Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


07.04.2017 współpraca partnerska z gminą mieroszów

3 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Czarny Bór odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Adama Góreckiego z Burmistrzem Mieroszowa Panem Marcinem Raczyńskim. Przedmiotem rozmowy obu włodarzy była chęć podjęcia szerszej współpracy partnerskiej pomiędzy obiema sąsiadującymi gminami. Partnerstwo gmin miałoby umożliwiać wzajemną pomoc na różnych płaszczyznach życia, np. wymianę doświadczeń na temat struktur gminnych, rozwoju w dziedzinie gospodarki, edukacji, usług socjalnych, kultury i sportu.

Czytaj więcej >07.04.2017 Wypełnianie wniosków obszarowych - zmiana terminu

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu informuje, że wypełnianie wniosków obszarowych z dnia 11.04.2017 r. (wtorek) przeniesiono na 13.04.2017 r. (czwartek) od godz. 9.00 do 14.00.

Rolnicy posiadający bydło proszeni są o przyniesienie paszportów zwierząt.

Czytaj więcej >06.04.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) - sprzedaż baraku przy ul. Sportowej 41 w Czarnym Borze

  1. Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnym Borze  przy ul. XXX lecia PRL 18.

  2. Data i miejsce przetargu: piątek 14 kwietnia 2017 r. godz. 10:00, w siedzibie Sprzedającego pok. Nr 5  (sala konferencyjna).

  3. Cena wywoławcza wynosi: 1.800,00zł , postąpienie 50,00 zł.

  4. Przedmiot sprzedaży można oglądać: barak zlokalizowany jest przy ul. Sportowej nr 41 w Czarnym Borze.

Czytaj więcej >06.04.2017 Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Gmina Czarny Bór zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wymienionego poniżej drewna, pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Czarny Bór:

Lp.

Gatunek drewna

Sortyment

Ilość w m3

1.

świerk

S4

86,19

2.

świerk

WDK

118,72

3.

świerk

S2a

90,72

4.

świerk

W-standard

47,38

 

Czytaj więcej >04.04.2017 stypendia sportowe 2017 r.

W piątkowe popołudnie w sali widowiskowej Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyła się gala wręczenia dyplomów zawodnikom, którzy otrzymali stypendium sportowe Wójta Gminy Czarny Bór za osiągniecia sportowe z roku 2016.

W tym roku była to już piąta edycja rozdania stypendiów sportowych. Na imprezę oprócz stypendystów i ich rodziców przybyli także zaproszeni goście: Wicewojewoda Dolnośląski Pan Kamil Zieliński, Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Anna Dziewit, Prezes UKN Melafir Pani Urszula Filip oraz trenerzy Panowie Jerzy Szyda i Zdzisław Kotas. 

Czytaj więcej >03.04.2017 SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL

W dniu 28 marca 2017 r. w holu Biblioteki + Centrum Kultury, ul. Sportowa 43 w Czarnym Borze otwarta została urna z ankietami konsultacyjnymi w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL położonej na terenie wsi Czarny Bór.

Opinia w sprawie zmiany nazwy ulicy zbierana była w okresie od dnia 07.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. za pomocą ankiety papierowej.

W badaniu ankietowym wzięło udział 131 mieszkańców, z czego 107 głosów jest ważnych, natomiast 24 głosy uznano za nieważne w związku z tym, że:

- 2 głosy – nie wstawienie znaku „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi;

- 1 głos – osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

- 21 głosów - osoby niebędące mieszkańcami ulicy XXX-lecia PRL.

Wyniki ankiety zostały przedstawione Radzie Gminy Czarny Bór, w celu zaopiniowania. Po zaopiniowaniu zostanie przygotowana Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL i przedłożona do podjęcia na sesji Rady Gminy.

Do pobrania: raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany ulicy

Czytaj więcej >28.03.2017 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Czarny Bór, ulice: Kamiennogórska, Kolejowa

 

 

Rozpoczęcie: 03.04.2017 r.  godz. 11:00

Zakończenie: 03.04.2017 r.  godz. 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej >22.03.2017 Wypełnianie wniosków obszarowych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu informuje o rozpoczęciu

WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kamiennogórskiej 22

Każdy wtorek tygodnia od godz. 9.00 do 14.00

od  04.04.2017r.

Rolnicy posiadający bydło proszeni są o przyniesienie paszportów zwierząt.

 

Czytaj więcej >17.03.2017 Portal biznes.gov.pl pomaga rozwijać firmę

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Setki artykułów o tym, jak prowadzić biznes, blisko 150 poradników dla przedsiębiorców - to tylko niektóre informacje, jakie można znaleźć na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Za pomocą portalu osoby prowadzące firmę mogą składać drogą elektroniczną wnioski do instytucji państwowych, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet.

Ulotka informacyjna

Czytaj więcej >17.03.2017 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Czarny Bór, ulice: Boczna, Brzozowa, Kamiennogórska, Kwiatowa, Polna, Wesoła, XXX- Lecia PRL

 

Rozpoczęcie: 30.03.2017 r.  godz. 10:00

Zakończenie: 30.03.2017 r.  godz. 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej >