarnym Borze odbędzie się od godz. 12.45 do 13.30 i przebiegać będzie drogą powiatową 3367D w kierunku Grząd, następnie skręci w ul. Skalników.
Prosimy o zachowanie ostrożności.

Czytaj więcej >18.06.2019 Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w dniach 20-21.06.2019 r.

W związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała, zostaje przesunięty odbiór odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór. Odpady będą odbierane w następujące dni:
1) odpady (tworzywa sztuczne i metale) z dnia 20.06.2019 r. (czwartek) zostaną odebrane w dniu 21.06.2019 r. (piątek),
2) pozostałe odbiory – bez zmian.
Prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami segregowanymi w ww. terminach przy wejściu na posesję.

 

Czytaj więcej >17.06.2019 Opiekun/wychowawca wakacyjny na lipiec pilnie poszukiwany

Czytaj więcej >17.06.2019 Obchody Nocy Świętojańskiej już w najbliższą sobotę

Czytaj więcej >