Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


01.07.2021 Rachmistrzowie poszli w teren

Czytaj więcej >29.06.2021 Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim już w ten weekend w Czarnym Borze

Czytaj więcej >29.06.2021 Jubileusze Par Małżeńskich za nami

Zgodnie z tradycją w Czarnym Borze spotykają się pary małżeńskie z terenu gminy, obchodzące jubileusze pożycia małżeńskiego. W sali widowiskowej Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze zjawiły się 4 pary, które w ubiegłym roku obchodziły piękny jubileusz 50 lat wspólnie spędzonych w związku małżeńskim. Ze względu na pandemię uroczystości nie udało się zorganizować jesienią 2020 r. Oficjalne obchody rozpoczęły się od odnowienia przysięgi małżeńkiej, którą poprowadziła Anna Kabat - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach. Doceniając rolę i trwałość małżeństwa, prezydent RP przyznał jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia te, w jego imieniu, wręczył wójt gminy Adam Górecki, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy. - Ogromnie gratuluję Wam wspaniałego Jubileuszu. Niewielu parom jest dane dożyć tak pięknego wieku. Wasza postawa napawa mnie nadzieją, że można przeżyć wspólnie wiele lat wbrew przeciwnościom losu - mówił Adam Górecki podczas ceremonii.

Czytaj więcej >21.06.2021 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 28 czerwca 2021 r. do godz. 15.30.
Szczegóły dostępne na http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4409

Czytaj więcej >21.06.2021 Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską. 25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dofinansowanie w tym przypadku mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych: zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Więcej informacji o pomocy dotyczącej materiału siewnego: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

Czytaj więcej >16.06.2021 Nabór na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. Szczegóły dostępne na http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4368

Czytaj więcej >16.06.2021 Informacja dla właścicieli lasów

Starosta Wałbrzyski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zwraca się z prośbą do właścicieli lasów prywatnych o umożliwianie pracownikom Biura Urządzania Lasu i geodezji Leśnej Oddział w Brzegu wstępu na teren lasów prywatnych oraz założenia w nich powierzchni próbnych w celu zebrania danych do opracowania dokumentu pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lau w kraju w latach 2020-2024”. Celem opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłączenie do celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny Polityki leśnej Państwa. Prace odbywać się będą w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach od czerwca do września.

Czytaj więcej >14.06.2021 "Wakacje z WOT"

W dniach 3-18 lipca 2021 r. 16. Dolnośląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej będzie realizować projekt „Wakacje z WOT”. Dotychczasowe działania Wojsk Obrony Terytorialnej oparte były na pracy ze społeczeństwem, m.in. poprzez pomaganie w szpitalach podczas pandemii Covid-19, wspieranie transportu żywności oraz niesienie pomocy podczas podtopień, które wystąpiły na Dolnym Śląsku. Chętnych zapraszamy do kontaktu z jednostką we Wrocławiu pod nr tel. 797-535-762. 

Czytaj więcej >31.05.2021 Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować. Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Czytaj więcej >28.05.2021 Zawalczmy o Podwórko Nivea w Gminie Czarny Bór

Firma Nivea po raz kolejny wspiera aktywność najmłodszych tworząc place zabaw dla dzieci. Gmina Czarny Bór zgłosiła się do konkursu na lokalizację Podwórka Nivea w naszej gminie. Pełna mobilizacja - zawalczmy o Podwórko Nivea dla dzieci z Gminy Czarny Bór. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć w link https://podworko.nivea.pl/2021/ranking?province_id=1... i zagłosować na lokalizację placu zabaw w Czarnym Borze. Z Waszą pomocą powstanie Podwórko Nivea z mega nowoczesnymi urządzeniami, które sprawią frajdę Waszym pociechom! Na lokalizację wybraliśmy plac przy przedszkolu przy ul. Skalników 5a. Głosowanie trwa do 15 lipca 2021 r., a głos można oddać tylko raz dziennie. Smartfony w dłonie i czas start!

Czytaj więcej >