Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


15.03.2021 Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Termin składania ofert upływa 26 marca 2021 r. o godz. 14.30. Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania dostępne na: http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4188

Czytaj więcej >12.03.2021 Gminne obchody Dnia Sołtysa

Panująca pandemia nie pozwoliła na organizację Gminnych obchodów Dnia Sołtysa w takiej formule jak miało to miejsce w latach poprzednich. Na zaproszenie Wójta Gminy w spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, uczestniczyli tylko sołtysi z Gminy Czarny Bór (bez członków Rad Sołeckich). Adam Górecki na początku uroczystosci złożył życzenia i podziękowania gospodarzom sołectw, a następnie wraz z Marzeną Łatką - Przewodniczącą Rady Gminy wręczył symboliczne upominki. - Ciesze się, że mogłem się z Wami spotkać, mimo że w tak wąskim gronie. Wiem jak ważna jest rola sołtysa w każdej społeczności, ponieważ pełniłem tę funkcję kilkanaście lat temu. Dziekuję za zaangażowanie i życzę dobrej współpracy z mieszkańcami oraz realizacji wielu oddolnych inicjatyw - mówił Adam Górecki. 

Czytaj więcej >08.03.2021 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet

W tym trudnym czasie pandemii nie możemy spotkać się osobiście
 na Gminnych obchodach Dnia Kobiet.


Z okazji Waszego święta wszystkim Mieszkankom Gminy Czarny Bór
życzymy dużo wytrwałości w walce z ciężką codziennością w czasach pandemii,
dużo słońca, nadziei i dobrych ludzi na swojej drodze.
Uśmiechu, dużo radości
i samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 
Bycie kobietą nie jest łatwe, dlatego dziękujemy za pełnienie tej trudnej roli i życzymy,
żeby wiązało się to z szacunkiem, poczuciem solidarności i miłości.

 

Adam Górecki                                                   Marzena Łatka

              Wójt Gminy Czarny Bór                    Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >05.03.2021 Nieodpłatna pomoc prawna

Z nieodpłatej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego. Aby uzyskać pomoc prawną należy: zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/.
Dostępne lokalizacje: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych od poniedziałku do czwartku w godzinach: 07:30 – 11:30, piątek - nieczynne, Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 4, 58 -370 Boguszów-Gorce od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:00 – 16:00 oraz Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój, w każdy piątek: od 12:00 – 16:00.

 

Czytaj więcej >03.03.2021 Ekologiczne ciepło

Rada Gminy Czarny Bór w grudniu ubiegłego roku przyjęła Uchwałę w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, obejmująca zakup  i montaż źródła ciepła tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku i pomp ciepła  w celu ogrzewania budynku lub ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym/lokalu mieszkaniowym/budynku wielorodzinnym. Od 1 lutego 2021 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Gmina Czarny Bór wyodrębniła w budżecie na ten cel kwotę 150.000,00 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o zwrot maksymalnie 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż: 7.000,00 zł dla właścicieli domów jednorodzinnych, 5.000,00 zł dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 3.000,00 zł dla kotłowni zasilającej w ciepło w budynku wielorodzinnym. Szczegóły, wymagania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4100.

Czytaj więcej >01.03.2021 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Czytaj więcej >24.02.2021 Konkurs Palm Wielkanocnych

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze, Urząd Gminy w Czarnym Borze, Biblioteka+ Centrum Kultury oraz Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny zapraszają do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Uczestnicy będą konkurować w trzech kategoriach: indywidualnie, dzieci szkolne oraz instutucje. Ocenie będzie podlegać wykonanie palmy z wykorzystaniem materiałów naturalnych, w tym np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp. Prace do konkursu należy dostarczyć do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w dniu 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach od 13:00 do 15:00. Palmy będą podlegać ocenie komisji konkursowej. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 28 marca 2021 roku o godz. 15:00 w Kościele w Czarnym Borze. Atrakcyjne nagrody czekają. Regulamin konkursu do pobrania - kliknij tutaj.

 

Czytaj więcej >22.02.2021 Pasowanie na ucznia w klasie Ib

Uczniowie klasy Ib, podobnie jak ich koledzy tydzień wcześniej, 16 lutego 2021 r., zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. Uroczystość odbyła się na auli, a symbolicznego pasowania na ucznia 15 dziewczynek i 11 chłopców dokonała dyrektor placówki Anna Dziewit. Na uroczystości obecna była również Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór. - Życzę Wam Kochani, abyście w murach szkolnych zdobywali nie tylko wiedzę, ale także zawarli przyjaźnie na całe życie. Dziś spotykamy się w wąskim gronie ze względu na reżim sanitarny. Mam nadzieję, że na kolejnej uroczystości szkolnej nie zabraknie już Waszego rodzeństwa, rodziców i dziadków - mówiła do pierwszoklasistów Dorota Skibska. Do klasy Ib uczęszcza 27 uczniów, a wychowawczynią jest Pani Jolanta Karolczyk.

Czytaj więcej >22.02.2021 Webinarium dla przedsiębiorców - 23.02.2021 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zapraszana webinarium pt. „Wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców w czasie COVID-19” - 23.02.2021 r. W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat dostępnych form wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz przegląd aktualnych finansowych programów wsparcia dla MŚP, w tym wsparcie w ramach dostępnych pożyczek płynnościowych oraz wsparcie dla przedsiębiorców branży turystycznej w ramach pożyczki branżowej. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 19.02.2021 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e - mailowy indywidualny link do spotkania.W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Czytaj więcej >15.02.2021 Głosuj na polską kandydatkę do tytułu Europejskie Drzewo Roku

Lipa św. Nepomucena rosnąca w Dulczy Wielkiej, w powiecie mieleckim, na Podkarpaciu, została polskim kandydatem do tytułu Europejskie Drzewo Roku. "Wiejska Dobrodziejka" - bo tak lipę nazywają okoliczni mieszkańcy - walczy o ten prestiżowy tytuł z 13 innymi finalistami z całej Europy. Starosta Powiatu Mieleckiego zwraca się z prośbą o mobilizację w głosowaniu, ponieważ poparcie kandydatury leży w gestii Intenautów. Głosowanie trwa do 28 lutego 2021 r. Zapraszamy do oddawania głosów na lipę dobrodziejkę klikając w link https://www.treeoftheyear.org/home.

Czytaj więcej >