Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


25.07.2018 Remont ulicy Głównej trwa

Pełną parą toczą się prace przy przebudowie głównej arterii Czarnego Boru, a mianowicie ulicy Głównej. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 4 miliony złotych, z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  PROW na lata 2014-2020 wynosi ponad 2,5 mln zł,  a pozostała kwota  ok. 1, 6 mln zł pochodzić będzie z budżetu gminy Czarny Bór oraz Powiatu Wałbrzyskiego. Aktualnie trwa budowa zatok autobusowych. Na dniach zostanie wylana kolejna warstwa asfaltu. Zdaje sobie sprawę, że jest to inwestycja kłopotliwa dla mieszkańców, dlatego tym bardziej dziękuję za cierpliwość i proszę o jeszcze odrobinę wytrwałości – mówi Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >25.07.2018 Tiathlon Letni po raz kolejny nad Zalewem w Grzędach

Triathlon Letni na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych w gminie Czarny Bór. W imieniu organizatorów zapraszamy nad Zalew w Grzędach już w najbliższą sobotę.

 

Czytaj więcej >23.07.2018 ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy  w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >18.07.2018 XIV Festyn Parafialny z okazji Św. Anny

Czytaj więcej >17.07.2018 spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW ( TYP B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców)- zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

 

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

24 lipca 2018 r.;  w godz. od 10.00 – 13.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania) i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 20 lipca 2018 r. do godz. 14.00.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 181, (74) 84 74 164.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.

Czytaj więcej >16.07.2018 nowe konkursy dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych. 

W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek   

 

Bony na innowacje dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo – rozwojowych oraz inwestycji.

Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

 

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wrażaną innowacją.

Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi

Pełna lista konkursów w zakładce "Czytaj więcej"

Czytaj więcej >13.07.2018 Umowa na remonty dróg w witkowie z tzw. powodziówki i funduszu rolnego podpisana

Gmina Czarny Bór podpisała umowy na remonty dróg w Witkowie. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z dwóch źródeł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budosprzęt – Wałbrzych Sp. z o.o., a jej łączny koszt wyniesienie ponad 700 tysięcy złotych. Wsparcie z zewnątrz oscyluje na poziomie 60%. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec 2018 roku. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to cel, który konsekwentnie realizuję od 8 lat. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy się cieszyć kolejnymi odcinkami nowych nawierzchni oddanymi do użytku – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >12.07.2018 trwa usuwanie azbestu

Trwają prace związane z usuwaniem azbestu w gminie Czarny Bór. Dzięki dużemu wsparciu w dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 17 budynków na terenie gminy zostało uwolnione od odpadu niebezpiecznego dla życia i zdrowia, jednocześnie zabudowa mieszkalna i gospodarcza nabrała pozytywnego wyglądu. Od wielu lat podejmujemy działania proekologiczne. To kolejne z nich. Na wnioski od mieszkańców w nowym naborze czekamy do 11 stycznia przyszłego roku – mówi Adam Górecki, wójt gminy.

W zakładce prezentujemy wszystkie niezbędne informację dotyczące złożenia dokumentów.

Czytaj więcej >11.07.2018 75. Rocznica Zbrodni Wołyńskiej

W 1943 roku w wyniku skoordynowanych działań nacjonalistycznych bojówek ukraińskich na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków. Nasilenie zbrodni nastąpiło w lecie 1943 roku – 11 i 12 lipca UPA dokonało zmasowanego ataku na 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem. Na cześć ofiar tamtych wydarzeń, zgodnie z apelem Instytutu Pamięci Narodowej, włączając się w ogólnopolską akcję upamiętniającą 75. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej w dniu dzisiejszym na terenie gminy o godz. 12.00 zostaną uruchomione sygnały alarmowe na czas jednej minuty.

Czytaj więcej >10.07.2018 VIII Festyn nad Grzędzkim Potokiem już w najbliższą sobotę

Czytaj więcej >