Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


21.09.2021 Konsultacje w sprawie CPK

Trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Wykonawcą tego dokumentu jest firma BBF Sp. z o.o. wraz z Inwestorem – Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. W gminach, na terenie których przebiegać będzie planowana trasa przewidziano spotkania konsultacyjne. W Gminie Czarny Bór takie spotkanie odbędzie się w dniu 28.09.2021 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, które można na bieżąco sprawdzać na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus. Ograniczenia na dzień 15.09.2021 – maksymalna ilość uczestników to 150 osób oraz nakaz noszenia maseczki na twarzy zakrywającej usta i nos.

Czytaj więcej >10.09.2021 Rajd dla Hospicjum i Festiwal Nordic Walking już w najbliższą niedzielę

Czytaj więcej >10.09.2021 Spotkanie on-line w sprawie założenia działności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Spotkanie odbedzie się w Jeleniej Górze za pośrenictwem platformy ZOOM w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-13.00. W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione  informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla osób powyżej 30 roku życia  na zakładanie działalności gospodarczej. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 10.09.2021r., do 15.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Czytaj więcej >09.09.2021 Wypełnij deklaracje o źródle ciepła w Twoim domu

1 lipca br. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej. Do chwili obecnej złożyli ponad 225000 deklaracji w ramach aplikacji CEEB. Jeśli Twój dom posiada źródło ciepła uruchomione przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeśli natomiast źródło ciepła zostało uruchomione po tej dacie na złożenie deklaracji jest tylko 14 dni. Stosowne formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej dedykowanej CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Czytaj więcej >09.09.2021 Kolejowe inwestycje

Program Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada realizację 30 zadań inwestycyjnych w latach 2020-2034, w ramach których ma powstać 1789 km linii kolejowych.  Pierwszym z etapów tego ogromnego przedsięwzięcia jest opracowanie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. W celu prezentacji  wstępnych informacji dotyczących proponowanych przebiegów  trasy Żarów-granica Państwa przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkali się z Adamem Góreckim – wójtem Gminy Czarny Bór. Strategiczne Studium Lokalizacyjnego zostanie opracowane w drodze konsultacji  społecznych, które rozpoczną się już wkrótce. O terminie konsultacji w naszej gminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Czytaj więcej >08.09.2021 Dolnośląskie Święto Pieroga i Dożynki Gminne za nami

Niesamowita, radosna, pełna dobrej zabawy atmosfera towarzyszyła Gminnym Dożynkom i XVII edycji Dolnośląskiego Święta Pieroga. Msza Św. w intencji rolników, wielobarwny korowód, tradycyjne misterium chleba,  tłumy mieszkańców i gości to tylko początek Czarnoborskiego Święta Plonów. Później było już tylko gwarno, wesoło i bardziej ludowo. Prezentację misternie wykonanych wieńców dopełniło ich ośpiewanie. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Marcin Gwóźdź – Poseł na Sejm RP oraz Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski nie mieli łatwego wyboru. W Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec triumfowało Sołectwo Czarny Bór, na drugim miejscu podium uplasowało się Sołectwo Grzędy i Grzędy Górne, na pudło trafiło także Sołectwo Borówno. Wyróżnienia przypadły Sołectwu Witków i Jaczków. Do laureatów powędrowały bony upominkowe ufundowane przez Gminę Czarny Bór o wartości kolejno 1000 zł, 800 zł i 600 zł, a dla Wyróżnionych po 300 zł.

Czytaj więcej >08.09.2021 Informacja o wynikach konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw oraz Uchwałą Nr X/54/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zasad określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały  w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Gminy: Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków i Witków. Konsultacje w sprawie projektu  statutów sołectw z terenu Gminy: Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków, Witków zostały przeprowadzone w dniach 13 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczących statutu sołectw. Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.

Czytaj więcej >03.09.2021 Poprawa i promocja zdrowia psychicznego wśród nastolatków uczących się w dolnośląskich szkołach

Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży oraz Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze podjął działania mające na celu poprawę i promocję zdrowia psychicznego wśród nastolatków uczących się w dolnośląskich szkołach. Oba podmioty lecznicze zaangażowane w program zapewniają profesjonalna kadrę przygotowaną do wdrażania programu – lekarzy psychiatrii dziecięcej, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i terapeutów uzależnień. - Program podchodzi kompleksowo do zjawiska, które nasiliło się wśród dzieci i młodzieży w dobie pandemii. Zaangażowanie w rozwiązanie problemów rodziców i wychowawców pozwoli na szybszą diagnozę niebezpiecznych zachowań, z którymi spotykają się młodzi ludzie. Statystki mówią o niepokojących danych – liczba samobójstw wśród młodzieży pomiędzy 13, a 18 rokiem życia drastycznie wzrosła. Warto zrobić wszystko, by temu przeciwdziałać.  Stąd udział Gminy Czarny Bór w tym projekcie – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.  

Czytaj więcej >02.09.2021 Dożynki Gminne i Dolnośląskie Święto Pieroga już w najbliższą niedzielę

Święto Plonów oraz kolejna edycja Dolnośląskiego Święta Pieroga odbędą się 5 września na stadionie sportowym w Czarnym Borze. Na inaugurację Czarnoborskich Dożynek Organizatorzy zaplanowali Mszę Świętą Dziękczynną w intencji rolników, która zostanie odprawiona w południe w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze. Następnie korowód dożynkowy, w którym wezmą udział parlamentarzyści, włodarze ościennych gmin, przedstawiciele lokalnych środowisk, klubów sportowych, organizacji pozarządowych i sołectw uda się na stadion sportowy. Tam gospodarz gminy wraz ze starostami dożynek dokona tradycyjnego obrzędu – misterium chleba. Nie zabraknie ośpiewania wieńców dożynkowych, a o najsmaczniejsze pierogi  rywalizacja będzie się toczyć w trzech kategoriach.

Czytaj więcej >02.09.2021 Konkurs filmowy promujący dobre praktyki

Sekretariat Regionalny KSOW w woj. dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie filmowym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW w oku kamery – jak zmieniła się moja miejscowość". Konkurs organizowany jest w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat. Cele konkursu:
  1. Identyfikacja, gromadzenie i rozpowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020, w szczególności tzw. dobrych praktyk.
  2. Ukazanie człowieka i korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście zrealizowanych operacji.
  3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów.
  4. Budowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku.
  5. Ukazanie odbiorcom PROW 2014-2020 rozwiązań, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

Czytaj więcej >