Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


09.06.2017 Nabór wniosków Kwiat Lnu

Czytaj więcej >08.06.2017 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >05.06.2017 Ćwiczenia RENEGADE-SAREX

Informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. W związku z powyższym, w tych dniach na terenie gminy Czarny Bór mogą być uruchomione syreny i wyemitowane sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Na emitowane sygnały alarmowe nie należy reagować praktycznie.

Czytaj więcej >05.06.2017 Ogłoszenie

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Czarny Bór dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy.

W dniu wyznaczonym do odpracowania tj.  24 czerwca 2017 r. (sobota) Urząd Gminy Czarny Bór będzie czynny w  godz. od 8:00 do 15:00.

Czytaj więcej >05.06.2017 Radosny Dzień Dziecka

Już po raz siódmy wójt Adam Górecki przy wsparciu Biblioteki + Centrum Kultury zorganizował Gminny Dzień Dziecka, który odbył się 3 czerwca  na Stadionie w Czarnym Borze.  

Na wszystkie dzieci czekało Wesołe Miasteczko oraz wiele atrakcji. Do dyspozycji były karuzele, autodrom, dom strachu, diabelski młyn, pociąg na torach, karuzel filiżanka, dmuchańce, kącik malucha, malowanie twarzy. Ciekawe atrakcje przygotowali również nasi czarnoborscy harcerze. Wszystkie atrakcje były za darmo, również lody, które otrzymało każde przybyłe na festyn dziecko.  Ta niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa na świeżym powietrzu sprawiły, że ten wyjątkowy dzień był pełen radości i uśmiechu i na długo zapadnie w pamięci dzieci. 

Czytaj więcej >30.05.2017 II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmienionej Uchwałą NR XX/108/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 maja 2016 r., Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >29.05.2017 Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 25 maja 2017 r. w Bibliotece + Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Czarny Bór z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwestra Wawrzyniak witając zaproszonych gości- Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy,  Radnych Gminy Czarny Bór obecnej kadencji oraz przybyłych Radnych Gminy Czarny Bór poprzednich kadencji – lata 1990-2010, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór oraz mieszkańców. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała apel przedstawicieli środowisk samorządowych wyrażający sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Czytaj więcej >24.05.2017 Projekt "Dolnośląskie Kobiety Biznesu"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekcie:

„ DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU”

RPDS.08.03.00-02-0003/16

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych:

- w wieku od 30 roku życia;

- o niskich kwalifikacjach (9 UP),  posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);

- uczących się lub zamieszkujących powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, strzeliński, ząbkowicki w województwie dolnośląskim;

Czytaj więcej >23.05.2017 IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku

17 maja odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku. Podobnie jak w zeszłym roku został on objęty Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania historią, kulturą i geografią Dolnego Śląska oraz kształtowanie lokalnego patriotyzmu. Od wielu lat konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem sąsiednich szkół z powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego.

Czytaj więcej >23.05.2017 30 lat minęło

W dniu 13 maja 2017 r. Zespół Ludowy Grzędowianki świętował 30-lecie swojej działalności artystycznej. Zespół powstał w 1987 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Grzędach z inicjatywy Pani Janiny Łaciak. W tym czasie funkcję instruktora muzycznego pełniła Pani Aniela Pacyna. Zespół liczy 13 osób, których wspólną pasją jest muzyka ludowa.

Na tę okoliczność, Wójt Gminy Adam Górecki, zorganizował uroczyste spotkanie w Karczmie Kamiennej w Czarnym Borze, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Radni Gminy, Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, ks. Proboszcz Paweł Oskwarek, ks. Wikary Piotr Żukowski oraz rodziny i przyjaciele Zespołu.

Czytaj więcej >