Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


17.10.2017 Ogłoszenie o naborze

 

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >17.10.2017 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, a jego adresatem jest młodzież niepracująca oraz nieucząca się w wieku 18 - 24 lata. W ramach projektu młodzież może nieodpłatnie skorzystać z:

  • bezpłatnych kursów zawodowych
  • staży zawodowych u pracodawców ( z wynagrodzeniem)
  • warsztatów z zakresu kreowania wizerunku
  • kursu prawa jazdy kat. B
  • kursu przedsiębiorczości
  • kursu komputerowego ECDL
  • konsultacji specjalistycznych, doadczych, psychologicznych.

 

Projekt będzie realizowany w MCK Boguszów Gorce, Pl. Odrodzenia 8, 58-370 Boguszów Gorce, tel. 74 844 81 77, e- mail: mck.boguszowgorce@ohp.pl, osoba do kontaktu: doradca zawodowy Beata Markowska.

Czytaj więcej >16.10.2017 Uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze jak i jego filii w Witkowie odbyły się uroczyste apele przygotowane przez uczniów i ich wychowawców. W apelach udział wziął wójt gminy Adam Górecki.  Po uroczystościach w szkołach wójt zaprosił na uroczyste spotkanie Dyrekcję, całe grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, aby osobiście podziękować wszystkim za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji w Gminie Czarny Bór.

Czytaj więcej >16.10.2017 Projekty Grantowe - zapraszamy do składania wniosków

 

Czytaj więcej >16.10.2017 Komunikat Polskiej Spółki Gazowniczej

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 16-17 października 2017 r. na terenie Gmin: Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko bez miejscowości Kłodzko i Boguszyn, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie, Międzylesie, Szczytna, Polanica-Zdrój, Radków, Nowa Ruda, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Walim, Świdnica, Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa, Piława, Jelcz-Laskowice, Oława, Strzelin, Wiązów, Zgorzelec, Nowogrodziec, Bolesławiec;

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Czytaj więcej >13.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej

 

Czytaj więcej >12.10.2017 ZNISZCZONY PARK PO WICHURZE

Już nie tylko susza i kornik przyczyniły się do zniszczeń w czarnoborskim parku, o których pisaliśmy w sierpniu (link Susza i atak kornika). Wichura w nocy z 5 na 6 października powaliła i połamała wiele drzew. W najbliższych dniach będą prowadzone prace związane z porządkowaniem parku oraz wycinka uszkodzonych drzew, dlatego prosimy o ostrożność i stosowanie się do tabliczek informujących o wycince.

Czytaj więcej >09.10.2017 „MISIÓWKA” i „KARCZMA KAMIENNA” DOCENIONE

Miło nam poinformować, iż w plebiscycie pn. Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska organizowanym przez Gazetę Wrocławską, w regionalnych kategoriach w regionie wałbrzyskim pensjonat „Misiówka” z Borówna zajął pierwsze miejsce  w kategorii Agroturystka Roku, a gospoda „Karczma Kamienna” drugie miejsce w kategorii Zajazd/Karczma Roku. Serdecznie gratulujemy laureatom zarówno pomysłu na przedsięwzięcie jak i jego realizacji oraz zajęcia tak wysokich miejsc w plebiscycie. Cieszymy się, iż doceniane są obiekty z naszej gminy, w których można odpocząć i dobrze zjeść i które wzbogacają ofertę turystyczną gminy.

Czytaj więcej >09.10.2017 „GAUDEAMUS IGITUR” W CZARNYM BORZE

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 i podpisanie Aktu Założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnym Borze miały miejsce w minioną sobotę w Bibliotece+Centrum Kultury. Czarnoborscy żacy złożyli uroczyste ślubowanie, które odczytał dr Jerzy Tutaj i odebrali z rąk wójta Adama Góreckiego indeksy. Hymn studencki „Gaudeamus igitur” wyśpiewał chór z Sudeckiego UTW w Wałbrzychu. Jak na każdej inauguracji roku akademickiego nie zabrakło również wykładu inauguracyjnego, który wygłosił do zebranych dr Jerzy Tutaj, a na zakończenie uroczystości czekał na wszystkich specjalnie przygotowany na tę okazję tort.

Czytaj więcej >06.10.2017 Akcja "Wystawka"

Urząd Gminy w Czarnym Borze wraz z firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. w Wałbrzychu organizują w dniach: 03.11.2017 r. - 08.11.2017 r.  na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (tj.: zużytych mebli, dywanów) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wg następującego harmonogramu:

1. 03.11.2017r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78,

2. 03.11.2017r. – Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym   Borze, ul. Skalników 5a,

3. 06.11.2017 r. – Czarny Bór, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Świerkowej,

4. 06.11.2017 r. – Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego,

5. 07.11.2017 r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19),

6. 07.11.2017 r. – Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne 12,

7. 08.11.2017 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26,

8. 08.11.2017 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89),

9. 08.11.2017 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13).

Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.

 

UWAGA:

1. Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane.

2. Odpady wystawione po ww. terminach nie będą odebrane.

 

Ponadto informujemy mieszkańców, iż niezależnie od prowadzonych zbiórek odpady wielkogabarytowe jak i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Boguszowie Gorcach przy ul. Brozowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 19:00 i w soboty w godz. 09:00 - 13:00, lub w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 09:00 - 13:00.

 

Czytaj więcej >