Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


05.06.2019 Wybór ławników na kadencję 2020-2023

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.52 ze zm.). W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Czarny Bór wyboru 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (Wydział Pracy) informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Czytaj więcej >03.06.2019 Gminny Dzień Dziecka za nami

Czerwcowe słońce, naukowe doświadczenia, strefy sterowanych robotów, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek towarzyszyły obchodom Gminnego Dnia Dziecka. Impreza odbyła się 2 czerwca na stadionie sportowym w Czarnym Borze, i jak co roku, zgromadziła dzieci z gminy Czarny Bór na wspólnej zabawie. Uroczystego otwarcia dokonali Adam Górecki – wójt gminy Czarny Bór oraz Katarzyna Bernaś – p.o. dyrektor Biblioteka+ Centrum Kultury. Dla małych odkrywców czekały edukacyjne niespodzianki w postaci pokazów Małej Inżynierki, dla nieco młodszych zabawę inicjowali animatorzy. Na dzieci czekały niespodzianki w postaci lodów i innych przysmaków. Tak wspaniała zabawa odbyła się dzięki wsparciu z budżetu Gminy Czarny Bór oraz w ramach Pikniku „Naukowy zawrót głowy” współfinansowanego przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Czytaj więcej >03.06.2019 4 czerwca - 30 Rocznica Wyborów Czerwcowych

Dziś przypada 30 Rocznica Wyborów Parlamentarnych, zwanych Czerwcowymi, w których wybrano 460 posłów na Sejm PRL i 100 senatorów Senatu PRL. Głosowanie z 4 czerwca 1989 przyniosło zdecydowane zwycięstwo opozycji solidarnościowej i jednocześnie druzgocącą porażkę komunistycznej władzy
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.
Z tej okazji zapraszamy na wykład Łukasza Kazka "Drogi do wolności", który odbędzie się 4 czerwca o godz. 13.00 w Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze.

 

 

Czytaj więcej >31.05.2019 Centrum Kultury w Czarnym Borze walczy w TOP5 Radia Wrocław

Dwa lata temu Biblioteka w Czarnym Borze wygrała w Plebiscycie Radia Wrocław TOP 5 najlepszych Bibliotek na Dolnym Śląsku. Tym razem przyszła kolej na Centrum Kultury. Działalność naszej placówki kulturalno-społecznej została ponownie doceniona przez Radio Wrocław i znalazła się w ścisłym gronie TOP 5 najlepszych centrów kultury w regionie. Od mieszkańców i sympatyków naszej kulturalnej instytucji będzie zależeć zwycięstwo w rankingu. Dlatego już dziś zachęcamy od oddania głosu na czarnoborskie Centrum Kultury. Rywalizacja trwa do 1 czerwca 2019 r. (sobota) do godz. 15.30. Klikajcie w link i głosujcie: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/86979/TOP5-dolnoslaskich-domow-kultury-GLOSOWANIE-1

Czytaj więcej >31.05.2019 Gminny Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę na stadionie w Czarnym Borze

Czytaj więcej >27.05.2019 Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji przypadającego
27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego
składamy serdeczne podziękowania
pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek podległych,
radnym gminy i sołtysom za pracę i zaangażowanie
na rzecz mieszkańców Gminy Czarny Bór.
Życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości
w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i rodzinnym.

 

      Marzena Łatka                                                    Adam Górecki
Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór                Wójt Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >27.05.2019 Dbajmy o lasy

Gmina Czarny Bór wraz z Lasami Państwowymi przypomina o konieczności utrzymywania prawidłowej higieny i stanu sanitarnego lasów stanowiących własność prywatną oraz o odpowiedni ich nadzór. W związku z zagrożeniami abiotycznymi i biotycznymi, m.in. suszą, obniżeniemsię wód gruntowych, gradacją szkodliwych owadów (kornik drukarz, rytownik pospolity, kornik ostrozębny), jak i osłabieniem drzewostanów na skutek działania ptogrnów grzybowych jak opieńkowa zgnilizna korzeni, korzeniowca wieloletniego postępuje proces ich zamierania. Zgodnie z art. 9 i 13 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.) właściciele lasów są obowiąani do trwałego utrzymywania lasów, zapewnienia ciągłości ich użytkowania, kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych w tym zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmierne pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.                  

 

Czytaj więcej >26.05.2019 Najlepsze życzenia z okazji Dnia Mamy

Czytaj więcej >24.05.2019 Kolejne nasadzenia na stadionie sportowym w Czarnym Borze

Po kwietniowej akcji sadzenia drzewek zorganizowanej przez Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych do grona dbających o odnowę gminnego drzewostanu dołączyli podopieczni Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Posadzenie nowego pokolenia lasu wokół stadionu sportowego/nartorolkostrady wiąże się z rewitalizacją – odnowieniem powierzchni leśnej. "Stare" zadrzewienia ucierpiały szczególnie w ostatnich wichurach, które regulowanie od kilku miesięcy występowały w Powiecie Wałbrzyskim.
W akcji wysadzono ponad 4.000 sztuk drzew nowego pokolenia gatunku, a wśród nich: świerka pospolitego, buka zwyczajnego, klona jawora, lipę drobnolistną, olchę czarną i jesiona wyniosłego.

Czytaj więcej >24.05.2019 Wizyta Poseł na Sejm RP oraz Wicewojewody Dolnośląskiego

23 maja Gminę Czarny Bór odwiedzili Mirosława Stachowiak-Różecka - Poseł na Sejm RP oraz Kamil Krzysztof Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski. Gospodarz Gminy – wójt Adam Górecki zaprezentował gościom inwestycje gminne, które w ostatnim czasie zostały oddane do użytku. Budynek Biblioteki+ Centrum Kultury, wieża widokowa na Trójgarbie, nartorolkostrada to inwestycje turystyczno-społeczno-kulturalno-sportowe unikatowe nie tylko w skali Powiatu Wałbrzyskiego, ale także całego Dolnego Śląska.
Pani Poseł była zachwycona widokami rozpościerającymi się z Trójgarbu i zapowiedziała, że wkrótce ponownie wróci do Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >