Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


15.01.2021 Rusza rejestracja na szczepnienia przeciw covid-19


Od 15.01.2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów w wieku 80+. Rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
1) pod nr tel. 989 na bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,
2) pod nr tel. 74 8450-760 w dni robocze w godz. 8.00-18.00 punkt szczepień: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Czarny Bór"
Horabik - Lorencik Sp. J., ul. Skalników 5a w Czarnym Borze,
3) pod nr tel. 787-950-767 w dni robocze w godz. 7.00-14.30 punkt szczepień Zakład Lecznictwa Odwykowego, ul. Parkowa 8 w Czarnym Borze,
4) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
Po otrzymaniu potwierdzenia o terminie szczepienia, senior, który spełnia warunki określone poniżej zainteresowany bezpłatnym transportem niezwłocznie musi skontaktować się z Urzędem Gminy pod nr tel. 576-781-368 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Bezpłatnym przewozem do punktu szczepień mogą być objęte: 1) posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2) mający trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Czytaj więcej >13.01.2021 Usuwanie azbestu - wnioski do 28 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór w 2020r. Każdy właściciel nieruchomości, zainteresowany pozbyciem się azbestu z terenu swojej nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek do 28 lutego 2021 r.  Jednocześnie Wójt Gminy przypomina, że zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, na której znajduje się azbest, ma obowiązek corocznie - w terminie do dnia 31 stycznia - przedkładać wójtowi informację na temat wyrobów zawierających azbest. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w/w informacje należy przedłożyć wraz z wnioskiem. Uwaga: prace realizowane będą pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dokumenty do wypełnienia w zakładce "czytaj więcej".

Czytaj więcej >13.01.2021 Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje i zamiecie śnieżne

Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej ostrzega przed wystąpieniem intensywnych opadów śniegu oraz silnego wiatru, który spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne. Prognozuje się, że niesprzyjające warunki pogodowe mogą pojawić się 13.01.2021 r. od godz. 16.00 do 14.01.2021 r. do godz. 9.00. Wiatr w porywach może osiągać 65 km/h.

Czytaj więcej >13.01.2021 Nabór ARiMR - Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Czytaj więcej >05.01.2021 Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem oblodzenia, które będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C. Prognozuje się wystąpienie zjawiska 06.01.2021 r. w godz. 01.00 - 08.00. 

Czytaj więcej >31.12.2020 Harmonogram odbioru odpadów na 2021

W 2021 roku firmą odbierającą odpady w Gminie Czarny Bór będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce. Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów na poszczególne sołectwa w nowym roku. Klikajcie w linki:
Sołectwo Borówno
Sołectwo Czarny Bór
Sołectwo Grzędy
Sołectwo Grzędy Górne
Sołectwo Jaczków

Sołectwo Witków
 

Czytaj więcej >29.12.2020 Zmarła Pani Maria Szewczyk

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o odejściu
Marii Szewczyk
pracownika Urzędu Gminy w Czarnym Borze w latach 1966-2011,
byłej Sołtys Borówna.

Ceremonia pogrzebowa zostanie poprzedzona Mszą Św. dla najbliższych,
która odbędzie się 30 grudnia 2020 r. o godz. 13.00
w kościele p.w. Chrystusa Króla w Borównie.

Na ręce rodziny składamy najszczersze wyrazy
współczucia.

 

                                         Adam Górecki                                                             Marzena Łatka
                                 Wójt Gminy Czarny Bór                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                  z pracownikami Urzędu                                                 z Radnymi Gminy

Czytaj więcej >28.12.2020 Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2021 r. o godz. 14.30. Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania dostępne na: http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4055.

Czytaj więcej >27.12.2020 Kolejne mieszkania w Jaczkowie

Gmina zakończyła remont w budynku po byłej świetlicy wiejskiej i dawnej szkole podstawowej. Na parterze powstały 2 mieszkania o powierzchni ponad 40 m2. Źródłem ciepła w pomieszczeniach są piece kominkowe z płaszczem wodnym. Zadanie obejmowało także budowę dwóch komórek gospodarczych oraz wykonanie utwardzenia terenu. Mieszkania zostały wyposażone w kuchenki elektryczne, a w łazienkach znajduje się kabina prysznicowa, umywalka i pralka. Budynek zyskał również nowe pokrycie dachowe oraz nową elewację. Poza tym wszystkie media są wyprowadzone na drugą kondygnację budynku, a w przyszłym roku planowane są kolejne prace remontowe – podsumowuje Adam Górecki, wójt gminy.

 

Czytaj więcej >24.12.2020 Seniorze, spotkajmy się w sieci

Seniorzy coraz chętniej korzystają z sieci, ale czy wiedzą, jak robić to bezpiecznie? A co z osobami, które obawiają się rozpocząć przygodę z internetem, bo czują, że jest to świat pełen nieuniknionych zagrożeń? Celem kampanii „Seniorze - spotkajmy się w sieci” jest zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa seniora w internecie i promowanie postawy wspierania swoich rodziców oraz dziadków w poruszaniu się po cyfrowym świecie. Filmy instruktażowe z ambasadorką kampanii – Barbarą Bursztynowicz w przystępny sposób wprowadzają do tematyki, a broszury rozwijają i szczegółowo omawiają poszczególne zagadnienia. Seniorzy będą mogli dowiedzieć się jak bezpieczniej korzystać z rozrywki i komunikacji przez internet oraz jak szybko i wygodnie załatwiać różne sprawy online. Materiały edukacyjne wprowadzą ich też w świat ochrony danych oraz dostarczą informacji na temat metod oszustów w sieci, na które trzeba szczególnie uważać.

Czytaj więcej >