Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


29.03.2021 Najpiękniejsze palmy nagrodzone

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną rozstrzygnięty. Atrakcyjne nagrody powędrowały do laureatów. Gmina Czarny Bór we współpracy z Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze oraz Biblioteką+ Centrum Kultury i Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym już po raz kolejny zorganizowała Konkurs Palm. Mimo panującej pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, udało się zrealizować to przedsięwzięcie. Do zwycięzców trafiły nagrody o wartości 500 zł, za II i III miejsce laureaci otrzymali bony upominkowe, do Wyróżnionych powędrowały nagrody pocieszenia. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: Indywidualnej, Instytucje oraz Dzieci Szkolne. W skład komisji konkursowej weszły: Anna Dziewit - dyrektor GZSz-P w Czarnym Borze, Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór oraz Anna Kożuch - przedstawicielka Parafii. - Palmę robiłam głównie wieczorami. Lubie taką misterną pracę, którą szczególnie w tym okresie była dla mnie odskocznią od trudnego czasu pandemii - mówiła Anna Łękawska odbierając nagodę za zwycięstwo w kategorii Indywidualnej. - Cieszę się, że udało się z zachowaniem zasad sanitarnych przeprowadzić palmową rywalizację.W Gminie Czarny Bór łączymy tradycję z nowoczesnością. Gratuluję wszystkim uczestnikom zaangażowania i dziękuję za ogrom pracy włożony w pieczołowicie przygotowane palmy - mówił wójt gminy Adam Górecki.

Czytaj więcej >29.03.2021 Współpraca na Masywie Trójgarbu

Gmina Czarny Bór we współpracy z Gminą Stare Bogaczowice dba o porządek i czystość na Masywie Trójgarbu. Odbywa się to według określonego harmonogramu, który został zaakceptowany przez dwa samorządy. Gmina Czarny Bór w tym celu zakupiła samochód z napędem 4x4, który pozwala na jazdę w trudno dostępne miejsca w różnych warunkach pogodowych. Harmonogram sprzątania Trójgarbu w 2021 r. kliknij tutaj.

Czytaj więcej >22.03.2021 O co zapytają podczas Spisu Powszechnego?

 

W tegorocznym spisie powszechnym będziemy odpowiadali na pytania dotyczące: danych osobistych, adresu zamieszkania, osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym, relacji rodzinnych, migracji, stanu cywilnego, wykształcenia, narodowości, religii, języka czy pracy. Dokładna liczba pytań podczas internetowego samospisu może się różnić - formularz zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Liczba pytań będzie więc zależała od naszych odpowiedzi. Pytania można zobaczyć tutaj.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia, jednak znając pytania już teraz można się do niego przygotować.

 

Czytaj więcej >17.03.2021 Rusza projekt wymiany pieców dofinansowany z UE

Rusza projekt wymiany dotychczasowych wyrokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Terminy naboru składania wniosków o udzielenie grantu przewiduje się przeprowadzić w poszczególnych gminach w  kwietniu i maju 2021 r. Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamieszkującym obszar objętym projektem i będącymi jednocześnie: właścicielami budynków jednorodzinnych, właścicielami mieszkań w budynkach  wielorodzinnych, najemcami mieszkań w budynkach wielorodzinnych  (posiadającymi tytuł do lokalu mieszkalnego).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w dni robocze w godz. 8-15.00 pod numerami: 573-979-432 lub 690-422-543 .


Wielkość dofinansowania oraz rzeczowy zakres znajduje się w "czytaj więcej".

Czytaj więcej >17.03.2021 Zmarł najstarszy mieszkaniec gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >15.03.2021 Dopłaty 2021 - wnioski tylko przez internet

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci. 

Czytaj więcej >15.03.2021 Konkurs dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Czytaj więcej >15.03.2021 Webinarium dla organizacji pozarządowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Wysokie dotacje dla organizacji pozarządowych” – 22.03.2021 r.  Jelenia Góra. W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione  informacje dotyczące projektów  grantowych i realizowanych aktualnie naborów dla organizacji pozarządowych, w których NGO mogą pozyskać do 100 % dofinansowania. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl. Na zgłoszenia czekamy do 21.03.2021 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej >15.03.2021 Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Termin składania ofert upływa 26 marca 2021 r. o godz. 14.30. Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania dostępne na: http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4188

Czytaj więcej >12.03.2021 Gminne obchody Dnia Sołtysa

Panująca pandemia nie pozwoliła na organizację Gminnych obchodów Dnia Sołtysa w takiej formule jak miało to miejsce w latach poprzednich. Na zaproszenie Wójta Gminy w spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, uczestniczyli tylko sołtysi z Gminy Czarny Bór (bez członków Rad Sołeckich). Adam Górecki na początku uroczystosci złożył życzenia i podziękowania gospodarzom sołectw, a następnie wraz z Marzeną Łatką - Przewodniczącą Rady Gminy wręczył symboliczne upominki. - Ciesze się, że mogłem się z Wami spotkać, mimo że w tak wąskim gronie. Wiem jak ważna jest rola sołtysa w każdej społeczności, ponieważ pełniłem tę funkcję kilkanaście lat temu. Dziekuję za zaangażowanie i życzę dobrej współpracy z mieszkańcami oraz realizacji wielu oddolnych inicjatyw - mówił Adam Górecki. 

Czytaj więcej >