Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


03.03.2021 Ekologiczne ciepło

Rada Gminy Czarny Bór w grudniu ubiegłego roku przyjęła Uchwałę w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, obejmująca zakup  i montaż źródła ciepła tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku i pomp ciepła  w celu ogrzewania budynku lub ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym/lokalu mieszkaniowym/budynku wielorodzinnym. Od 1 lutego 2021 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Gmina Czarny Bór wyodrębniła w budżecie na ten cel kwotę 150.000,00 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o zwrot maksymalnie 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż: 7.000,00 zł dla właścicieli domów jednorodzinnych, 5.000,00 zł dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 3.000,00 zł dla kotłowni zasilającej w ciepło w budynku wielorodzinnym. Szczegóły, wymagania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4100.

Czytaj więcej >01.03.2021 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Czytaj więcej >24.02.2021 Konkurs Palm Wielkanocnych

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze, Urząd Gminy w Czarnym Borze, Biblioteka+ Centrum Kultury oraz Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny zapraszają do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Uczestnicy będą konkurować w trzech kategoriach: indywidualnie, dzieci szkolne oraz instutucje. Ocenie będzie podlegać wykonanie palmy z wykorzystaniem materiałów naturalnych, w tym np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp. Prace do konkursu należy dostarczyć do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w dniu 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach od 13:00 do 15:00. Palmy będą podlegać ocenie komisji konkursowej. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 28 marca 2021 roku o godz. 15:00 w Kościele w Czarnym Borze. Atrakcyjne nagrody czekają. Regulamin konkursu do pobrania - kliknij tutaj.

 

Czytaj więcej >22.02.2021 Pasowanie na ucznia w klasie Ib

Uczniowie klasy Ib, podobnie jak ich koledzy tydzień wcześniej, 16 lutego 2021 r., zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. Uroczystość odbyła się na auli, a symbolicznego pasowania na ucznia 15 dziewczynek i 11 chłopców dokonała dyrektor placówki Anna Dziewit. Na uroczystości obecna była również Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór. - Życzę Wam Kochani, abyście w murach szkolnych zdobywali nie tylko wiedzę, ale także zawarli przyjaźnie na całe życie. Dziś spotykamy się w wąskim gronie ze względu na reżim sanitarny. Mam nadzieję, że na kolejnej uroczystości szkolnej nie zabraknie już Waszego rodzeństwa, rodziców i dziadków - mówiła do pierwszoklasistów Dorota Skibska. Do klasy Ib uczęszcza 27 uczniów, a wychowawczynią jest Pani Jolanta Karolczyk.

Czytaj więcej >22.02.2021 Webinarium dla przedsiębiorców - 23.02.2021 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zapraszana webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19” - 23.02.2021 r. W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat dostępnych form wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz przegląd aktualnych finansowych programów wsparcia dla MŚP, w tym wsparcie w ramach dostępnych pożyczek płynnościowych oraz wsparcie dla przedsiębiorców branży turystycznej w ramach pożyczki branżowej. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 19.02.2021 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e - mailowy indywidualny link do spotkania.W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Czytaj więcej >15.02.2021 Głosuj na polską kandydatkę do tytułu Europejskie Drzewo Roku

Lipa św. Nepomucena rosnąca w Dulczy Wielkiej, w powiecie mieleckim, na Podkarpaciu, została polskim kandydatem do tytułu Europejskie Drzewo Roku. "Wiejska Dobrodziejka" - bo tak lipę nazywają okoliczni mieszkańcy - walczy o ten prestiżowy tytuł z 13 innymi finalistami z całej Europy. Starosta Powiatu Mieleckiego zwraca się z prośbą o mobilizację w głosowaniu, ponieważ poparcie kandydatury leży w gestii Intenautów. Głosowanie trwa do 28 lutego 2021 r. Zapraszamy do oddawania głosów na lipę dobrodziejkę klikając w link https://www.treeoftheyear.org/home.

Czytaj więcej >15.02.2021 Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Czytaj więcej >15.02.2021 Konkurs "Z kredką i pędzlem w świecie finansów"

O finansach, ekonomii i przedsiębiorczości można opowiedzieć na różne sposoby, także artystycznie. Zapraszamy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z kredką i pędzlem w świecie finansów”, realizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach 5-lecia Programu Bankowcy dla Edukacji. Dowolna technika i różnorodność tematyczna (edukacja finansowa, cyberbezpieczeństwo, edukacja online, oszczędzanie, inwestowanie, zarządzanie budżetem, przedsiębiorczość) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe) to wyróżniki konkursu. Laureatami zostaną autorzy trzech najlepszych prac w każdej z trzech grup wiekowych: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej >11.02.2021 Zimowe utrzymanie dróg

Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg i chodników, sposobu odśnieżania oraz zauważonych niebezpieczeństw prosimy zgłaszać do zarządców dróg:
--> Droga wojewódzka nr 367 odcinek od Czarnego Bodu do Borówna oraz chodniki: Czarny Bór przy ul. Kamiennogórskiej oraz w miejscowości Borówno /Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Obwód Drogowy Czadrów, tel. 74/843 11 17/
--> Drogi powiatowe: 3367D Grzędy Górne – Czarny Bór – Witków – Jaczków; 3366D Czarny Bór /skrzyżowanie ul. Główna/ - Boguszów Gorce, 3464D gr. Powiatu - Jaczków – Gostków, 3465D Jaczków – Sędzisław, 3461D  Grzędy – Krzeszów oraz chodniki: Czarny Bór ul. Parkowa oraz Główna od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską w kierunku Grząd, Grzędy, Witków /Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, tel. 74/84 60 667/
--> Drogi gminne i chodniki przy drogach gminnych /Urząd  Gminy Czarny Bór – tel. 74/84 50 139/

Czytaj więcej >10.02.2021 Nabór na rachmistrza spisowego przedłużony do 16.02.2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Więcej  informacji na temat naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór -   http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/menu/124

 

Czytaj więcej >