Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


05.09.2017 SYSTEMATYCZNA REGULACJA GRZĘDZKIEGO POTOKU

Grzędzki Potok to 11 kilometrowy ciek wodny przepływający przez Grzędy Górne, Grzędy i częściowo przez Czarny Bór. Od kilku lat Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy systematycznie przeprowadza prace na Grzędzkim Potoku w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego blisko z nim sąsiadujących domostw. Przeprowadzone do tej pory prace to odbudowa murów oporowych w Grzędach przy budynkach 18-22, 55, obecnie prace trwają w okolicy budynku 78. Przeprowadzona została również konserwacja Potoku w Czarnym Borze przy ujściu do rzeki Lesk. Na kolejny czas planowana jest odbudowa murów oporowych przy zabudowaniach w Grzędach numery 11 i 33, oraz konserwację Potoku w tej miejscowości przy budynkach 28,29, 40-49. Dziękujemy Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy za wszystkie prace wykonywane na terenie naszej gminy, ponieważ są wykonywane z należytą starannością i systematycznością i znacznie zmniejszają zagrożenie powodziowe.

Czytaj więcej >05.09.2017 CZARNOBORSCY BIATHLONIŚCI ZNOWU Z MEDALAMI

8 medali w tym aż 5 złotych wywalczyli czarnoborscy biathloniści w rozegranych w dniach 1-3 września 2017 r. w Dusznikach Zdroju Mistrzostwach Polski Na Nartorolkach. Zawodnicy wystartowali w dwóch konkurencjach: sprincie i biegu pościgowym, a zawody w ramach Mistrzostw były ostatnim sprawdzianem przed sezonem zimowym.

W biegach sprinterskich bardzo dobrze zaprezentowali się juniorzy młodsi UKN Melafir. Wojciech Filip zdobył złoto, natomiast Wojciech Janik stanął na trzecim stopniu podium. W klasyfikacji juniorów złoto wywalczył pochodzący z gminy Czarny Bór, a obecnie reprezentujący AWF Wrocław, Przemysław Pancerz.

 

Fot. Krzysztof Froese

Czytaj więcej >05.09.2017 Regionalny System Ostrzegania

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie Mieszkańców o lokalnych zagrożeniach. System dostępny jest zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne. Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie mieszkańców poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple – IOS, Windows Phone) umożliwiającą dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju.

Czytaj więcej >04.09.2017 Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku w terminie od 4 do 15 września 2017 r. (dochody za m-c sierpień 2017).

Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1028,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł.

Czytaj więcej >04.09.2017 Dożywianie 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2017/2018.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 771,00 zł.

Czytaj więcej >01.09.2017 Dotacja dla Kościoła w Jaczkowie

W ostatni dzień sierpnia Wójt Gminy Adam Górecki podpisał umowę z Parafią  Rzymskokatolicką p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie, którą reprezentuje ksiądz Andrzej Wilczyński, na dofinasowanie prac remontowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie. Dotacja w wysokości 35.000 zł przeznaczona jest na dofinasowanie trwających prac remontowo-budowlanych, polegających na naprawie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz remoncie ośmiobocznej elewacji wieży kościoła.

Czytaj więcej >01.09.2017 Nowy wykonawca usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania o ocenę dla zamówień poniżej 30.000 euro, wyłoniony został nowy wykonawca, który będzie w roku szkolnym 2017/2018 świadczył usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, szkoły integracyjnej i przedszkola integracyjnego w Wałbrzychu.

Czytaj więcej >01.09.2017 SPOTKANIE INFORMACYJNE PIFE W WAŁBRZYCHU

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu organizuje spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – unowocześnienie / zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle”.

Jest to spotkanie poświęcone planowanemu ogłoszeniu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dedykowanego dolnośląskim firmom rzemieślniczym.
Spotkanie odbędzie się w Wałbrzychu, 13 września 2017 r. w Ratuszu, Pl. Magistracki 1.

Czytaj więcej >31.08.2017 KOLEJNE MIEJSCE UPIĘKSZONE

Kolejne miejsce użyteczności publicznej w naszej gminie zostało upiększone. W Grzędach zagospodarowany został teren wokół tzw. kapliczki.  Jest to ważne miejsce dla mieszkańców tej miejscowości. W ramach prac oczyszczono teren wokół kapliczki, przycięto żywopłot, ścieżka została wysypana kamieniem i otoczona bylinami. Ponadto nasadzone została barwna roślinność: hortensje bukietowe, azalie japońskie, azalie ogrodowe, różaneczniki, tawuła japońska, berberys i irga.

Czytaj więcej >30.08.2017 DOPOSAŻENIE OSP I MODERNIZACJA BOISKA W WITKOWIE

Sołectwo Witków  częściowo  zrealizowało fundusz sołecki na 2017r. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości, tj. motopompy pływającej, butów strażackich, hełmów oraz na  poprawę infrastruktury sportowej na boisku sportowym tj. równanie płyty boiska, piaskowanie, dosianie trawy. Zakup sprzętu dla OSP to wydatek 15 000,00 zł, natomiast koszt prac na boisku to 8 000,00 zł. Do wykorzystania pozostała jeszcze kwota 13.687,70 zł która jest przeznaczona na zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków.

Czytaj więcej >