Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


02.12.2022 Biesiada z Janikami

Biesiada z piosenką" za nami

Wczoraj w B+CK było gwarno, radośnie i na ludową nutę A wszystko to za sprawą "Biesiady z piosenką", która w środowy wieczór odbyła się w B+CK.

Wójt gminy - Adam Górecki, otwierając biesiadę podkreślał jak ważne jest organizowanie tego typu przedsięwzięć, które nie tylko wspierają podtrzymywanie lokalnych tradycji, ale także integrują i budują poczucie wspólnoty. Ponad 3 godziny cała sala bawiła się i śpiewała na ludową i góralską nutę z Kapela Janicki: "Idzie dysc", "Góralu, czy ci nie żal?", "Hej Bystra woda", "Maryjanna", czy "Miała Bab Koguta" itp. itd. - okazuje się, że wszyscy w Gmina Czarny Bór znają i kochają ludowe przeboje. Jak na tradycyjną biesiadę przystało były śpiewniki, kapela, wodzirej i suto zastawiony stół.

Czytaj więcej >30.11.2022 Bal Andrzejkowy Seniorów

Bal Andrzejkowy w Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnym Borze

Doskonałe towarzystwo, wspaniała atmosfera i taneczne rytmy, nad którymi czuwał DJ Przemek Paraszczak.

Czytaj więcej >30.11.2022 Rozśpiewani Uczniowie

Bardzo dobry występ dziewcząt z Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze podczas pożegnania sezonu turystycznego, występując w konkursie piosenki w Boguszowie- Gorcach, w Centrum Kulturalnym Szybu ,,Witold”. Wyśpiewały:

W kategorii soliści :

Justyna Karpińska – I miejsce

Aleksandra Nowak – III miejsce

W kategorii zespoły:

Dziewczęta z klasy 4 a – II miejsce

Dziewczęta z klasy 6a – III miejsce

Opiekunem artystycznym była pani Anna Janik. Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Czytaj więcej >25.11.2022 Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony  to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r.,  limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień. 

Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii.

Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu  z roku 2022.

Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Czytaj więcej >24.11.2022 Komputery rozdane

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100.000 zł tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.

Dzięki temu zakupiono 38 laptopów oraz 1 komputer stacjonarny wraz z akcesoriami. Wójt Gminy podpisał 39 umów darowizny w ramach realizacji tego projektu.

Uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego miało miejsce środę 23 listopada w Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze. Dzieciom i młodzieży, dla których przeznaczone były komputery, laptopy i tablety towarzyszyli rodzice, a samorząd reprezentowała wójt gminy Czarny Bór oraz Sekretarz Gminy „Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci, przekazane komputery i laptopy maja na celu wyeliminowanie tych ograniczeń” -te słowa oraz życzenia – „Życzę wam i waszym rodzicom, aby ten sprzęt komputerowy przyczynił się do waszego rozwoju osobistego, bo to jest najważniejsze – aby pomagał wam w codziennych zajęciach w szkole”.

Przekazał podczas spotkania Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki

Czytaj więcej >22.11.2022 Forum Gospodarczo Samorządowe

Wójt Adam Górecki reprezentuje Gminę Czarny Bór na dwudniowym forum gospodarczo-samorządowym w Zagórzu Śląskim w gminie Walim. Jego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego. 

W pierwszym dniu tematami rozmów były m.in. edukacja i rynek pracy, partnerstwo publiczno – prywatne oraz zmiany zachodzące na rynku pracy. Dzisiaj uczestnicy spotkania poruszają tematy dotyczące wyzwań czekających na szkoły i przedsiębiorców, wymienią się doświadczeniami dotyczącymi pozyskiwania środków zewnętrznych oraz omówią zarządzania w projektach w oparciu o innowacyjny y model wsparcia kard. Udział w takim spotkania daje samorządowcom szansę do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz pozwala nawiązać nowe kontaktu, które jeszcze skuteczniej pozwalają osiągać realizowane cele. Całość zakończy panel dyskusyjny. Wśród gości, którzy przyjechali na forum są m.in.: Minister Michał Dworczyk, Wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Poseł Marcin Gwóźdź.

Czytaj więcej >21.11.2022 Życzenia do Pracowników Opieki Społecznej

Czytaj więcej >21.11.2022 Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego w OPS Czarny Bór.

Wójt Czarnego Boru Adam Górecki złożył z tej okazji podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom Ośrodka.

Czytaj więcej >17.11.2022 Ostatni dzień na składanie wniosków

UWAGA!!!

Prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór pokój nr. 12.

Czytaj więcej >14.11.2022 Powiatowe obchody Dnia Niepodległości

W Czarnym Borze uczciliśmy 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Tradycyjnie asystę wojskową zapewnili nam żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. Broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Dziękuję wszystkim, zaproszenie i byli obecni. Dziękuję Wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko za obecność. Dziękuję dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej gen. brygady Grzegorzowi Barabiedzie i dowódcy 10 Batalionu Zmechanizowanego „ Dragonów” ppłk. Radosławowi Wujdzie za oddelegowanie żołnierzy do dzisiejszych uroczystości i dotychczasową współpracę. Dziękuje wszystkim Mieszkańcom Gminy Czarny Bór i powiatu wałbrzyskiego, którzy byli razem z nami.

Czytaj więcej >