Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


26.10.2022 Święto Niepodległości

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zapraszają 11 Listopada na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości
szczegóły na plakacie poniżej.

 

Czytaj więcej >24.10.2022 Gminne obchody Dnia Seniora

Gminne Obchody Dnia Seniora za nami

Wspaniały artysta, światowe przeboje, moc wzruszeń, szczypta dowcipu, do tego życzenia i gratulacje, a wszystko to specjalnie dla czarnoborskich seniorów z okazji Gminnych Obchodów Dnia Seniora

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Seniora wystąpił Jacek Borkowski - aktor filmowy i telewizyjny, wielu znany z roli Piotra Rafalskiego z "Klanu"

Tradycyjnie już, życzenia i wyrazy uznania seniorom złożył Wójt Gmina Czarny Bór Adam Górecki.

Przyłączamy się oczywiście do życzeń i dziękujemy za Waszą aktywność i działania na rzecz Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >21.10.2022 DYSTRYBUCJA WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z rozpoczętym procesem legislacyjnym ustawy, umożliwiającej samorządom dystrybucję węgla, Gmina Czarny Bór rozpoczęła proces przygotowywania różnych wariantów rozwiązań, mających na celu zapewnienie zainteresowanym mieszkańcom niezbędnych dostaw węgla, w przypadku dostępności tego surowca na rynku.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2022 prosimy o złożenie:

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ:

GROSZEK/ORZECH/MIAŁ

Do dnia 25 października 2022 r. do godz. 1200 w Urzędzie Gminy Czarny Bór pokój nr 12 lub emailem na adres srodowisko@czarny-bor.pl

Informacja o zapotrzebowaniu na opał musi zawierać:

1. Imię i Nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej

4. Ilość i rodzaj opału: groszek/orzech/ miał

5. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego.

6. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Zgromadzone  w ten sposób informacje pomogą nam wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. Zakupu preferencyjnego. Przekazanie w/w informacji nie jest równoznaczne ze złożeniem ostatecznego zapotrzebowania. Ilość węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego będzie określać stosowne rozporządzenie oraz wzór wniosku.

W chwili rozpoczęcia przez Gminę Czarny Bór sprzedaż i dystrybucję węgla koniecznym będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. O dalszych szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Do pobrania:

Informacja

Czytaj więcej >19.10.2022 Grys do wykorzystania na cmentarzu

Zbliża się 1 listopada czyli Wszystkich Świętych z tej okazji spółka Mineral Polska udostępniła dla mieszkańcom Gminny Czarny Bór bezpłatny grys do wykorzystania przy grobach na naszych cmentarzach.

Grys pojawi się na wszyskich cmentarzach w naszej gminie.

Dziękujemy.

Czytaj więcej >19.10.2022 Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967)

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1976). 

Wniosek  o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej, w biurze podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór.

Do wniosku należy dołączyć:

1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,

2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci.

Do pobrania:

WNIOSEK

 

 

Czytaj więcej >13.10.2022 Dzień Nauczyciela

Dziś kontynuacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem w Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze uczniowie przygotowali piękny występ dla swoich nauczycieli.

Czytaj więcej >13.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w naszej Gminie trwa niemal cały tydzień w dniu wczorajszym nauczyciele i pracownicy szkoły na zaproszenie Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego spotkali się w Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze aby wspólnie świętować.

Były podziękowania, życzenia i gratulacje.

Czytaj więcej >12.10.2022 Koncert Kameralny

Zapraszamy serdecznie miłośników muzyki. 

Czytaj więcej >11.10.2022 Święto Patrona i nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"

Piękna uroczystość za nami 7 października obchodziliśmy w Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze 8 rocznicę nadania placówce imienia Józefa Pawlika – wieloletniego trenera i działacza sportowego oraz uroczystość - nadanie tytułów ,,Zasłużony dla Gminy Czarny Bór”.

W obecności włodarza gminy Adama Góreckiego, zaproszonych gości, rodziców, sympatyków szkoły i uhonorowanych zostały wręczone statuetki.

Tym zaszczytnym tytułem uhonorowani zostali:

Pan Kazimierz Lipień-Zapaśnik 13-krotny mistrz Polski, 2-krotny mistrz świata, 3-krotny mistrz Europy, 3-krotny olimpijczyk

Pan Józef Lipień- Polski zapaśnik w stylu klasycznym. Czterokrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich. Srebrny medalista z Moskwy, mistrz świata i wicemistrz, brązowy medal ME.

Pan Krzysztof Pływaczyk- Polski biathlonista, olimpijczyk z Turynu i Soczi. Były wychowanek Uczniowskiego Klubu Narciarskiego "Melafir" Czarny Bór.

Pan Zbigniew Filip- Polski biathlonista, olimpijczyk z Albertville 1992. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski.

Pan Jan Wojtas– Polski biathlonista, obecnie łucznik. Reprezentował Polskę na mistrzostwach świata oraz igrzyskach olimpijskich.

Pan Radosław Romanik Polski kolarz szosowy, mistrz Polski, olimpijczyk z Aten.

 

Czytaj więcej >07.10.2022 Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych - konferencja ekologiczna

Zapraszamy na otwartą konferencję poprawiającą świadomość ekologiczną mieszkańców - w związku z wdrożonym projektem pn.

„Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”.

 

Głównym celem konferencji jest wzrost świadomości ekologicznej oraz promowanie rozwiązań energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu wśród mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie.

Konferencja mają charakter otwarty i dedykowane są głównie mieszkańcom uczestniczącym w w/w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 12.10.2022 r. o godz.16:00 w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze

 

Czytaj więcej >