Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


01.07.2020 Talenty pilnie poszukiwane

"W sieci Jana Pawła II" - nowy projekt Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze ujrzał 1 lipca 2020 r. światło dzienne i został zainaugurowany w siedzibie instytucji. W ramach zadania stworzona została gra mobilna o życiu i działalności jednego z najwybitniejszych Polaków - Karola Wojtyły. Gra została zaprojektowana i zaprogramowana w aplikacji ActionTrack, w trzech trybach (Flow, z użyciem kodów QR oraz GPS) oraz w dwóch wariantach ze względu na wiek odbiorcy: 1. dzieci szkolne (uczniowie szkół podstawowych); 2. młodzież (szkoły średnie), dorośli, seniorzy. Opcja druga będzie dostępna od 4 lipca 2020 r. W trakcie realizacji projektu uczestnicy projektu będą mieli szansę zapoznania się z technologią gier mobilnych, a dzięki tematyce i wartościom merytorycznym gra będzie mieć nie tylko charakter rozrywkowy ale również edukacyjny i wychowawczy. Integralną częścią zadania będzie również wirtualny konkurs plastyczny i literacki inspirowany postacią Jana Pawła II, a jego rezultaty umieszczone zostaną na specjalnej podstronie internetowej stworzonej do prezentacji efektów zadania. Zaproponowanie mieszkańcom Gminy wirtualnego uczestnictwa w życiu kulturalnym zainicjuje wdrażanie nowych metod pracy z czytelnikiem oraz odbiorcą wydarzeń kulturalnych - tłumaczy Katarzyna Bernaś - dyrektor B+ CK.

Czytaj więcej >29.06.2020 Rusza czarnoborska wakacyjna telewizja śniadaniowa

W Gminie Czarny Bór rozpoczęła się realizacja projektu grantowego pn. Gadanie na śniadanie, czyli czarnoborska, facebookowa tv śniadaniowa. Grupa nieformalna skupiona w Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, która stoi za tym projektem już zapowiada, że będzie kręcić, bawić się w wywiady, koncertować i gotować oczywiście online i w reżimie sanitarnym. Sprawdzą też co słychać u Grzędowianek, czy radośnie jest w Radości, uwiecznią jak powstają wieńce dożynkowe oraz jak lepią się czarnoborskie pierogi...A wszystko to dzięki dofinansowaniu za pośrednistwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Granica" z Lubawki z programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodki Działaj Lokalnie. Czarny Bór to Gmina Ludzi z pasją, nic więc dziwnego, że projekt realizuje grupa nieformalna właśnie pod tą nazwą, a na czele grupy pasjonaci: Ewa Czaplicka Prezeska Stowarzyszenia Atrakcyjni, Bolesław Kalisz - Sołtys Czarnego Boru oraz Ola Kurnyta - studentka ekonomii, przedstawicielka młodego pokolenia. W imieniu grupy symboliczny czek na realizację zadania odebrała Dyrektor Biblioteki+Centrum Kultury - Katarzyna Bernaś. 

Czytaj więcej >29.06.2020 Kapliczki w Gminie czarny Bór odzyskują dawny blask

W Gminie Czarny Bór trwają prace nad finalizacją projektu grantowego pt. „Czarnoborskie kapliczki i pomniki” w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego - miejsca odtworzenia krajobrazu kulturowego wsi”. Na realizację zadania Biblioteka + Centrum Kultury otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł. Dzięki dofinansowaniu dawny blask odzyskują już: teren wokół Kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej (dawniej Ildefonsa) w Borównie, kapliczki Św. Anny w Witkowie, porządkowany jest Zespół Pałacowo-Ogrodowy Czettritzów, na terenie którego znajdują się pomniki nagrobne rodziny von Portatius. Prace nad realizacją zadania trwają już od maja. W wymienionych miejscach zamontowane zostały tablice turystyczne oraz ławki spełniające również funkcję stojaków na rowery. Teren jest odchwaszczany i porządkowany, a niebawem ruszą nasadzenia kwiatów i krzewów - przybliża szczegóły Katarzyna Bernaś - dyrektor B+ CK w Czarnym Borze.

Czytaj więcej >29.06.2020 Azbestu w Gminie Czarny Bór będzie coraz mniej

Gmina Czarny Bór znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z jej terenu. Środki finansowe w drodze Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 przydziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Gmina Czarny Bór systematycznie od kilku lat wspiera mieszkańców, chcących usunąć eternit ze swoich posesji, występując do WFOŚiGW o dofinansowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2003 roku wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku - tłumaczy Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze, podobnie jak w całym kraju, odbywają się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nie ulega wątpliwości, że przebiegają one w inny sposób niż w ubiegłych latach. Uczniowie otrzymają świadectwa w osobnych salach według ściśle określonego harmonogramu. Pierwszy raz w historii rok szkolny i jego zakończenie odbywały się w tak specyficznych okolicznościach. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice znaleźli się w zupełnie nowej rzeczywistości. Życzę wszystkim bezpiecznych wakacji i mam nadzieję, że taki czas jaki przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach już się nigdy nie powtórzy - mówił Adam Górecki, wójt gminy podczas spotkania z ośmioklasistami kończącymi edukacje w gminnej placówce.

Czytaj więcej >26.06.2020 Milionowe wsparcie dla Gminy Czarny Bór

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przy akceptacji Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego samorządy otrzymały wsparcie finansowe w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Na wałbrzyskim rynku przedstawiciele Gmin z Powiatu Wałbrzyskiego otrzymali symboliczne promesy z rąk Kamila Zielińskiego. Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w kwocie 1.055.444,00 zł. Dziękujemy za środki, które zasilą budżet gminy i będą mogły stanowić wkład własny w inwestycjach realizowanych z innych środków publicznych - mówi Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >26.06.2020 Kominikat PKP PLK S.A.

Czytaj więcej >25.06.2020 Promesa na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego odebrana

24 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na 2020 rok. Gmina Czarny Bór, a dokładniej Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dofinansowanie na zakup średniego wozu i kształtuje się ono następująco: 1) środki finansowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.000,00 zł, 2) dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270.000,00 zł, 3) środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń – 50.00,00 zł, 4) środki własne i samorządowe – 200.000,00 zł. Gminie Czarny Bór dodatkowo na zakup wozu udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 40.000,00 zł. Dziękuję jeszcze raz za okazane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców nie tylko Gminy Czarny Bór, ale także ościennych samorządów – Boguszowa – Gorc i Mieroszowa i wreszcie całego Powiatu Wałbrzyskiego. Partycypacja w kosztach zakupu wozu to modelowy przykład współpracy na płaszczyźnie samorząd – rząd -  instytucje państwowe – uważa Adam Górecki, wójt gminy.

Czytaj więcej >22.06.2020 Proekologicznie w Gminie Czarny Bór

Trwa budowa instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wesołej w Czarnym Borze. Prace, obejmujące budowę 3 takich instalacji, wykonuje Domy Czystej Energii Sp. z o.o. z Wrocławia. Ich wartość wyniesie ponad 26.000,00 zł. To kolejne środki z budżetu gminy przekazane na gospodarkę mieszkaniową mające na celu nie tylko polepszenie komfortu życia mieszkańców, ale także działania proekologiczne – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy. W mieszkaniach wykonana będzie instalacja gazowa, wentylacja oraz zamontowane zostaną kuchenki gazowe.

Czytaj więcej >20.06.2020 Budynek coraz piękniejszy

Kolejna gminna inwestycja na finiszu. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz montaż balustrad i szyb balkonowych. Budynek komunalny, powstający przy ul. Wesołej w Czarnym Borze, z 12 mieszkaniami jedno i dwupokojowymi w sposób znaczący poprawi sytuację mieszkaniową w Gminie Czarny Bór. Konsekwentnie podejmuję działania zmierzające do poprawy gminnego zasobu lokalowego. Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu. Tym razem na adaptację budynku w Jaczkowie na cele mieszkaniowe – wyjaśnia Adam Górecki, wójt gminy. Wartość inwestycji wyniesie ponad 2,8 mln zł, a termin zakończenia prac planowany jest w drugiej połowie br. Co ważne, Gminie udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie do 900.000,00 zł.

Czytaj więcej >