Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


23.08.2021 OSP Grzędy z nowym wozem

Słoneczna aura dopisała oficjalnemu powitaniu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. OSP w Grzędach w efekcie starań Gminy Czarny Bór związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych otrzymała nowy pojazd marki Kamaz. Samochód udało się zakupić dzięki rządowemu programowi oraz dofinansowaniu i współpracy kilku instytucji. - Doposażenie jednostki OSP przełoży się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Bór, ale także całego Powiatu Wałbrzyskiego. Zaopatrzenie jednostki OSP w Grzędach w nowy wóz strażacki ze względu na uwarunkowania geograficzne pozwoli również na zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadującym gminom - Boguszów-Gorce i Mieroszów. Słowa podziękowania za wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców kieruję do Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, a także kierownictwa NFOŚiGW i Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – mówi Adam Górecki, włodarz gminy. W uroczystym powitaniu pojazdu wzięli udział m.in. st. bryg. Krzysztof Szyszka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Bogusław Uchmanowicz – Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz Adam Górecki – Wójt Gminy i Marzena Łatka – Przewodnicząca Rady Gminy. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Paweł Oskwarek – były proboszcz parafii w Czarnym Borze i filii w Grzędach.

Czytaj więcej >20.08.2021 Fundusz Sołecki w trakcie realizacji

zdjecie przedstawia urzadzenia siłowni zewnętrznej przy gminnym osrodku kultury w witkowieGmina realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego zgłoszone podczas ubiegłorocznych zebrań wiejskich. W Witkowie mieszkańcy zdecydowali o zakupie nowej wiaty przystankowej oraz doposażeniu placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury, a także zakupie kompletu stołów i ław. Przy świetlicy wiejskiej w Jaczkowie oraz w Grzędach Górnych zamontowano lampy solarne, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i nadadzą estetyczny wygląd sołectwu. W pozostałych sołectwach prace będą przeprowadzone w najbliższych dniach.

Czytaj więcej >16.08.2021 Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 25 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Prognozuje się wystąpienie zjawiska 16.08.2021 r w godz. 11.30-19.30. Zachowajcie ostrożność.

Czytaj więcej >13.08.2021 #szczepimysię w Gminie Czarny Bór

Czytaj więcej >13.08.2021 Webinar dla przyszłych przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Własna firma  – wsparcie dla beneficjentów projektów unijnych”. W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej dla wszystkich grup wiekowych, tj. zarówno osób młodych do 29 roku życia jak również osób powyżej 30 roku życia. Spotkanie w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  do dnia 23.08.2021r., do godz. 12.00. Po rejestracji  otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020 roku,
 • osoby niepracujące po 30 roku życia, w tym:
  • osoby bezrobotne i bierna zawodowo,
  • osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia.

Czytaj więcej >13.08.2021 Kolarstwo górskie w pięknych okolicznościach przyrody

W sobotę - 21 sierpnia w otoczeniu grzędzkiego zalewu fani jednośladów będą rywalizować na trasach w ramach Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ciekawy teren, obfitujący we wzniesienia i zadrzewienia, trasa przebiegająca zacienionymi zakamarkami oraz bliskość i przepiękny krajobraz wokół zbiornika wodnego to atrakcje, które czekają na fanów  górskiego ścigania na jednośladach. Rywalizacja zawodników przebiegać będzie w kilku kategoriach. Szczegóły zawodów oraz zasady udziału w komunikacie - kliknij tutaj.

 

Czytaj więcej >13.08.2021 CZarnoborskie Dożynki Gminne i Dolnośląskie Święto Pieroga 5 września

Święto Plonów oraz kolejna edycja Dolnośląskiego Święta Pieroga odbędą się 5 września na stadionie sportowym w Czarnym Borze. Na inaugurację Czarnoborskich Dożynek Organizatorzy zaplanowali Mszę Świętą Dziękczynną w intencji rolników, która zostanie odprawiona w południe w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze. Następnie korowód dożynkowy, w którym wezmą udział parlamentarzyści, włodarze ościennych gmin, przedstawiciele lokalnych środowisk, klubów sportowych, organizacji pozarządowych i sołectw uda się na stadion sportowy. Tam gospodarz gminy wraz ze starostami dożynek dokona tradycyjnego obrzędu – misterium chleba. Nie zabraknie ośpiewania wieńców dożynkowych, a o najsmaczniejsze pierogi  rywalizacja będzie się toczyć w trzech kategoriach. Do laureatów w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i Najsmaczniejsze Pierogi trafią atrakcyjne nagrody w postaci bonów upominkowych ufundowanych przez Gminę Czarny Bór. Świętu Planów będzie towarzyszyć góralska nuta w wykonaniu Kapeli Janicki oraz występy zespołów ludowych. Do wspólnej zabawy w rytmach disco-polo zaprosi SKOLIM, a zwieńczeniem dożynkowej zabawy będzie pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna z Zespołem Sekret. Do zobaczenia w niedzielę – 5 września na stadionie sportowym w Czarnym Borze! Regulaminy w zakłade "czytaj więcej".

Czytaj więcej >11.08.2021 Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutów sołectw

W dniach od 13 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu statutów sołectw z terenu Gminy Czarny Bór. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych  i prawnych przyjętych w projekcie  uchwały dotyczących statutu  sołectw. Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa. W ramach konsultacji mieszkańcy mogą  zgłaszać opinie i wnioski, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie: a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach, b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy – Biuro Podawcze, pok. Nr 1, c) publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  http://bip.czarny-bor.pl/. Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: gminy biuro.podawcze@czarny –bor.pl,  w terminie od 13 sierpnia 2021 do 27 sierpnia 2021 roku.

Treść statutu - kliknij tutaj

Formularz zgłaszania wniosków i opinii - kliknij tutaj

Czytaj więcej >11.08.2021 Konferencja on line - prezentacja wyników Spisu Rolnego

W imieniu Głównego Urzędu Statystycznego zapraszamy do uczestnictwa w konferencji on line dotyczącej prezentacji wyników Spisu Rolnego, który został przeprowadzony jesienią 2020 r.  Transmisja dostępna będzie na stronie Spisu Rolnego https://spisrolny.gov.pl/ oraz na kanale YouTube i Facebook Głównego Urzędu Statystycznego. Głównym celem spotkania jest udostępnienie raportu z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz ich interpretacja przez zaproszonych gości.

Czytaj więcej >10.08.2021 Inwestycyjne wsparcie

W połowie lipca br. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych, w ramach którego budowane i modernizowane są drogi na obszarach wiejskich. Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w kwocie 219.744,00 zł na drogi transportu rolnego w Grzędach Górnych. Promesę w tej sprawie Adamowi Góreckiemu – wójtowi gminy wręczył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Grzegorz Macko. Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wynosi teraz ponad 22 mln zł. Ale to nie jedyna drogowa inwestycja w Gminie Czarny Bór. Trzy tygodnie temu Gmina podpsiała umowę na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na przejazdach kolejowych w Witkowie i Jaczkowie z wałbrzyską firmą Budosprzęt sp. z o.o. Wartość zadania wynosi ponad 0,25 mln zł., a prace rozpoczną sie już wkrótce.

Czytaj więcej >