Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


20.12.2017 ROZKŁAD JAZDY NA SPOTKANIE WIGILIJNE W DNIU 21.12.2017R.

AUTOBUS PKS KAMIENNA GÓRA

miejscowość
 

godzina odjazdu miejsce docelowe
Jaczków 15:45 Czarny Bór Karczma Kamienna ul. Wesoła nr2
Witków 15:55 Czarny Bór Karczma Kamienna ul. Wesoła nr2
Grzędy Górne 16:05 Czarny Bór Karczma Kamienna ul. Wesoła nr2
Grezędy 16:10 Czarny Bór Karczma Kamienna ul. Wesoła nr2
Powrót 19:30 Trasa powrotu: Grzedy, Grzędy Górne, Witków, Jaczków

 

NYSKA

miejscowość
 

godzina odjazdu miejsce docelowe
Borówno 16:05 Czarny Bór Karczma Kamienna ul. Wesoła nr2
Powrót 19:30 Borówno

 

Czytaj więcej >19.12.2017 ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH w dniach 23-30.12.2017 r. oraz w dniach 1-6.01.2018 r.

W związku z przypadającymi dniami wolnymi, tj. 25.12.2017 r. i 26.12.2017 r., zostaje przesunięty odbiór odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór. Odpady będą odbierane w następujące dni:

  1. odpady z dnia 25.12.2017 r. (poniedziałek) zostaną odebrane w dniu 23.12.2017 r. (sobota),
  2. odpady z dnia 26.12.2017 r. (wtorek) zostaną odebrane w dniu 27.12.2017 r. (środa),
  3. odpady z dnia 27.12.2017 r. (środa) zostaną odebrane w dniu 28.12.2017 r. (czwartek),
  4. odpady z dnia 28.12.2017 r. (czwartek) zostaną odebrane w dniu 29.12.2017 r. (piątek),
  5. odpady z dnia 29.12.2017 r. (piątek) zostaną odebrane w dniu 30.12.2017 r. (sobota).

W pierwszym tygodniu stycznia (od 1 do 6 stycznia 2018 r.) odpady mogą być odbierane z jednodniowym opóźnieniem. Odbiór odpadów w tym okresie zakończy się do dnia 5.01.2018r.

Prosimy o wystawienie pojemników w ww. terminach przy wejściu na posesję.

Czytaj więcej >15.12.2017 ZAPRASZAMY NA KONCERT

 

Czytaj więcej >14.12.2017 „DEKALRACJA SUDECKA” PODPISANA

We Wleniu 11 grudnia br. blisko 100 samorządów z południowej części Dolnego Śląska uroczyście podpisało „Deklarację Sudecką”. Gminę Czarny Bór reprezentował wójt Adam Górecki. Deklaracja jest dokumentem, który zakłada działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów z południowej części województwa dolnośląskiego. Jest ona podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego południa Dolnego Śląska - Sudety 2030. Deklaracja jest również wyrażeniem  woli współpracy samorządów dla poprawy warunków życia poprzez likwidację zagrożeń ekologicznych, poprawę infrastruktury drogowej i edukacyjnej oraz sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych, a także rewitalizacji zabytków.

Subregion sudecki jest słabiej rozwinięty od północnej części województwa dolnośląskiego. Zakładana współpraca ma na celu podejmowanie takich działań we wspomnianych wyżej obszarach, aby zminimalizować różnice pomiędzy subregionem sudeckim, a aglomeracją wrocławską i regionem legnicko-lubińskim.

Czytaj więcej >13.12.2017 Zawiadomienie o przerwie w dostawie prądu

Firma Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej w dniu 15.12.2017r. w godz. 10:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców ulic Skalników i Leśnej w Czarnym Borze.

Za utrudnienia firma Tauron Dystrybucja przeprasza.

Czytaj więcej >13.12.2017 ULICA JARZĘBINOWA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Zakończyły się prace na ulicy Jarzębinowej, a tym samym zakończono całe zadanie jakim był remont ulicy Polnej i Jarzębinowej.  Na ulicy Jarzębinowej Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało sieć kanalizacyjną wartą ok. 200 000 zł. Nadal prowadzone są prace przyłączeniowe sieci kanalizacyjnej do nowych budynków. Ulica Jarzębinowa jest kolejną drogą gminną, której standard został podniesiony z drogi gruntowej do drogi z nawierzchnią bitumiczną. Wartość remontu ulicy Polnej i Jarzębinowej to 488 195,79 zł z czego prawie połowę tej kwoty uzyskano z funduszy zewnętrznych.

Czytaj więcej >13.12.2017 Spotkania opłatkowe - ZAPRASZAMY!

 

Czytaj więcej >12.12.2017 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >08.12.2017 OGŁOSZENIE - nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r.

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór w 2018 roku.

Każdy właściciel nieruchomości, zainteresowany usunięciem azbestu z terenu swojej nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek do 10 stycznia 2018 r.

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze - pok. nr 12.

 

Druki do pobrania

 

Uwaga: Prace związane z usuwaniem azbestu realizowane będą pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej >07.12.2017 ŚW. MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI Z NASZEJ GMINY

Już po raz drugi Wójt Gminy Czarny Bór i Centrum Kultury w Czarnym Borze zorganizowali wspólnie na Skwerku Olimpijczyka w Czarnym Borze spotkanie, podczas którego miało miejsce uroczyste zapalenie światełek na choince będące jednocześnie oficjalnym rozpoczęciem sezonu świątecznego. Z tej okazji dzieci z naszej gminy odwiedził również św. Mikołaj. Mimo niskiej temperatury dzieci odpowiedziały na zaproszenie wójta na spotkania ze Św. Mikołajem i licznie wraz z opiekunami  zjawiły się na skwerku.

Czytaj więcej >