Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


05.05.2020 B+ CK ponownie czynna dla czytelnika

6 maja br. (środa) częściowo wznawiamy pracę Biblioteki +Centrum Kultury w Czarnym Borze. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych Biblioteka czynna będzie wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów książek w godz. 10.00 – 17.30 (przerwy na dezynfekcje: 11.30 – 12.00, 13.30 – 14.00, 15.30 -16.00), sobota – nieczynna. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej prosimy do stosowania się poniższych zasad korzystania:
1) Do Biblioteki wchodzimy bezpośrednio z zewnątrz, drzwiami od strony ulicy.
2) W bibliotece może przebywać trzech czytelników, jeden przy stanowisku do wypożyczeń, dwoje oczekujących. Pozostali czytelnicy w tym czasie powinni pozostać na zewnątrz z zachowaniem zalecanego dystanu.
3) Czytelnicy są zobligowani do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych lub użycia płynu dezynfekcyjnego, umieszczonego przy wejściu do biblioteki.
4) Wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników.
Zbiory wybierają i podają czytelnikom wyłącznie bibliotekarze.
5) Ze względu na konieczność poddawania zwrotów kwarantannie i tym samym okresowym wyłączenia ich z obiegu Czytelnik jednorazowo będzie mógł wypożyczyć maksymalnie 3 książki i 3 płyty.
6) Zamknięta do odwołania zostaje czytelnia (czasopisma), sala komputerowa i stanowiska komputerowe dla czytelników. Zawieszone zostają usługi ksero. Nie udostępnia się czytelnikom toalet.
7) Anulowane są wszystkie kary za przetrzymanie zbiorów. Termin ponownego ich naliczania zostanie określony w późniejszym czasie (po konsultacjach z bibliotekarzami).

 

Czytaj więcej >04.05.2020 Droga w Gminie Czarny Bór z dofinansowaniem

Nowy tydzień rozpoczynamy świetną informacją. Kolejna gminna inwestycja z dofinansowaniem - tym razem z budżetu województwa dolnośląskiego. Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie w kwocie 190.000,00 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych Czarny Bór-Borówno-Witków. Dziękujemy za okazane wsparcie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności Wicemarszałkowi Województwa - Grzegorzowi Macko.

Czytaj więcej >04.05.2020 4 maja Dzień Strażaka - życzenia

 

Z okazji przypadającego 4 maja
Dnia Świętego Floriana
Międzynarodowego Dnia Strażaka,
druhom zrzeszonym w gminnych Ochotniczych Strażach Pożarnych,
strażakom zawodowym oraz pracownikom cywilnym
stojącym na straży bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Bór i Powiatu Wałbrzyskiego
składam najserdeczniejsze życzenia,
podziękowania i wyrazy uznania za pełnioną służbę.
Pragnę podziękować za Wasz trud,
dar serca i zaangażowanie, aby nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy,
w każdych warunkach, często z narażeniem zdrowia i życia.
Życzę dużo zdrowia, poczucia wartości,  
jak najmniej wyjazdów do pożarów i zdarzeń oraz szczęśliwych powrotów z akcji.
Niech przyświeca i towarzyszy Wam maksyma
Bolesława Chomicza – Bogu na Chwałę, ludziom na ratunek!

 

        Marzena Łatka                                                                              Adam Górecki
Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór                                     Wójt Gminy Czarny Bór


 

Czytaj więcej >30.04.2020 Przed nami Święto Pracy, Flagi i Konstytucji 3 maja

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. Warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować publicznie symbole naszego państwa, dlatego pamiętajmy, aby wywiesić flagi w majowe święta.
1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 r. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r. w Chicago podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy. 1 maja we wszystkich polskich regionach odbywają się obchody z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Celem święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3 maja - 229 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Jest to polskie święto państwowe obchodzone dnia 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990.

Czytaj więcej >30.04.2020 Nabór wniosków w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2020

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica" w Lubawce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie 2020. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowy i stowarzyszeń oraz aktywnych mieszkańców. Termin składania wniosków w generatorze upływa 31 maja 2020 r. Tegoroczna edycja poświęcona jest walce z Covid-19. Szczegóły dostępne na www.stowarzyszenie-granica.org

Czytaj więcej >30.04.2020 Wznowienie kursów pasażerskich w Gminie Czarny Bór

Czytaj więcej >30.04.2020 PSZOK-i będą czynne od 5 maja 2020 r.

Od 5 maja 2020 r. zostaną otwarte Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Mieszkańcy Gminy Czarny Bór będą mogli korzystać z PSZOK-ów w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej oraz w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej.

Czytaj więcej >29.04.2020 Dofinansowanie dla OSP Grzędy na zakup wozu strażackiego

Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach. Kwota wsparcia wynosi 560.000,00 zł. Doposażenie gminnej jednostki OSP przełoży się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Bór, ale także całego Powiatu Wałbrzyskiego. Zaopatrzenie jednostki OSP w Grzędach w nowy wóz strażacki ze względu na uwarunkowania geograficzne pozowli również na zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadującym gminom - Boguszów-Gorce i Mieroszów. Słowa podziękowania za wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców kieruję do Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministów oraz Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego - podkleśla Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór. 

Czytaj więcej >29.04.2020 Strategia Rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-27 - podziel się opinią do jutra

Trwają konsultacje społeczne, w których mieszkańcy Gminy mogą wyrazić swoją opinię na temat Projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-2027. Wystarczy kliknąć w link https://konsultacje.czarny-bor.pl/…/ekonsultac…/konsultacje/
Po zapoznaniu się z dokumentem, oddać opinię można na dwa sposoby: logując się na stronie lub wysłać dostępny formularz na adres: promocja@czarny-bor.pl. Konsultacje potrwają do końca kwietnia 2020 roku. Prace zespołu powołanego do sporządzenia w/w dokumentu trwały kilka tygodni. Ich zwieńczeniem jest blisko 60-stronicowy dokument, który wyznacza kierunki rozwoju gminy na kolejne siedem lat.

 

Czytaj więcej >28.04.2020 Czarnoborska biblioteka aktywna w sieci

W dobie pandemii koronawirusa Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze jak inne instytucje pozostaje nadal zamknięta dla odwiedzających. Nie oznacza to jednak braku zajęć. Trwają prace nad pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, szycie maseczek dla czytelników, prace porządkowe oraz intensywne przygotowywania do  bezpiecznego otwarcia (zapowiadanego w drugim etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem). Pomimo pandemii czarnoborskie Centrum Kultury z powodzeniem prowadzi też aktywną działalność kulturalną i czytelniczą w sieci. W ramach autorskiego cyklu „W piżamie ale z kulturą”, za pośrednictwem mediów społecznościowych, pracownicy B+CK zachęcają do pozostania w domu, bycia twórczym, a szycie maseczek tak potrzebnych w tym trudnym czasie łączą z kreatywną zabawą.

Czytaj więcej >