Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


03.11.2017 MAŁA RZECZ A CIESZY – NOWE ŁAWECZKI W GMINIE

Gmina Czarny Bór w trosce o mieszkańców zwiększa zasób miejsc do odpoczynku. Na prośbę mieszkańców zamontowano kolejne ławki w miejscach często uczęszczanych, m.in. przy placu zabaw przed przedszkolem, na osiedlu przy ul. Skalników, w Grzędach w okolicach boiska sportowego. Każda nawet najmniejsza inwestycja cieszy, ponieważ przyczynia się do upiększania gminy i poprawy komfortu życia mieszkańców.

Czytaj więcej >02.11.2017 Bezpłatne Kursy językowe i komputerowe

 

Czytaj więcej >31.10.2017 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - spotkanie informacyjne

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata –  zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

7 listopada 2017 r.;  w godz. od 10.00 – 13.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 6 listopada 2017 r. do godz. 10.00.

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 181, fax. (74) 84 74 164.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.

Czytaj więcej >30.10.2017 Przypominamy o akcji "Wystawka"

Urząd Gminy w Czarnym Borze wraz z firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. w Wałbrzychu organizują w dniach: 03.11.2017 r. - 08.11.2017 r.  na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (tj.: zużytych mebli, dywanów) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wg następującego harmonogramu:

1. 03.11.2017r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78,

2. 03.11.2017r. – Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym   Borze, ul. Skalników 5a,

3. 06.11.2017 r. – Czarny Bór, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Świerkowej,

4. 06.11.2017 r. – Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego,

5. 07.11.2017 r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19),

6. 07.11.2017 r. – Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne 12,

7. 08.11.2017 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26,

8. 08.11.2017 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89),

9. 08.11.2017 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13).

Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.

 

UWAGA:

1. Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane.

2. Odpady wystawione po ww. terminach nie będą odebrane.

 

Ponadto informujemy mieszkańców, iż niezależnie od prowadzonych zbiórek odpady wielkogabarytowe jak i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Boguszowie Gorcach przy ul. Brozowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 19:00 i w soboty w godz. 09:00 - 13:00, lub w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 09:00 - 13:00.

Czytaj więcej >30.10.2017 Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwój dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci instrumentów zwrotnych grantów i dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 

Czytaj więcej >25.10.2017 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Najmłodsi wychowankowie Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czarnym Borze przeżywali  wczoraj pierwszą ważną uroczystość szkolną - pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość odbyła się w Bibliotece+Centrum Kultury. Wesoły program artystyczny wzbudził wiele emocji i śmiechu wśród zebranych, a ponieważ pasowanie na przedszkolaka ma dla dzieci rangę święta otrzymały z tej okazji upominki, a rodzice przygotowali dla nich słodki poczęstunek.

Czytaj więcej >23.10.2017 SENIORZY ŚWIĘTOWALI

Uroczyste obchody Dnia Seniora stały się już tradycją w naszej gminie. W sobotę z tej okazji w Bibliotece+Centrum Kultury zorganizowany został koncert Andrzeja Rybińskiego, a widownia była wypełniona do ostatniego miejsca. Muzykowi podczas występu na pianinie akompaniował syn Kacper. Zebrani doskonale się bawili podczas występu i - tak jak śpiewał artysta – „nie liczyli godzin i lat”. Każdy z przybyłych otrzymał upominek, a następnie rozmawiano wesoło przy słodkościach.

Czytaj więcej >20.10.2017 DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) informuje przedsiębiorców, iż trwa nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pula dostępnych środków, które w procedurze konkursowej przeznaczy dla przedsiębiorców IPAW w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego wyniesie ponad 20 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017r.

Konkurs przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zgrupowań i partnerstw MŚP. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie IPAW: www.ipaw.walbrzych.eu. Wniosek w formie elektronicznej udostępniony jest w systemie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl .

Czytaj więcej >19.10.2017 Nowe urządzenia na placu zabaw w Jaczkowie

Plac zabaw w Jaczkowie został doposażony o nowe elementy. Dzieci  mogą teraz korzystać dodatkowo z takich sprzętów jak : bujak kaczuszka, bujak samochodzik, karuzela tarczowa , zestaw zabawowy. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci zyskały piękne miejsce do zabawy i integracji. Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na placu zabaw i życzymy dobrej zabawy. Koszt doposażenia placu zabaw wyniósł 22 435,20 zł.

Czytaj więcej >18.10.2017 ROWEROWY WEEKEND

Dwie duże imprezy rowerowe odbyły się w miniony weekend na terenie powiatu wałbrzyskiego. W imprezach tych z powodzeniem wystartowali mieszkańcy naszej gminy. W sobotę na Słonecznej Polanie w Szczawnie Zdroju w zawodach Four Cross o Puchar Burmistrza Szczawna Zdroju trzecie miejsce w kategorii Full Amator zajął Dawid Sowa z Czarnego Boru. Natomiast w niedzielę w Boguszowie Gorcach na Górze Dzikowiec w Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Down Hill pierwsze miejsce w kategorii kobiet zdobyła Justyna Duda z Borówna, a Dawid Sowa w kategorii Elita Pro zajął czwarte miejsce. Gratulujemy wysokich miejsc i cieszymy się, że mieszkańcy naszej gminy rozwijają swoje pasje sportowe w coraz większej liczbie dyscyplin sportowych.

Czytaj więcej >